Kenya
Kenya

Phí gửi tiền từ Ý tới Kenya

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

KenyaKenyaOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu

Gửi tiền đến Kenya

Phí chuyển tiền để nhận bằng Shilling Kenya

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€0.00