Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Haiti
Haiti

Phí chuyển tiền tại Ý đến Haiti

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

HaitiHaitiOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Haiti

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €499.99€5.99€3.99
€500 - €999.99€9.99€3.99
€1000 - €1999.99€14.99€3.99
€2000 - €9999.99€29.99€3.99
€10000 hoặc lựa chọn khác€49.99€3.99