Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Czech Republic
26.78 CZK

Phí chuyển tiền tại Ý đến Czech Republic

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Czech RepublicCzech RepublicOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Czech Republic

Phí chuyển tiền để nhận bằng Koruna Séc

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99€1.99