Costa Rica
Costa Rica

Phí chuyển tiền tại Ý đến Costa Rica

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Costa RicaCosta RicaOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Gửi tiền đến Costa Rica

Phí chuyển tiền để nhận bằng Colon Costa Rica

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€0.00