Tỉ giá ấn định
Congo-Brazzaville
655,95 XAF

Phí chuyển tiền tại Ý đến Congo-Brazzaville

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Congo-BrazzavilleCongo-BrazzavilleOpen

Gửi tiền đến Congo-Brazzaville

Phí chuyển tiền để nhận bằng XAF

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €49.99€4.99undefined
€50 - €99.99€4.99undefined
€100 - €199.99€5.99€4.99
€200 - €299.99€8.99€7.99
€300 - €499.99€12.99€11.99
€500 - €699.99€15.99€14.99
€700 - €25000.99€18.99€17.99
€0 hoặc lựa chọn khácundefined€3.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng