Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Comoros
491.96 KMF

Phí chuyển tiền tại Ý đến Comoros

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ComorosComorosOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Comoros

Phí chuyển tiền để nhận bằng KMF

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €49.99€1.99€1.99
€50 - €99.99€2.99€1.99
€100 - €199.99€3.99€1.99
€200 - €299.99€8.99€1.99
€300 - €499.99€12.99€1.99
€500 - €699.99€15.99€1.99
€700 hoặc lựa chọn khác€18.99€1.99