Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Chi Lê
887.39 CLP

Phí chuyển tiền tại Ý đến Chi Lê

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Chi LêChi LêOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Chi Lê

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Chi Lê

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€4.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €199.99€6.99
€200 - €399.99€7.99
€400 - €599.99€8.99
€600 - €799.99€9.99
€800 - €999.99€10.99
€1000 - €1499.99€14.99
€1500 - €1999.99€19.99
€2000 - €2499.99€24.99
€2500 - €2999.99€29.99
€3000 - €3499.99€34.99
€3500 - €3999.99€39.99
€4000 - €4499.99€44.99
€4500 - €4999.99€49.99
€5000 - €5499.99€54.99
€5500 - €5999.99€59.99
€6000 - €6499.99€64.99
€6500 - €6999.99€69.99
€7000 hoặc lựa chọn khác€74.99