South Korea
South Korea

Phí gửi tiền từ Ireland tới South Korea

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

South KoreaSouth KoreaOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu

Gửi tiền đến South Korea

Phí chuyển tiền để nhận bằng Won Hàn Quốc

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€1.99