Giới thiệu bạn bè dùng Remitly

Họ sẽ nhận được phần thưởng trong giao dịch chuyển tiền đầu tiên và bạn sẽ nhận được phần thưởng sau khi họ gửi tiền về nhà thành công lần đầu tiên. Chia sẻ càng nhiều, cơ hội nhận tiền càng lớn.

Để nhận được phần thưởng, người mà bạn giới thiệu phải là người dùng mới của Remitly và có thể phải đáp ứng các yêu cầu gửi bổ sung. Nhấn vào đây để xem chi tiết chương trình.

Giới thiệu Remitly với bạn bè

3 bước để nhận phần thưởng giới thiệu

Giới thiệu bạn bè
Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với bạn bè.
Bạn bè của bạn tham gia Remitly
Bạn bè của bạn sử dụng liên kết giới thiệu của bạn để đăng ký.
Cả hai đều sẽ nhận được phần thưởng
Bạn bè của bạn sẽ nhận được phần thưởng trong giao dịch chuyển tiền đầu tiên. Sau khi bạn bè của bạn gửi tiền thành công lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được phần thưởng trong giao dịch chuyển tiền tiếp theo của mình.

Các câu hỏi thường gặp về giới thiệu

showQuy trình giới thiệu là như thế nào?
Để giới thiệu bạn bè, hãy chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn từ ứng dụng Remitly hoặc Remitly.com. Sau khi bạn bè đăng ký bằng liên kết giới thiệu của bạn và hoàn thành giao dịch chuyển tiền đầu tiên của họ, bạn sẽ nhận được phần thưởng trong giao dịch chuyển tiền tiếp theo của mình. Không giới hạn số lượng bạn bè có thể giới thiệu. Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi lần giới thiệu thành công. Bạn bè của bạn phải là khách hàng mới của Remitly thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình giới thiệu của chúng tôi.
showLàm cách nào để tìm liên kết giới thiệu cá nhân và số tiền thưởng của tôi?
Trên ứng dụng Remitly:
 • Đăng nhập vào ứng dụng Remitly
 • Chọn Remitly của tôi
 • Chọn Giới thiệu bạn bè
 • Chọn cách thức mà bạn muốn chia sẻ liên kết giới thiệu của mình (email, SMS, Facebook, Twitter hay WhatsApp)
Trên trang Remitly.com:
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn
 • Chọn Giới thiệu bạn bè trong phần điều hướng trên cùng.
 • Chọn cách bạn muốn chia sẻ liên kết giới thiệu của mình.
showTôi có thể giới thiệu bạn bè nếu họ gửi tiền đến một quốc gia nhận mà không phải quốc gia của tôi không?
Trên ứng dụng Remitly:
 • Mở ứng dụng Remitly
 • Trong mục Remitly của tôi, chọn Gửi đến
 • Chọn quốc gia nhận tiền của bạn bè trong menu thả xuống và chọn Lưu
 • Chọn Giới thiệu bạn bè và chia sẻ liên kết giới thiệu
Trên trang Remitly.com:
 • Đăng nhập và chọn Cài đặt trong menu thả xuống ở dưới tên của bạn
 • Trong mục Gửi đến, chọn Chỉnh sửa
 • Chọn quốc gia nhận tiền của bạn bè trong menu thả xuống và chọn Lưu
 • Chọn tab Giới thiệu bạn bè và chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn
showTôi có thể giới thiệu bạn bè nếu họ gửi tiền từ một quốc gia gửi khác không?
Có.
showBạn bè của tôi có nhận được phần thưởng giới thiệu không?
Bạn bè của bạn sẽ nhận được ưu đãi giới thiệu đặc biệt trong giao dịch chuyển tiền đầu tiên của họ, thường bao gồm chiết khấu cho giao dịch chuyển tiền đầu tiên. Ưu đãi giới thiệu sẽ khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia mà giao dịch chuyển tiền đầu tiên của bạn bè bạn được gửi đến và có thể thay đổi tùy từng thời điểm.
showLàm cách nào để biết bạn bè của tôi đã chuyển tiền thành công?
Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể chia sẻ cho bạn thông tin chi tiết về giao dịch chuyển tiền đầu tiên mà bạn bè của bạn thực hiện. Nếu bạn bè của bạn có giao dịch chuyển tiền thành công, phần thưởng giới thiệu sẽ tự động được áp dụng cho giao dịch chuyển tiền tiếp theo của bạn.
showNếu tôi không nhận được phần thưởng giới thiệu thì sao?
Xin lưu ý rằng bạn bè của bạn phải đăng ký Remitly bằng liên kết giới thiệu của bạn và hoàn thành giao dịch chuyển tiền đầu tiên của họ thì bạn mới nhận được phần thưởng giới thiệu. Nếu bạn tin rằng bạn bè đã đăng ký bằng liên kết giới thiệu của bạn và đã hoàn thành giao dịch chuyển tiền đầu tiên của họ nhưng bạn không nhận được phần thưởng giới thiệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

"Quả là một trải nghiệm tuyệt vời [...] Tôi nhất định sẽ giới thiệu [Remitly] với bạn bè và gia đình mình."

–Alex F.

nhận phần thưởng không giới hạn

Giới thiệu bạn bè dùng Remitly ngay hôm nay. Không giới hạn số lượng bạn bè có thể giới thiệu, nên bạn chia sẻ càng nhiều thì cơ hội nhận tiền càng lớn.