By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

กรีซกรีซกรีซGRC
กรีซRight arrowมาเลเซีย

1EUR

=

5.0112MYR

ส่งหรือโอนเงินไปยังผู้ให้บริการของเราในมาเลเซีย

การโอนเงินที่ไร้กังวลสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

Pamilya at mga kaibigan

อัตราใด ๆ ที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับเงินสด เงินฝากธนาคาร โอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และตัวเลือกการจัดส่งเพิ่มเติม ในมาเลเซีย

เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และโลโก้ ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของทุก ๆ คน ไม่ควรแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องหรือการรับรองของ Remitly

เลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณและผู้รับเงินของคุณในการโอนเงินไปยังมาเลเซีย

การฝากเงินด้วยบัตรเดบิต

การฝากเงินด้วยบัตรเดบิต

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินบนมือถือ

เงินบนมือถือ

รับเงินสด

รับเงินสด

เลือกผู้ให้บริการส่งมอบของคุณ

โอนวันนี้โดยผู้ให้บริการส่งมอบของเราด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน