Tỉ giá ấn định
San Marino
Chuyển tiền thông thường 1,17 EUR | Chuyển tiền tốc hành 1,16 EUR

Phí chuyển tiền tại Vương quốc Anh đến San Marino

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

San MarinoSan MarinoOpen

Gửi tiền đến San Marino

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (GBP)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

£0 hoặc lựa chọn khác£4.99£2.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng