Hong Kong
Hong Kong

Phí gửi tiền từ Vương Quốc Anh tới Hong Kong

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

Hong KongHong KongOpen

Gửi tiền đến Hong Kong

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô la Hồng Kông

Gửi số tiền (GBP)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

£0 - £999.99£2.99£2.99
£1000 hoặc lựa chọn khác£0.00£0.00

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu