Cambodia
Cambodia

Mga fee para sa pagpapadala ng pera sa Cambodia mula sa the United Kingdom

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang pagpepresyo ng Remitly

CambodiaCambodiaOpen

Mag-pera-padala sa Cambodia

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa US Dollars

Magpadala ng Halagang (GBP)

Fee ng Express

Fee ng Economy

£0 o higit pa£2.99£1.99

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa Riel

Magpadala ng Halagang (GBP)

Fee ng Express

Fee ng Economy

£0 o higit pa£5.99£3.99

Mabibilis na pag-transfer araw-araw

Mabababang fee para sa pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng debit o credit card

Magsimula