พิมพ์และ/หรือดาวน์โหลด PDF

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: 09/07/2023

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับนโยบายนี้

เราคือใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

เราทำการตัดสินใจอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณหรือไม่

สิทธิความเป็นส่วนตัวของฉันมีอะไรบ้าง

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร (UK)

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

ลิงก์เว็บไซต์และบริการจากภายนอก

ประกาศความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมการแนะนำ

เด็ก

การแปลนโยบายความเป็นส่วนตัว

การติดต่อและข้อร้องเรียน

ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

พื้นฐานด้านกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่อยู่บน
remitly.com แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ Remitly และตลอดจน
โปรแกรมอื่น ๆ (รวมไปถึง โปรแกรมการวิจัยของ Remitly) เว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชันอื่นใดที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Remitly ซึ่งได้นำคุณมายัง
นโยบายนี้

นโยบายนี้ร่วมกับข้อตกลง
ผู้ใช้งาน
ของเรา (และ
ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงในข้อตกลงผู้ใช้งานของเรา) มีผลบังคับใช้กับการที่คุณ
ใช้บริการต่าง ๆ ของเรา

กรณีที่เราใช้คำหรือวลีต่าง ๆ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ในนโยบายนี้ (เช่น
ข้อตกลง โปรไฟล์ การบริการ และธุรกรรม) คำต่าง ๆ เหล่านี้มี
ความหมายเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อตกลง
ผู้ใช้งาน
ของเรา เว้นเสียแต่ว่า
เราจะให้คำนิยามที่แตกต่างออกไปในนโยบายนี้

เราคือใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มอบให้ไว้หรือถูกเก็บรวบรวมโดยบริการของเราจะได้รับการควบคุม
โดยบริษัทในเครือ Remitly ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณ
อยู่อาศัย ดูตารางในส่วน "ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ" ของ
นโยบายนี้เพื่อตรวจดูว่านิติบุคคลใดเป็นผู้ควบคุมการจัดเก็บและใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์
กับเราและผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไรบ้าง เมื่อเรากล่าวว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หรือ
"ข้อมูลส่วนตัว" เราหมายถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องในการ
ระบุหรือช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ ข้อมูลต่อไปนี้คือ
หมวดหมู่และประเภทเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจ
เก็บรวบรวม:

ข้อมูลการระบุตัวตนพื้นฐาน: รวมไปถึงชื่อนามสกุลเต็ม (รวมถึง
นามแฝง) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด
เพศ อาชีพ และนายจ้าง ชื่อผู้ใช้งานหรือสื่อสังคมที่มีอยู่ หรือ
ตัวช่วยระบุตัวตนอื่นที่คล้ายกัน (รวมไปถึงรหัสลูกค้าที่สร้างขึ้นอัตโนมัติโดยเรา
เพื่อยืนยันตัวตนของคุณในระบบของเรา)

ข้อมูลฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า: ข้อมูลที่คุณให้เราเมื่อคุณ
ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าหรือสำนักงานต่าง ๆ ของเรารวมไปถึงการบันทึกการโทร (เช่น
เมื่อเราบันทึกการโทรบริการลูกค้าสำหรับการประกันคุณภาพ)

เอกสารระบุตัวตนหรือบันทึกที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ: รวมถึงใบ
ขับขี่ของคุณ บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยประเทศหรือรัฐ (เช่น
หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประจำตัวผู้พำนักหรือข้าราชการทหาร หรือ
วีซ่า บัตรประจำตัวประชาชน) ตลอดจนเอกสารยืนยันตัวตนของคุณที่มีรูปถ่ายหรือการบันทึก
เกี่ยวกับตัวคุณ หลักฐานเอกสารยืนยัน
ที่อยู่ หรือหลักฐานที่แสดงว่า
คุณจะจัดหาจำนวนเงินให้กับธุรกรรมของคุณอย่างไร (เช่น รายการฝากถอนบัญชีธนาคารหรือสลิปเงินเดือน)

ข้อมูลด้านการสื่อสารและการตลาด: รวมถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณเพื่อ
รับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเรา การตั้งค่า
การสื่อสาร และข้อมูลที่เราได้รับจากการวิจัยทางการตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เครือข่ายการโฆษณา หรือผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลการชำระเงิน: รวมถึงรายละเอียดทางการเงินหรือช่องทางการชำระเงิน
ของคุณ (ทั้งบัตรเครดิต/เดบิต) หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลด้านการแข่งขันและโปรโมชั่น: รวมถึงชื่อและที่อยู่
อีเมลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลส่วนอื่น ๆ บางอย่างที่คุณอาจถูกขอให้
ระบุเพื่อเข้าร่วมกับโปรโมชั่นหรือการแข่งขัน

ข้อมูลผู้รับเงิน: รวมถึงชื่อนามสกุลเต็มของผู้รับเงิน ที่อยู่
ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีดำเนินการชำระเงิน
กับสถาบันการเงินบางแห่ง หรือรายละเอียดบัญชีทางการเงิน เช่น บัญชี
ธนาคารหรือบัญชีกระเป๋าเงินบนมือถือ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่
ผู้รับเงินของคุณได้รับเงินหรือไม่ เราอาจขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากคุณ เพื่อให้เราสามารถยืนยันตัวตนของพวกเขากับสถาบัน
ทางการเงินได้

ข้อมูลการแนะนำ: ข้อมูลที่คุณให้กับเราเกี่ยวกับเพื่อนของคุณ เช่น
ชื่อและที่อยู่อีเมล เพื่อให้บอกพวกเขาเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว: รวมถึงข้อมูลไบโอเมตริก หลัก ๆ แล้วเป็นข้อมูลการสแกนใบหน้าจาก
รูปถ่ายและวิดีโอที่คุณให้มาเพื่อวัตถุประสงค์
ในการยืนยันตัวตนและเฝ้าติดตามกิจกรรมเข้าสู่ระบบและการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์
ของเราเพื่อปกป้องบัญชีของคุณและระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือ
มีการฉ้อโกง

ข้อมูลข้อเสนอแนะและการสำรวจ: รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ
ของคุณ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ การตอบกลับแบบสำรวจ
การรีวิว ข้อเสนอแนะ หนังสือรับรอง และข้อมูลส่วนบุคคลส่วนอื่น ๆ บางอย่าง
ที่คุณอาจถูกขอให้ระบุ (ซึ่งรวมไปถึงแบบสำรวจ #WhyISend ของเราด้วย)

ข้อมูลทางเทคนิค: รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเรา ข้อมูลเครือข่าย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ตัวช่วยระบุอุปกรณ์เฉพาะ
(เช่น หมายเลข IMEI อุปกรณ์ของคุณ ที่อยู่ MAC หรือเบอร์โทรศัพท์) ที่อยู่
IP ตัวช่วยระบุตัวตนอื่นที่คล้ายกัน ตำแหน่งในปัจจุบันของคุณ (โดยใช้
เทคโนโลยี GPS ซึ่งบางบริการที่มีการเปิดใช้การระบุตำแหน่งของเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณเพื่อให้สามารถใช้งานได้)

ข้อมูลธุรกรรม: รวมถึงประวัติ/บันทึกการทำธุรกรรมของคุณ
(รวมทั้งหมายเลขอ้างอิงที่มีเฉพาะแต่ละธุรกรรม) ใบเสร็จธุรกรรม
วัตถุประสงค์ของการโอน ความสัมพันธ์กับผู้รับเงิน จำนวนเงินในการทำธุรกรรม
โดยเฉลี่ยของคุณ คุณมีเจตนาที่จะใช้บริการของเราบ่อยเพียงใด คุณ
ตั้งใจที่จะโอนให้กับผู้รับเงินหลายรายหรือไม่ และรางวัลการแนะนำ

ข้อมูลการใช้งาน: รวมถึงข้อมูลด้านการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ
บริการต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือการเรียกดูหรือการค้นหากิจกรรม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากหลากหลายแหล่งที่มา ยกตัวอย่างเช่น เรา
เก็บรวบรวมและได้รับข้อมูล:

จากคุณโดยตรง

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา เช่น เมื่อคุณใช้บริการของเรา
สร้างโปรไฟล์ ติดต่อเรา (รวมถึงผ่านแชท) การตอบแบบสำรวจ
การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเราในกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมการเดิมพัน การแข่งขัน หรือ
แคมเปญหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่คล้ายกัน (รวมถึง WhyISend) การตอบ
แบบสำรวจ โพสต์รีวิว หรือสมัครใช้งานเพื่อรับอีเมล ข้อความ
และ/หรือการส่งรับจดหมายทางไปรษณีย์

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา ใช้แอป
ของเรา เปิดหรือคลิกบนอีเมลที่เราส่งให้กับคุณ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา เราหรือบุคคลภายนอกที่เรา
ทำงานด้วยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacons) เคลียร์ GIF (clear GIF) แท็กบนอินเทอร์เน็ต (internet tags) บันทึกการใช้งาน
เว็บไซต์ (web server logs) และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาดูนโยบายคุกกี้ของเรา

จากแหล่งอื่น ๆ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการโฆษณา เครือข่ายหรือแพลตฟอร์มสื่อ
สังคมต่าง ๆ ผู้ให้บริการด้าน
การยืนยันตัวตนหรือป้องกันการฉ้อโกง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานรายงานเกี่ยวกับเครดิต
ตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการในนามของเรา หรือแหล่งต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ต่อสาธารณะ

เราจะใช้หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราดำเนินการได้เท่านั้น โดยจะขึ้นอยู่
กับประเทศที่คุณอยู่อาศัย เราได้อ้างอิงฐานอันชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับของเรา
เพื่อกำหนดหรือใช้สิทธิของเรา และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเรียกร้อง
ทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจจับ สืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจจะประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือ
ผิดกฎหมาย รวมถึงธุรกรรมที่ฉ้อโกง ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือ
ละเมิดนโยบาย ขั้นตอน และข้อกำหนดและเงื่อนไข เหตุการณ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Remitly และ
ผู้ใช้งานของเรา ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลอื่น ๆ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และ
ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ "รู้จักลูกค้าของคุณ"
ข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายการคว่ำบาตร และ
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความเสี่ยง การใช้คะแนนความเสี่ยง การฉ้อโกง ต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
การต่อต้านการฟอกเงิน การปกป้องผู้บริโภคและการรับมือกับข้อร้องเรียน

เพื่อทำตามสัญญา

เพื่อส่งมอบการบริการเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา รวมถึง
เพื่อดำเนินการธุรกรรมของคุณ ดูแลรักษาและจัดการบัญชีของคุณ
ส่งมอบ/เติมเต็มข้อเสนอการส่งเสริมการขาย หรือรางวัลต่าง ๆ (รวมถึงโปรแกรม
การแนะนำของเรา) การดำเนินการชำระเงิน

การสื่อสารกับคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณ เช่น เพื่อใช้ตอบรับ
และ/หรือติดตามผลเกี่ยวกับคำขอ คำถาม ปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และเพื่อ
ให้การบริการลูกค้า

การยินยอมหรือฐานประโยชน์อันชอบธรรม

วัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น เพื่อ
ส่งการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย โฆษณา และการตลาดผ่านทางอีเมล
ข้อความ หรือจดหมายไปรษณีย์ เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการต่าง ๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณให้คุณเห็นบนสื่อสังคมและเว็บไซต์
อื่น ๆ และเพื่อช่วยเสนอโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ การเดิมพัน
การแข่งขัน และโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

การวิเคราะห์และปรับแต่งให้เหมาะสมกับบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ผล รวมถึงเพื่อ
ปรับปรุงการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณ
มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ แอปโทรศัพท์มือถือ โฆษณา และการสื่อสารของเราอย่างไร และ
ทำการสื่อสารกับคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ แอป และแคมเปญ
การตลาดของเรา (การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาด) เพื่อปรับแต่ง
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับคุณ เพื่อประหยัดเวลาเมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์และแอปของเรา และเพื่อ
กำหนดรูปแบบการตลาดและการโฆษณาที่เราแสดงให้คุณเห็น เพื่อทำความเข้าใจ
ว่าคุณใช้แอปและเว็บไซต์ของเราอย่างไร

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าอื่น ๆ

ตามจุดมุ่งหมายหรือพร้อมกับการยินยอมของคุณ เราอาจดำเนินการกับข้อมูล
ส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าอื่นใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานอันชอบด้วยกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูที่ส่วนที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อ "พื้นฐาน
ด้านกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร?"

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

นอกเหนือจากสถานการณ์เฉพาะที่ได้กล่าวถึงในส่วนอื่นของ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายังจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์
ดังต่อไปนี้:

บริษัทในเครือ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มบริษัทในเครือของเรา รวมไปถึง
บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยต่าง ๆ ของเรา บริษัทในเครือดังกล่าว
ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราเพื่อให้การบริการต่าง ๆ หรือใน
สถานการณ์อื่น ๆ ตามที่ได้รับการยินยอมจากคุณ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้

ผู้ให้บริการ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับบุคคลภายนอกที่ให้บริการ
ในการสนับสนุนหน้าที่หลักของธุรกิจและการปฏิบัติการภายในของเรา ซึ่ง
รวมถึงธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือสถาบันทางการเงินอื่น ๆ
ที่ดำเนินการโอนเงินหรือคำขอบริการทางการเงินอื่น ๆ (รวมถึง
ผู้ประมวลผลการชำระเงิน) การยืนยันตัวตนหรือผู้ให้บริการ KYC ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
บุคคลภายนอกที่ให้บริการซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งไปรษณีย์
อีเมล และข้อความต่าง ๆ หรือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการตลาด จัดการกับรีวิวของเรา สืบสวนกิจกรรมที่ฉ้อโกง
ทำการสำรวจลูกค้า และผู้ให้บริการลูกค้าภายนอก

พันธมิตรจากภายนอก

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เราได้
เป็นพันธมิตรด้วยเพื่อร่วมมือกันสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่น
ร่วมกัน เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับธนาคารหรือ
พันธมิตรในการจัดจำหน่ายของเรา ในกรณีที่เราสงสัยว่าคุณกำลังละเมิดข้อกำหนด
ของเราหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
ซึ่งการใช้ข้อมูลของคุณของพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
แต่จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของพวกเขาเอง

แพลตฟอร์มสื่อสังคมหรือเครือข่าย

บางเว็บไซต์ของเรามีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ปลั๊กอิน (plugins) วิดเจ็ท (widgets) หรือเครื่องมือ
อื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อาจส่งผลให้ข้อมูล
ถูกเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันระหว่างเราและบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น
หากคุณใช้คุณสมบัติการแนะนำของเราเพื่อแนะนำบุคคลอื่น ๆ ผ่านทาง WhatsApp, Facebook,
อีเมล หรือข้อความ SMS ซึ่งการใช้ข้อมูลของคุณของพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบับนี้

ธุรกรรมทางธุรกิจ

หากเราได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการควบรวมกิจการ การทำธุรกรรมของบริษัท หรือสถานการณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายสินทรัพย์ทางธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา
เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการเจรจาหรือการโอนถ่าย

กระบวนการทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบรับต่อหมายศาล หมายค้น คำสั่ง
ศาล การสอบถามหรือสืบสวนของทางภาครัฐ หรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
การจัดตั้ง ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิของเราหรือของผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อ
ปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้เข้าชม
ของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อดำเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจจะผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา

กรณีอื่น ๆ

เราอาจถามคุณว่าต้องการที่จะให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโบายฉบับนี้หรือไม่

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพราะเหตุใด?

เราอาจขอการยินยอมพิเศษจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
จัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริกของคุณในระหว่างกระบวนการยืนยันตัวตน ในกรณีที่
ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวกำหนดไว้ในเขตอำนาจศาลของคุณ หากคุณไม่ให้
การยินยอม เราจะเสนอวิธีดำเนินการอื่นในการยืนยันตัวตนซึ่งอาจ
ใช้เวลานานกว่า เราไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลไบโอเมตริกใด ๆ ให้บุคคล
อื่นนอกเหนือจากผู้ให้บริการยืนยันตัวตนของเรา หรือเมื่อ
กฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้ หรือตามคำสั่งที่ถูกต้องจาก
ศาล

เราทำการตัดสินใจอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณหรือไม่

เราใช้การประมวลผลอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าการที่คุณเข้าถึงและ
ใช้งานบริการต่าง ๆ ของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ รวมไปถึงการยืนยัน
ตัวตนของคุณ และเป็นการช่วยป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การประมวลผลเหล่านี้อาจทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติในการปฏิเสธธุรกรรม
ที่คุณเสนอมา เพื่อปิดกั้นความพยายามที่น่าสงสัยในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ หรือ
เพื่อปิดบัญชีของคุณ หากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลอัตโนมัติอาจส่ง
ผลกระทบต่อคุณ กรุณาติดต่อทีมงานความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่
DPO@Remitly.com

สิทธิความเป็นส่วนตัวของฉันมีอะไรบ้าง

ลูกค้าของเราในบางภูมิภาคของโลกมีสิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลโดยเฉพาะ
ตามการออกกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเฉพาะกฎหมายของยุโรปหรือสหราชอาณาจักร) เรามุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่
ดีที่สุดให้เป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าทุกคนของเรา

การเข้าถึงข้อมูลและสิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลของคุณ

คุณอาจร้องขอให้เราส่งมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองอยู่
ให้กับคุณ ข้อมูลนี้จะต้องถูกส่งมอบโดยที่ไม่ล่าช้าเกินควรซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางประการ รวมถึงหากข้อกำหนดดังกล่าว
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นในแง่ลบ

การแก้ไขข้อมูลของคุณ/สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราอัปเดตและแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ของคุณโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปของเรา ตามความเหมาะสม
หรือให้ทำการติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในการดำเนินการส่วนของสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของคุณด้านล่าง

การลบ/ล้างข้อมูล

คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามข้อบังคับของกฎหมาย
หากคุณปิดบัญชีของคุณ เราจะทำการระบุบัญชีของคุณในฐานข้อมูลของเราเป็น
"ปิดแล้ว" แต่จะเก็บข้อมูลบัญชีบางอย่างไว้ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง สิ่งนี้จำเป็นในการยับยั้งการฉ้อโกง โดยการทำให้แน่ใจ
ว่าบุคคลที่พยายามกระทำการฉ้อโกงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
ได้ง่าย ๆ เพียงทำการปิดบัญชีและเปิดบัญชีใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดบัญชีของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณจะไม่ถูกนำมาใช้โดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อีกต่อไป หรือ
แบ่งปันกับบุคคลภายนอก ยกเว้นจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและ
ช่วยเหลือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามนโยบาย
ฉบับนี้

ข้อจำกัดในการประมวลผลของคำขอข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้จำกัดหรือคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลหรือ
ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง คุณอาจ
คัดค้านการประมวลผลใด ๆ โดยยึดตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เมื่อ
มีบางสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นกับคุณที่ทำให้คุณรู้สึกว่า
การประมวลตามหลักการนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ

ยกเลิกการติดตามรับข่าวสารจากทางการตลาดโดยตรง

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด คุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ตลอดเวลา
โดยการดำเนินการ 'ยกเลิกการติดตาม' ซึ่งเรามีไว้ให้กับคุณ
(เช่น การคลิกที่ลิงก์ 'ยกเลิกการติดตาม' ในอีเมลการส่งเสริมการขายแต่ละฉบับที่เรา
ส่งให้กับคุณ) เราจะให้เกียรติในการเลือกของคุณ และละเว้นจากการส่งการสื่อสาร
ดังกล่าวให้กับคุณ โปรดทราบว่าหากคุณขอไม่ให้เราติดต่อกับคุณผ่านทาง
อีเมลตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ เราจะเก็บสำเนาของที่อยู่
อีเมลนั้นไว้บน "รายการยกเลิก" เพื่อให้เป็นไปตามคำขอที่ไม่ให้
ติดต่อของคุณ คุณมีอิสระที่จะเปลี่ยนตัวเลือกทางการตลาดของคุณได้ตลอดเวลา

คุณยังสามารถควบคุมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณในส่วนของ
การบริการต่าง ๆ ของเราอย่างไร (เช่น เราสามารถสื่อสารกับคุณด้วยวิธีใด) โดยการยืนยัน
การตั้งค่าของคุณในโปรไฟล์ของคุณ โปรดทราบว่าไม่ใช่การสื่อสาร
ทั้งหมดที่จะสามารถปิดได้ -- ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะต้อง
ส่งอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราให้กับคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายภายในประเทศและคำแนะนำด้านกฎข้อบังคับต่าง ๆ

การตัดสินใจส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

ในบางเขตอำนาจศาล คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้
การตัดสินใจตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียว
รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือในลักษณะที่คล้ายกันอย่าง
มีนัยสำคัญต่อตัวคุณ รักษาข้อยกเว้นที่บังคับใช้ภายใต้
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ ตามกฎหมาย
ที่บังคับใช้ได้อนุญาตไว้ รวมถึงต่อเมื่อมีการให้ข้อมูลที่มีผลเกี่ยวกับ
การเปิดเผยความลับทางการค้า หรือจะรบกวนเกี่ยวกับการป้องกันหรือ
ตรวจจับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปในสถานการณ์
เหล่านี้เราจะยืนยันว่าอัลกอริทึมและแหล่งข้อมูล
ทำงานได้เป็นไปตามที่คาดไว้โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรืออคติ หรือหากกฎหมาย
กำหนดให้มีการปรับการประมวลผล

เพิกถอนความยินยอมของคุณ

คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการให้เราประมวลผลข้อมูล
ซึ่งพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมนั้น โปรดทราบ
ว่าการเพิกถอนความยินยอมไม่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของการประมวลผล
ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอม หากคุณ
เพิกถอนความยินยอมของคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการบางอย่างกับคุณได้

การดำเนินการตามสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามสิทธิต่าง ๆ ที่มีในข้างต้น กรุณาส่งคำขอ
ผ่านทางหนึ่งในวิธีดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

หรือ

การยืนยันตัวตน

เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอบางอย่าง เราจะต้องยืนยันตัวตนของคุณเพื่อ
ยืนยันว่าคำขอดังกล่าวมาจากคุณ เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือ
อีเมลเพื่อยืนยันคำขอของคุณ

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราเลือกใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในการปกป้องข้อมูลที่คุณ
ส่งให้กับเรา เราได้ติดตั้งเทคโนโลยี
การเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวของคุณ เช่น หมายเลข
บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด และหมายเลข
เอกสารยืนยันตัวตนของภาครัฐ ซึ่งถูกโอนถ่ายผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปของเรา เรายังจำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลประจำตัวที่ใช้รักษาความปลอดภัย (ซึ่งอาจรวมถึงตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน) จากแต่ละผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา
จากบนเว็บไซต์และ/หรือแอปของเรา

เมื่อเราได้มอบ (หรือคุณได้เลือกรับ) ข้อมูลประจำตัวที่ใช้รักษาความปลอดภัยให้กับคุณ (เช่น
รหัสผ่าน) ที่เปิดใช้งานให้คุณเข้าถึงบางส่วนของบริการของเรา
คุณมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษารายละเอียดเหล่านี้ให้เป็นความลับและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม หากคุณอนุญาตให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเราผ่านการใช้ลายนิ้วมือ
บนอุปกรณ์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น ผ่าน Apple Touch ID) จากนั้นคุณไม่ควร
อนุญาตให้บุคคลอื่นขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือของพวกเขาบนอุปกรณ์นั้น
ซึ่งอาจเป็นการอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเราได้ และคุณอาจจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต หรือวิธีดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ปลอดภัย 100%
ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ และ
การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงจากตัวคุณเอง หากคุณมี
คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
privacy@remitly.com

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร (UK)

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่ม Remitly และบุคคลจาก
ภายนอก (ประเภทต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในนโยบายนี้)
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป
เมื่อใดก็ตามที่เราโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร เราจะ
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในบาง
กรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนถ่ายไปยังประเทศ
ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีระดับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป
ในกรณีอื่น ๆ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำมาตรการป้องกัน
ที่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สัญญาเฉพาะที่ได้รับ
การอนุมัติโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรและ/หรือคณะกรรมาธิการยุโรป (ตามความเหมาะสม)
ซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเดียวกับที่มีในยุโรป

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมถึงสำหรับวัตถุประสงค์ใน
การตอบโจทย์ข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงานใด ๆ เพื่อให้กำหนด
ช่วงระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม เราจะพิจารณา
ข้อมูลต่อไปนี้ตามประเทศที่คุณอยู่อาศัย (ร่วมกับเรื่องอื่น ๆ):

  • ข้อผูกพันและ/หรือช่วงระยะเวลาในการเก็บรักษาของเราถูกกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรือข้อบังคับต่าง ๆ ของเรา

  • จำนวน ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ

  • วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และไม่ว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ก็ตาม

ในฐานะสถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุม เราถูกกำหนดให้จัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลและธุรกรรมบางอย่างของคุณนอกเหนือจากการปิด
บัญชีของคุณกับเรา โปรดทราบว่าด้วยการใช้บริการต่าง ๆ ของเรา คุณยินยอม
โดยเจตนาให้เราทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมต่าง ๆ ของคุณ และการเก็บรวบรวมและการยืนยันตัวตนของคุณ) เป็นเวลา
อย่างน้อย 7 ปีหลังจากที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ทางกฎหมายของคุณกับเราแล้ว

เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา และเมื่อใดก็ตามที่เราทำการแก้ไข เราจะ
แจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์และแอปของเรา กรุณา
ตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณทำธุรกรรม เนื่องจากอาจจะมี
การอัปเดตจากที่คุณได้ลงทะเบียนใช้บริการของเราในครั้งแรก หรือจากการทำธุรกรรม
ครั้งล่าสุดของคุณ

หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดของนโยบายฉบับนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสามารถยุติ
ข้อตกลงกับเราและปิดโปรไฟล์ของคุณด้วยการอีเมลมาหาเราที่
datasubjectrequest@remitly.com หรือมิฉะนั้นติดต่อเรา

ลิงก์เว็บไซต์และบริการจากภายนอก

บางส่วนของบริการของเราใช้บริการ Google Maps รวมไปถึง Google Maps
API การใช้คุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม Google Maps และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google โดยการใช้เว็บไซต์และบริการนี้แสดงว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของ Google (ซึ่งจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว)

เว็บไซต์และแอปรวมไปถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
ด้านความเป็นส่วนตัวอาจจะแตกต่างจากของ Remitly ยกตัวอย่างเช่น เพื่อ
ยืนยันตัวตนของคุณ Remitly ใช้บริการของ Onfido Onfido จะ
ตรวจสอบว่าเอกสารระบุตัวตนของคุณถูกต้องหรือไม่ และยังช่วยยืนยันว่ารูปถ่าย
ของคุณตรงกันกับรูปถ่ายบนเอกสารต่าง ๆ หรือไม่ ผลของการตรวจสอบจะ
ถูกนำมาแบ่งปันให้กับ Remitly รูปถ่ายของคุณและเอกสารยืนยันตัวตนของคุณจะถูกแบ่งปัน
กับ Onfido เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เช่นเดียวกับช่วยให้ Onfido สามารถรักษาสภาพ
ป้องกัน และปรับปรุงบริการของตน สามารถดู
สำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Onfido ได้ที่นี่ เรายังสร้างข้อมูลตามการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้
เก็บรวบรวมมาจากคุณ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านั้น ข้อมูล
ของคุณจะได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา และเราจะไม่ยอมรับ
ความรับผิดชอบหรือภาระใด ๆ สำหรับนโยบายเหล่านั้น หรือสำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลผ่านเว็บไซต์หรือ
บริการเหล่านั้น (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและการติดต่อ) เราขอแนะนำให้คุณ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่
คุณใช้งานหรือเข้าชมด้วยความระมัดระวัง

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติของบุคคลภายนอกที่คุณอาจ
มีส่วนร่วมเมื่อใช้บริการต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ของเรา คุณควรติดต่อพวกเขาเกี่ยวกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาก่อนที่จะให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ กับพวกเขา

ประกาศความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมการแนะนำ

การใช้บริการการแนะนำของเราผ่านอีเมลเพื่อบอกเพื่อนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
ของเรา คุณจะต้องระบุชื่อและที่อยู่
อีเมลของเพื่อนคุณ ก่อนที่จะให้เราเข้าถึงรายละเอียดใด ๆ ของบุคคลอื่น คุณ
ต้องได้รับการยินยอมที่จะให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขากับ
เราก่อน และเราจะแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณได้มอบรายละเอียดของพวกเขาให้กับเรา

ซึ่งคุณมี:

  • การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เราจะส่งอีเมลคำเชิญและอีเมลเตือนความจำไม่เกินหนึ่งฉบับในการเชิญชวนให้เขาหรือเธอเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา ตามคำแนะนำของคุณ เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมลนี้เพียงอย่างเดียว และ/หรือ

  • การแนะนำเพื่อนให้กับเรา เราจะส่งอีเมลถึงเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติและอีเมลเตือนความจำไม่เกินหนึ่งฉบับในการเชิญชวนให้เขาหรือเธอเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมลนี้เพียงอย่างเดียว และเพื่อการติดตามความสำเร็จของการแนะนำของคุณ

ในทั้งสองกรณี ผู้ติดต่อ/เพื่อนของคุณอาจจะขอให้ลบ
ข้อมูลนี้จากฐานข้อมูลของเราได้ตลอดเวลา และเราจะให้เกียรติกับคำขอดังกล่าว เรา
จะเก็บสำเนาของที่อยู่อีเมลนั้นไว้บน "รายการยกเลิก" เพื่อ
ให้เป็นไปตามคำขอไม่ให้ติดต่อของคุณ พวกเขามีอิสระที่จะเปลี่ยน
ตัวเลือกทางการตลาดของพวกเขาได้ตลอดเวลา

เด็ก

เราขอให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ซึ่งเราถือว่าเป็นเด็กและ
ผู้เยาว์) ละเว้นจากการใช้บริการของเราหรือส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับเรา บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่มีสิทธิ์
ใช้บริการของเรา และหากเราตรวจพบว่ามีบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้
ลงทะเบียนโปรไฟล์กับเรา เราจะปิดโปรไฟล์นั้น

การแปลนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายฉบับนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และอาจมี
การแปลเป็นภาษาอื่น ๆ คุณยอมรับว่านโยบาย
ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่าง
เวอร์ชันภาษาอังกฤษกับเวอร์ชันแปลสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

การติดต่อและข้อร้องเรียน

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำขอใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อ privacy@remitly.com

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณ
ได้อย่างครบถ้วน หรือคุณเชื่อว่าการปกป้องข้อมูลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ
ได้ถูกละเมิด คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้กำกับดูแลหรือ
ทบวงการเมืองอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ตาม
ที่ระบุในส่วนหัวข้อ "ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ"

ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

นิติบุคคล Remitly ที่อยู่ที่ลงทะเบียน หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) Remitly Europe Ltd 7TH FLOOR PENROSE TWO, PENROSE DOCK, CORK, IRELAND, T23 YY09 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล (DPC) DPO@remitly.com
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร Remitly U.K. Ltd 90 WHITFIELD STREET, LONDON W1T 4EZ, UNITED KINGDOM สำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลข่าวสาร (ICO) DPO@remitly.com

พื้นฐานด้านกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลของเรา
ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หากคุณไม่ได้ระบุข้อมูลนี้ คุณจะไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้ การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน สิ่งที่จำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลภายนอกประกอบไปด้วย: - 1. เรียกเก็บการชำระเงินสำหรับการที่คุณใช้บริการต่าง ๆ ของเรา - 2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือบริการของเรา - 3. ดำเนินการกับข้อมูล แนวโน้ม การวิเคราะห์ทางการเงิน การทดสอบ และการติดตามการบริการ - 4. ตอบสนอง จัดการ และดำเนินการกับคำถาม คำขอ ข้อร้องเรียน การใช้งาน และเรื่องอื่น ๆ ที่คล้ายกัน - 5. ขอข้อเสนอแนะจากลูกค้าและช่วยเหลือเราในการติดตาม ปรับปรุง ปรับแต่ง และพัฒนาการบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเรา - 6. เฝ้าติดตามและฝึกอบรมฝ่ายบริการลูกค้าและทีมงานที่เกี่ยวข้อง - 7. ให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนกับคุณสำหรับการใช้หรือการแนะนำบริการของเรา - 8. ดำเนินธุรกิจและวิเคราะห์การตลาด - 9. ขยายธุรกิจของเราและให้ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดและแคมเปญการโฆษณาของเรา - 10. รวบรวมข้อมูลที่จะทำให้เราเข้าว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราและผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพราะเหตุใดและอย่างไรบ้าง - 11. ทำงานร่วมกับพันธมิตรจากภายนอกของเรา ดังนั้นเราและ/หรือพวกเขาสามารถเสนอ จัดหา และ/หรือติดตามรางวัล สิ่งตอบแทน และ/หรือประสิทธิภาพของแคมเปญ - 12. ส่งการอัปเดตบริการและข้อเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับคุณ - 13. ทำการตลาดบริการของเรากับคุณ หรือดำเนินการวิจัยทางการตลาด (ทั้งนี้ขึ้นกับว่าการตั้งค่าทางการตลาดและการสื่อสารในโปรไฟล์ของคุณอนุญาตให้เราทำได้) และ - 14. ใช้สิทธิทางกฎหมายและ/หรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อเรียกร้อง
ข้อมูลฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน
เอกสารยืนยันตัวตนและบันทึกต่าง ๆ ที่ออกให้โดยรัฐบาล เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลด้านการสื่อสารและการตลาด สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลการชำระเงิน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งก็คือการเรียกเก็บการชำระเงินสำหรับการใช้งานบริการของเราของคุณ
ข้อมูลด้านการแข่งขันและโปรโมชั่น การดำเนินการตามสัญญากับคุณ
ข้อมูลผู้รับเงิน การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
ข้อมูลการแนะนำ สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการ (ซึ่งก็คือการทำการตลาดบริการต่าง ๆ ของเราให้กับพวกเขา)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเหตุผลด้านสาธารณประโยชน์ที่สำคัญ (กล่าวคือการป้องกันและการตรวจจับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ข้อกำหนดด้านข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย และความไม่ซื่อสัตย์ และต้องสงสัยในการเป็นแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน) ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลไบโอเมตริกโดยได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น เราจะขอการยินยอมจากคุณก่อนที่จะประมวลผล
ข้อมูลข้อเสนอแนะและการสำรวจ สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น แคมเปญ WhyISend: การยินยอม
ข้อมูลทางเทคนิค เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลธุรกรรม เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลการใช้งาน สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น