PDF afdrukken en/of downloaden

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 07/09/2023

PRIVACYBELEID

OVER DIT BELEID

WIE ZIJN WIJ?

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS

HOE GEBRUIKEN OF VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

NEMEN WIJ GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN OVER JOU

WAT ZIJN MIJN PRIVACYRECHTEN

HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EER OF HET VK

HOELANG BEWAREN WE JE GEGEVENS

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

LINKS NAAR WEBSITES EN DIENSTVERLENING VAN DERDEN

PRIVACYVERKLARING VERWIJZINGSPROGRAMMA

KINDEREN

VERTALING PRIVACYBELEID

CONTACT EN KLACHTEN

ONZE RELATIE MET JOU

WAT IS ONZE JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

OVER DIT BELEID

Dit Privacybeleid ('Beleid') is van toepassing op de websites die toegankelijk zijn via
remitly.com, de mobiele applicaties van Remitly en via alle andere
programma's (waaronder onderzoeksprogramma's van Remitly), websites of
applicaties die het eigendom zijn van en beheerd worden door Remitly en die je naar dit
Beleid doorverwijzen.

Dit Beleid is samen met onze Gebruikers
overeenkomst
(en alle
aanvullende gebruiksvoorwaarden die in onze Gebruikersovereenkomst worden vermeld) van toepassing op jouw
gebruik van onze Dienstverlening.

Andere woorden en zinnen met een hoofdletter die in dit Beleid voorkomen (zoals
Overeenkomst, Profiel, Dienstverlening en Transactie) hebben dezelfde
betekenis als in onze Gebruikers
overeenkomst
, tenzij
deze in dit Beleid een andere definitie hebben gekregen.

WIE ZIJN WIJ?

Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan of verzameld door onze Dienstverleningen worden beheerd
door de betreffende Remitly-partner op basis van het land waar jij
woont. Bekijk de tabel onder 'Onze Relatie met Jou' in
dit Beleid om te bepalen welke entiteit de controle heeft over het verzamelen en gebruiken van jouw
persoonlijke gegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Welke persoonsgegevens we van je verzamelen, hangt af van hoe
je met ons, onze producten en dienstverlening omgaat. Met 'persoonsgegevens' of
'persoonlijke informatie' bedoelen we alle informatie in verband met een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. We kunnen de volgende
categorieën en specifieke soorten persoonsgegevens of persoonlijke informatie
verzamelen:

Identificerende basisgegevens: waaronder je volledige naam (inclusief
aliassen), adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum,
geslacht, beroep en werkgever, gebruikersnaam of gebruikersnaam op sociale media of
andere soortgelijke identificatoren (waaronder een automatisch door ons
gegenereerde klant-ID om je in onze systemen te identificeren).

Informatie over klantenservice: informatie die je ons geeft wanneer je
contact opneemt met de klantenservice of onze kantoren, inclusief gespreksopnamen (zoals
wanneer we gesprekken met de klantenservice opnemen voor kwaliteitsborging).

Door de overheid afgegeven identiteitsbewijs of -documenten: waaronder je
rijbewijs, door de staat of het land uitgegeven identiteitskaart (zoals
een paspoort, rijbewijs, militaire of immigratie-identiteitskaarten of
visa, nationale identiteitskaarten), evenals een foto of opname
van jezelf met je identificatiedocumentatie, bewijs van
adres (bijv. factuur van een nutsbedrijf, afschrift van lening of hypotheek), of bewijs van de
manier waarop je jouw transactie financiert (bijv. bankafschrift of loonstrook).

Informatie over marketing en communicatie: met inbegrip van je voorkeuren om marketing van ons en onze derden te
ontvangen,
communicatievoorkeuren en informatie die we rechtmatig verkrijgen op basis van marktonderzoek,
reclamenetwerken of analyseproviders.

Betalingsgegevens: waaronder je financiële of
betaalmethodegegevens (betaalpas of creditcard) of bankrekeninggegevens.

Informatie over promoties en wedstrijden: waaronder je naam en
e-mailadres en bepaalde andere persoonlijke gegevens die je gevraagd kan worden te
verstrekken om deel te nemen aan promoties of prijsvragen.

Gegevens van de ontvanger: waaronder de volledige naam,
het postadres, het telefoonnummer van de ontvanger en, afhankelijk van de
gekozen uitbetalingsmethode, bepaalde gegevens van de financiële instelling of financiële rekening, zoals een
bankrekening of mobiele portemonnee. Als er een geschil is over de vraag of de ontvanger het
geld heeft ontvangen, kunnen we je om aanvullende
informatie vragen zodat we de identiteit van de ontvanger kunnen verifiëren bij de
financiële instantie.

Verwijsinformatie: informatie die je ons geeft over je vriend(in),
zoals naam en e-mailadres, om hen te vertellen over onze diensten.

Gevoelige Persoonlijke Gegevens: waaronder biometrische gegevens, voornamelijk
gezichtsscaninformatie van foto's en video's die je verstrekt voor
identiteitsverificatiedoeleinden en het controleren van inlogactiviteiten en je interacties met onze
site om je account te beschermen en verdachte of
frauduleuze activiteiten te identificeren.

Informatie over enquêtes en feedback: waaronder informatie zoals je
naam, e-mailadres of andere contactgegevens, reacties op enquêtes,
beoordelingen, feedback, getuigenissen en bepaalde andere persoonlijke gegevens
die we je kunnen vragen te verstrekken (dit omvat onze #WhyISend-enquête).

Technische informatie: waaronder de hardware en software die je gebruikt om
toegang te krijgen tot onze Dienstverleningen, netwerkinformatie, internetprovider,
besturingssysteem, het type browser dat je gebruikt, unieke apparaatidentificatie
(bijv. het IMEI-nummer, MAC-adres of mobiele nummer van je apparaat),
IP-adres, andere vergelijkbare unieke identificatoren, je huidige locatie (met behulp van
GPS-technologie, waarvoor sommige van onze locatiegestuurde Dienstverleningen je
persoonlijke gegevens nodig hebben om te kunnen werken).

Transactiegegevens: waaronder je transactiegeschiedenis/logs
(inclusief een uniek transactiereferentienummer), transactiebewijzen,
doel van de overschrijvingen, relatie met de ontvanger, je gemiddelde
transactiebedrag, hoe vaak je van plan bent onze Dienstverleningen te gebruiken, of je
van plan bent naar meerdere ontvangers te sturen en verwijzingsbeloningen.

Gebruiksinformatie: waaronder informatie over je interacties met onze
Dienstverlening of Websites of je surf- of bladergedrag.

HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Zo verzamelen en verkrijgen we
bijvoorbeeld informatie:

Rechtstreeks van jou

We verzamelen de persoonsgegevens die je verstrekt, zoals bij gebruik van onze Dienstverlening of
wanneer je een profiel maakt, met ons contact opneemt (ook via chat), een vragenlijst beantwoordt,
met ons praat op events, deelneemt aan sweepstakes, wedstrijden of
andere soortgelijke campagnes of promoties (zoals WhyISend), een
vragenlijst invult, een beoordeling plaatst of je aanmeldt om e-mails, sms-berichten
en/of mailings per post te ontvangen.

Gebruik van cookies en andere technologieën voor automatische gegevensverzameling

Wanneer je onze websites bezoekt, onze app gebruikt, e-mails opent of erop klikt wanneer wij die
versturen, of interactie aangaat met onze advertenties, verzamelen wij of derden met wie wij
samenwerken automatisch bepaalde informatie met behulp van technologieën
zoals cookies, webbakens, clear GIF, pixels, internettags,
webserverlogs en andere tools voor gegevensverzameling. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie
.

Van andere bronnen

We kunnen informatie over jou verkrijgen via andere bronnen, zoals aanbieders
van gegevensverwerking, marketing- of reclamediensten, sociale
mediaplatforms of -netwerken, dienstverleners op het gebied van fraudepreventie of
identiteitscontrole, elektronische databases, kredietinformatiebureaus,
verkopers die namens ons diensten verlenen of openbaar beschikbare
bronnen.

HOE GEBRUIKEN OF VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen als de wet dat toestaat. Afhankelijk
van het land waarin jij je bevindt, baseren wij ons op de volgende wettelijke grondslagen
om je persoonlijke gegevens te verwerken:

AAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VOLDOEN

We gebruiken persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen,
om onze rechten te vestigen of uit te oefenen en om ons te verdedigen tegen een
rechtsvordering.

Beveiliging en fraudepreventie

We gebruiken persoonlijke gegevens om mogelijke kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of
illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen of
actie te ondernemen, waaronder frauduleuze transacties, pogingen om ons beleid, onze procedures en voorwaarden te manipuleren of te
schenden, beveiligingsincidenten
en schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Remitly en
onze gebruikers, klanten, werknemers of anderen.

Aan toepasselijke wetgeving voldoen

We gebruiken je persoonlijke gegevens om te voldoen aan geldende wet- en
regelgeving, zoals die met betrekking tot 'ken-je-klant',
'antiwitwasvereisten', sanctiewetgeving en de
verschillende bijbehorende regelgevende regels en richtlijnen met betrekking tot risico-
onderzoek, risicoscores, fraude, bestrijding van terrorismefinanciering,
antiwitwaspraktijken, consumentenbescherming en klachtenbehandeling.

OM EEN CONTRACT UIT TE VOEREN

Om onze dienstverlening aan te bieden

Wij gebruiken je persoonsgegevens wanneer je toegang hebt tot of gebruikmaakt van onze Dienstverleningen, inclusief
voor het verwerken van je Transactie(s), het onderhouden en beheren van je account, het
leveren/vervullen van promotionele aanbiedingen of beloningen (inclusief ons
verwijzingsprogramma), het verwerken van betalingen.

Communicatie met jou

We gebruiken je persoonlijke gegevens om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je verzoeken, vragen, problemen of feedback te
beantwoorden en/of op te volgen, en om
klantenservice aan te bieden.

TOESTEMMING OF RECHTMATIG BELANG

Marketing- en promotiedoeleinden

We gebruiken persoonlijke gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden, zoals het
verzenden van marketing-, reclame- en promotieberichten per e-mail,
sms of post; om je advertenties voor producten
en/of dienstverleningen te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses op sociale media en andere
websites; en om onze promoties voor nieuwe klanten, sweepstakes,
wedstrijden en andere soortgelijke promoties te beheren.

Analyse en personalisatie

We gebruiken persoonlijke gegevens om onderzoek en analyses uit te voeren, waaronder om onze diensten en productaanbiedingen te
verbeteren; om te begrijpen welke
interactie je aangaat met onze websites, mobiele apps, advertenties en
communicatiemiddelen die aan jou verstuurd zijn om onze websites, app en
marketingcampagnes te verbeteren (zakelijke en marketinganalyses); om je
ervaring te personaliseren, om jou tijd te besparen wanneer je onze websites en app bezoekt en om de marketing en advertenties
aan te passen die we je tonen; om te begrijpen
hoe je onze app en website gebruikt.

Andere zakelijke of commerciële doeleinden

Op jouw aanwijzing of met jouw toestemming kunnen we bepaalde
persoonsgegevens verwerken om andere zakelijke of commerciële doeleinden te vervullen.

Voor aanvullende informatie over onze juridische grondslagen voor de verwerking van je
persoonsgegevens, verwijzen wij je naar het onderstaande gedeelte 'Wat is onze juridische
grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Naast de specifieke situaties die elders in dit
privacybeleid worden besproken, maken we persoonlijke gegevens bekend in de volgende
omstandigheden:

Aangesloten bedrijven

We kunnen persoonlijke gegevens delen met aan ons bedrijf aangesloten ondernemingen, waaronder ons
moederbedrijf, aan ons aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen. Dergelijke aan ons aangesloten bedrijven
verwerken persoonsgegevens namens ons om dienstverleningen aan te bieden of in andere
omstandigheden met jouw toestemming of zoals toegestaan of vereist door de wet.

Dienstverleners

We delen bepaalde persoonlijke gegevens met derden die diensten verlenen
ter ondersteuning van onze belangrijkste zakelijke functies en interne activiteiten. Hieronder
vallen banken, uitbetalingsproviders of andere financiële instellingen
die je overschrijving of ander verzoek om financiële diensten afhandelen (met inbegrip van
betalingsverwerkers), aanbieders van identiteitsverificatie- of KYC-diensten,
derde partijen die software en tools leveren om post,
e-mails en sms-berichten te versturen of klantgegevens te analyseren,
marketingondersteuning te bieden, onze beoordelingen te beheren, frauduleuze activiteiten te onderzoeken,
klantenenquêtes uit te voeren en uitbestede klantenservice.

Derde partij partners

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met derden waarmee we een
partnerschap zijn aangegaan om gezamenlijk een product, dienst of gezamenlijke
promotie te creëren en aan te bieden. We kunnen je persoonlijke gegevens ook delen met onze bank- en
distributiepartners als we vermoeden dat je onze
voorwaarden schendt of frauduleus gedrag vertoont met betrekking tot ons bedrijf.
Hun gebruik van jouw gegevens valt niet onder dit privacybeleid,
maar onder hun eigen respectievelijke privacybeleid.

Sociale mediaplatformen en netwerken

Sommige van onze websites hebben functies zoals plugins, widgets of andere
tools die beschikbaar worden gesteld door derden, waardoor informatie
kan worden verzameld of tussen ons en de derde partij gedeeld kan worden. Als je bijvoorbeeld
onze doorverwijsfunctie gebruikt om personen door te verwijzen via WhatsApp, Facebook,
e-mail of sms. Hun gebruik van jouw gegevens valt niet onder dit
privacybeleid.

Zakelijke transacties

Als we betrokken raken bij een fusie, bedrijfstransactie of een andere
situatie waarbij sommige of al onze bedrijfsactiva worden overgedragen,
kunnen we je informatie delen met bedrijfsentiteiten of mensen die
betrokken zijn bij de onderhandelingen of overdracht.

Juridische verwerking

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken als reactie op dagvaardingen, bevelschriften,
dwangbevelen, onderzoeken of enquêtes van de overheid, of om te voldoen aan
relevante wet- en regelgeving. We kunnen ook informatie vrijgeven om onze rechten of de rechten van anderen
vast te stellen, uit te oefenen of te beschermen; om ons te
verdedigen tegen een juridische claim; om de veiligheid en beveiliging van onze
bezoekers te beschermen; om fraude op te sporen en hiertegen te beschermen; en om actie te ondernemen
met betrekking tot mogelijke illegale activiteiten of schendingen van ons beleid.

Andere instanties

We kunnen je vragen of je wilt dat we jouw informatie delen met andere
derde partijen die niet elders in dit beleid worden beschreven.

WAAROM VERWERKEN WE GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen je vragen om specifiek toestemming te geven voor het verzamelen, gebruiken en
opslaan van je biometrische gegevens tijdens het verificatieproces, indien de
privacywetgeving in jouw rechtsgebied dit vereist. Als je niet
toestemt, bieden we alternatieve methoden om je identiteit te verifiëren die langer
kunnen duren. We zullen geen biometrische gegevens bekendmaken of delen met anderen
dan onze leveranciers van identiteitsverificatie, of wanneer dit wordt vereist door
geldende wet- en regelgeving, of op grond van een geldig bevel van een
rechtbank.

NEMEN WIJ GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN OVER JOU?

We maken gebruik van geautomatiseerde processen om te controleren of je toegang tot onze diensten en
je gebruik van onze dienstverleningen voldoen aan onze vereiste normen, waaronder het verifiëren van
je identiteit, en om fraude of andere illegale activiteiten te helpen voorkomen.
Deze processen kunnen een geautomatiseerde beslissing nemen om je voorgestelde
transactie af te wijzen, om een verdachte poging om in te loggen op je account te blokkeren of
om je account te sluiten. Als je denkt dat een geautomatiseerd proces
gevolgen voor jou kan hebben gehad, neem dan contact op met ons Privacy-team via
DPO@Remitly.com.

WAT ZIJN MIJN PRIVACYRECHTEN?

Onze klanten in bepaalde regio's van de wereld hebben specifieke
privacyrechten op basis van de geldende privacywetgeving (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de wetten van Europa of het VK). We streven ernaar om de beste
privacypraktijken als standaard te implementeren voor al onze klanten.

Toegang tot jouw gegevens & dataportabiliteit

Je kunt ons vragen je een kopie te geven van je persoonlijke gegevens die wij
bewaren. Deze informatie zal zonder onnodige vertraging worden verstrekt, behoudens
bepaalde uitzonderingen of beperkingen, inclusief indien een dergelijke verstrekking de rechten en vrijheden van anderen
schaadt.

Jouw gegevens corrigeren / gegevens rectificeren

Je hebt het recht om ons te vragen
je persoonlijke gegevens bij te werken en onjuistheden te corrigeren. Je kunt bepaalde informatie met betrekking tot je
account bijwerken door in te loggen op je account via onze site of app, zoals dat van toepassing is,
of door op een andere manier contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte hieronder Jouw
privacyrechten uitoefenen.

Gegevens verwijderen/wissen

Behoudens de toepasselijke wetgeving, kun je verzoeken je persoonsgegevens te laten wissen.
Als je jouw account sluit, markeren we je account in onze database als
'Gesloten'. We bewaren echter wel bepaalde accountgegevens gedurende een
periode, zoals hieronder beschreven. Dit is nodig om fraude te ontmoedigen, door ervoor te zorgen dat
personen die fraude proberen te plegen niet in staat zullen zijn om detectie te vermijden
door simpelweg hun rekening te sluiten en een nieuwe rekening te openen, en om te voldoen
aan onze wettelijke verplichtingen. Als je jouw account sluit, worden je
persoonlijke gegevens echter niet door ons gebruikt voor verdere doeleinden, noch worden deze
gedeeld met derden, behalve als dit nodig is om fraude te voorkomen en wetshandhaving te
ondersteunen, zoals vereist door de wet of in overeenstemming met dit
Beleid.

Verzoeken om de verwerking van gegevens te beperken

Je hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden een verzoek in te dienen om de verwerking of
overdracht van je persoonlijke gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken. Je kunt
bezwaar maken tegen verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen wanneer
er iets met jouw specifieke situatie is waardoor je van mening bent dat
verwerking op deze grond gevolgen heeft voor je fundamentele rechten en vrijheden.

Afmelden voor directe marketing

Je hebt het recht ons te vragen je persoonlijke gegevens
niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Je kunt dit recht op elk gewenst moment
uitoefenen door de acties 'uitschrijven' uit te voeren die je
ter beschikking worden gesteld (zoals het klikken op de link 'uitschrijven' in elke promotionele e-mail die wij
naar jou sturen). We zullen je keuze respecteren en je dergelijke
berichten niet meer sturen. Houd er rekening mee dat als je ons vraagt om geen contact met je op te nemen via
e-mail op een bepaald e-mailadres, we een kopie van dat e-mailadres
zullen bewaren op een 'suppressielijst' om te kunnen voldoen aan je
verzoek om geen contact op te nemen. Je kunt op elk gewenst moment vrijwillig je marketingkeuzes wijzigen.

Je kunt ook bepalen hoe we sommige van je persoonlijke gegevens gebruiken als onderdeel van
onze Dienstverleningen (zoals hoe we met je communiceren) door je voorkeuren in je Profiel te
bevestigen. Houd er rekening mee dat niet alle
communicatie uitgeschakeld kan worden - we kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om je e-mailberichten over onze Dienstverleningen te
sturen om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen met betrekking tot de nationale wetten en regelgevende richtlijnen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

In sommige rechtsgebieden heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een
beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens,
waaronder profilering, die wettelijke of vergelijkbare significante
gevolgen heeft voor jou, behalve de uitzonderingen die van toepassing zijn onder de relevante wetgeving inzake
gegevensbescherming. We kunnen je verzoek weigeren, zoals toegestaan door de toepasselijke
wetgeving, inclusief wanneer het verstrekken van de informatie zou resulteren in de
onthulling van een handelsgeheim of zou interfereren met de preventie of
opsporing van fraude of andere misdrijven. Over het algemeen zullen we in deze
omstandigheden echter controleren of het algoritme en de brongegevens
functioneren zoals verwacht, zonder fouten of vooringenomenheid, of als de wet
ons verplicht de verwerking aan te passen.

Je toestemming intrekken

Je hebt het recht om je toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken,
wanneer onze rechtsgrondslag voor de verwerking gebaseerd is op die toestemming. Houd
er rekening mee dat intrekking van toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking
die mogelijk heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken. Als je jouw toestemming
intrekt, kunnen we je mogelijk bepaalde producten of
dienstverleningen niet leveren.

Je privacyrechten uitoefenen

Als je een van de bovenstaande privacyrechten wilt uitoefenen, kun je een verzoek
indienen op een van de volgende manieren:

of

Identiteitscontrole

Om sommige verzoeken te kunnen verwerken, moeten we je identiteit verifiëren om te
bevestigen dat het verzoek van jou afkomstig is. We kunnen telefonisch of per
e-mail contact met je opnemen om je verzoek te verifiëren.

HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We hanteren industriestandaarden voor het beschermen van de informatie die jij
aan ons verstrekt. We hebben SSL (Secure Socket Layer)
encryptietechnologie geïnstalleerd om je gevoelige informatie te beschermen, zoals bankrekeningnummer
, creditcardnummer, geboortedatum en
regeringsidentificatienummer, die via onze Site en/of onze App wordt verzonden. Wij vereisen ook het
gebruik van beveiligingsgegevens (die bijvoorbeeld een gebruikersnaam
en wachtwoord kunnen bevatten) van elke gebruiker die toegang wil tot deze informatie op
onze Site en/of onze App.

Wanneer wij jou beveiligingsgegevens hebben gegeven (of je deze hebt gekozen) (zoals
een wachtwoord) waarmee je toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Dienstverlening,
ben je verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig bewaren van deze gegevens.
Als je bovendien toegang tot onze Denstverlengingen toestaat via het gebruik van je vingerafdruk
op je Apparaat (bijvoorbeeld via Apple Touch ID), dan mag je geen andere personen
toestaan hun vingerafdruk op dat Apparaat te registreren,
omdat ze dan toegang kunnen krijgen tot onze Dienstverleningen en je
verantwoordelijk kunt worden gehouden voor hun acties. Geen enkele methode van overdracht via het
internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig.
Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen en is elke
overdracht van persoonlijke informatie op eigen risico. Als je vragen
hebt over beveiliging, kun je contact met ons opnemen via
privacy@remitly.com.

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EER OF HET VK

We delen je persoonlijke gegevens binnen de Remitly groep en met externe
derde partijen (waarvan de categorieën in dit Beleid worden genoemd).
Dit kan inhouden dat je persoonlijke gegevens buiten het VK of de EU worden overgedragen.
Wanneer we je persoonlijke gegevens overdragen naar landen buiten de EU of het VK, zorgen we
ervoor dat deze gegevens in dezelfde mate worden beschermd. In sommige
gevallen kunnen je persoonlijke gegevens worden overgedragen aan landen
die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen die een passend beschermingsniveau bieden voor
persoonlijke gegevens.
In andere gevallen zorgen we ervoor dat ten minste één van de wettelijke waarborgen
wordt geïmplementeerd, waaronder het gebruik van specifieke contracten die zijn
goedgekeurd door (indien van toepassing) de Britse overheid en/of de Europese Commissie,
die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming geven die ze in Europa hebben.

HOELANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te
vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het
voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te
bepalen, kijken we onder
andere naar het land waar je woont:

  • verplichtingen en/of bewaartermijnen die ons worden opgelegd door toepasselijke wetten en/of onze regelgevende instanties

  • de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens

  • het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van je persoonlijke gegevens, en

  • de doeleinden waarvoor we je persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

Als gereguleerde financiële instelling zijn wij wettelijk verplicht om je persoonlijke gegevens en transactiegegevens te
bewaren nadat je
account bij ons gesloten is. Let op: door gebruik te maken van onze Dienstverleningen stem je er uitdrukkelijk
mee in dat wij je persoonlijke gegevens (inclusief gegevens met betrekking tot je
Transacties en onze verzameling en verificatie van je identiteit) gedurende
ten minste 7 jaar bewaren na het einde van je juridische relatie met ons.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Wij kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen, en wanneer wij dit doen, zullen wij jou hiervan op de
hoogte stellen door een herziene versie op onze Site en App te plaatsen. Raadpleeg
dit Beleid telkens wanneer je een Transactie verricht, aangezien het kan zijn
bijgewerkt sinds jij je voor het eerst voor onze Dienstverleningen hebt geregistreerd of sinds je
laatste Transactie.

Als je niet akkoord gaat met dit Beleid, of met een wijziging daarvan, kun je jouw overeenkomst met ons
beëindigen en je Profiel sluiten door ons een e-mail te sturen naar
datasubjectrequest@remitly.com of op een andere manier contact met ons op te nemen.

Delen van onze Dienstverlening maken gebruik van Google Maps-services, waaronder de Google Maps
API(s). De aanvullende voorwaarden van Google Maps en het privacybeleid van Google zijn van toepassing op het gebruik van deze functies. Als je gebruikmaakt van deze Website en Dienstverlening, ga je ook akkoord met de voorwaarden van Google (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).

Onze Site en App bevatten links naar andere websites waarvan de
privacypraktijken kunnen verschillen van die van Remitly. Om je identiteit te
controleren, maakt Remitly bijvoorbeeld gebruik van de diensten van Onfido. Onfido
controleert of je identiteitsdocumenten geldig zijn en of je
foto overeenkomt met de foto op de documenten. De resultaten van de controle worden
vervolgens gedeeld met Remitly. Je foto en identiteitsdocumenten zullen voor dit doel met Onfido worden
gedeeld en om Onfido in staat te stellen zijn diensten te onderhouden, te
beschermen en te verbeteren. Je vindt
hier een kopie van het privacybeleid van Onfido. We creëren ook informatie op basis van onze analyse van de informatie die we van jou hebben
verzameld.

Als je persoonlijke gegevens verstrekt aan een van deze websites, vallen je
gegevens onder hun privacybeleid en aanvaarden wij geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of voor persoonlijke
gegevens die kunnen worden verzameld en verwerkt via deze websites of
dienstverlening (zoals contact- en locatiegegevens). We raden je aan het privacybeleid van elke website of softwareapplicatie die je
gebruikt of bezoekt
zorgvuldig te lezen.

Dit Beleid heeft geen betrekking op de praktijken van derde partijen waarmee je mogelijk
contact hebt tijdens het gebruik van de Dienstverleningen, zoals je mobiele
netwerkprovider of andere gebruikers van onze Dienstverleningen. Je moet contact met ze opnemen over
hun privacybeleid voordat je hen persoonlijke
gegevens geeft.

PRIVACYVERKLARING VERWIJZINGSPROGRAMMA

Als je onze verwijzingsdienst via e-mail gebruikt om een vriend te vertellen over onze
Dienstverleningen, moet je de naam en het
e-mailadres van je vriend opgeven. Voordat je ons toegang geeft tot de gegevens van andere personen,
moet je hen voorafgaande toestemming vragen om hun persoonlijke gegevens met
ons te delen en wij zullen hen laten weten dat je hun gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wanneer je:

  • je contacten hebt geïmporteerd, sturen we gebaseerd op jouw instructie, een e-mailuitnodiging en maximaal één herinneringse-mail waarin we hem of haar uitnodigen om onze Site te bezoeken. We slaan deze informatie op met als enige doel deze e-mail te sturen; en/of

  • een naar ons verwezen vriend, sturen we je vriend automatisch een e-mail en maximaal één herinneringsmail waarin we hem of haar uitnodigen om onze Site te bezoeken. We slaan deze informatie op met als enige doel deze e-mail te sturen en het succes van je verwijzing op te volgen.

In beide gevallen kan je contact/vriend op elk moment VERZOEKEN TOT VERWIJDERING
van deze informatie uit onze database en wij zullen een dergelijk verzoek honoreren. We
zullen een kopie van dat e-mailadres bewaren op een 'suppressielijst' om te
voldoen aan hun verzoek om geen contact op te nemen. Ze zijn vrij om op elk moment hun marketingkeuzes te
wijzigen.

KINDEREN

We vragen personen jonger dan 18 jaar (die we behandelen als kinderen en
minderjarigen) geen gebruik te maken van onze Dienstverleningen en geen persoonlijke
gegevens aan ons te verstrekken. Personen jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking om onze Dienstverleningen te
gebruiken. Als we ontdekken dat iemand jonger dan 18 jaar een Profiel bij ons heeft
geregistreerd, zullen we dit Profiel sluiten.

VERTALING PRIVACYBELEID

Dit Beleid is opgesteld in het Engels en vertalingen kunnen in andere talen worden
geleverd. Je stemt ermee in dat de Engelse versie van het
Beleid prevaleert in het geval van een inconsistentie tussen de
Engelse en vertaalde versies in een geschil met betrekking tot dit Beleid.

CONTACT EN KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacybeleid
, kun je contact opnemen via privacy@remitly.com.

Als je van mening bent dat we je vragen of zorgen niet adequaat
hebben behandeld, of als je van mening bent dat je gegevensbescherming of privacyrechten zijn
geschonden, kun je een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie of
een andere overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de handhaving van privacywetten, zoals
vermeld in het gedeelte 'Onze relatie met jou'.

ONZE RELATIE MET JOU

Remitly entiteit Geregistreerd adres Gegevensbeschermingsautoriteit Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Voor inwoners van de EER Remitly Europe Ltd 7TH FLOOR PENROSE TWO, PENROSE DOCK, CORK, IRELAND, T23 YY09 Commissie gegevensbescherming (DPC) DPO@remitly.com
Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk Remitly U.K. Ltd 90 WHITFIELD STREET, LONDON W1T 4EZ, UNITED KINGDOM Informatiecommissariaat (ICO) DPO@remitly.com

WAT IS ONZE JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Soorten persoonsgegevens Onze juridische grondslag voor verwerking
Basis identificerende informatie Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als je deze informatie niet verstrekt, kan je geen Transacties verrichten. Uitvoering van een contract met jou, namelijk onze Gebruikersovereenkomst. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van derden, inclusief om: - 1. Betalingen te innen voor jouw gebruik van onze Dienstverleningen;- 2. Problemen met je account of onze Dienstverleningen op te lossen;- 3. Gegevens-, trend-, en financiële analyses, tests en het bijhouden van Dienstverleningen uit te voeren;- 4. Het beantwoorden, behandelen en verwerken van vragen, verzoeken, klachten, aanvragen en dergelijke;- 5. Feedback van klanten te verzamelen over en ons te helpen onze Dienstverleningen, inhoud en advertenties te volgen, te verbeteren, te personaliseren en te ontwikkelen;- 6. onze klantenservice en aanverwante teams te controleren en op te leiden; - 7. Je beloningen of stimulansen te geven voor het gebruiken of aanbevelen van onze dienstverleningen;- 8. Bedrijfs- en marketinganalyses uit te voeren;- 9. Ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie en reclamecampagnes te informeren;- 10. Informatie te verzamelen die ons in staat stelt te begrijpen waarom en hoe jij met ons en onze Dienstverleningen omgaat; - 11. Te werken met onze externe partners zodat wij en/of zij beloningen, stimulansen en/of de prestaties van campagnes kunnen aanbieden, bieden en/of volgen; - 12. Je service-updates en promotionele aanbiedingen te sturen; - 13. Onze dienstverleningen aan je te verkopen of marktonderzoek uit te voeren (op voorwaarde dat je marketing- en communicatievoorkeuren in je profiel ons dit toestaan); en, - 14. Wettelijke rechten uit te oefenen en/of claims te verdedigen.
Informatie over klantenservice Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Noodzakelijk voor een of meer van de legitieme belangen die hierboven in 'Basisgegevens ter identificatie' worden uiteengezet. Uitvoering van een contract met jou, namelijk onze Gebruikersovereenkomst.
Door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen of dossiers Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Uitvoering van een contract met jou, namelijk onze Gebruikersovereenkomst. Noodzakelijk voor een of meer van de legitieme belangen die hierboven in 'Basisgegevens ter identificatie' worden uiteengezet.
Informatie over marketing en communicatie Noodzakelijk voor een of meer van de legitieme belangen die hierboven in 'Basisgegevens ter identificatie' worden uiteengezet.
Betaalgegevens Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Noodzakelijk vanwege een of meer legitieme belangen, namelijk het innen van betalingen voor jouw gebruik van onze Dienstverleningen.
Informatie over promoties en prijsvragen Uitvoering van een contract met jou.
Informatie over ontvanger Uitvoering van een contract met jou, namelijk onze Gebruikersovereenkomst. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Informatie over doorverwijzing Noodzakelijk vanwege een of meer legitieme belangen (namelijk om onze diensten aan hen te verkopen).
Gevoelige persoonlijke gegevens Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Het is ook noodzakelijk vanwege redenen van zwaarwegend algemeen belang (namelijk het voorkomen of opsporen van onwettige handelingen, wettelijke vereisten met betrekking tot onwettige handelingen en oneerlijkheid en vermoedens van terrorismefinanciering of witwassen). Waar de wetgeving omtrent gegevensbescherming ons alleen toestaat biometrische gegevens met jouw toestemming te verwerken, zullen we je toestemming vragen voordat we tot verwerking overgaan.
Informatie over vragenlijsten en feedback Noodzakelijk voor een of meer van de legitieme belangen die hierboven in 'Basisgegevens ter identificatie' worden uiteengezet. WhyISend-campagne: Toestemming.
Technische gegevens Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Noodzakelijk voor een of meer van de legitieme belangen die hierboven in 'Basisgegevens ter identificatie' worden uiteengezet.
Transactiegegevens Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Noodzakelijk voor een of meer van de legitieme belangen die hierboven in 'Basisgegevens ter identificatie' worden uiteengezet.
Gebruiksinformatie Noodzakelijk voor een of meer van de legitieme belangen die hierboven in 'Basisgegevens ter identificatie' worden uiteengezet.