Nicaragua
Nicaragua

Phí gửi tiền từ Pháp tới Nicaragua

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

NicaraguaNicaraguaOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu

Gửi tiền đến Nicaragua

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99