ฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสFRA
โปแลนด์
โปแลนด์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากฝรั่งเศสไปยังโปแลนด์

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

โปแลนด์โปแลนด์Open

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง โปแลนด์

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ซวอตี โปแลนด์

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€2.90

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ยูโร

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 - €299.99€6.99
€300 - €599.99€8.99
€600 - €999.99€12.99
€1000 - €1999.99€15.99
€2000 หรือมากกว่านั้น€21.99