ฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสFRA
นิการากัว
นิการากัว

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากฝรั่งเศสไปยังนิการากัว

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

นิการากัวนิการากัวOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง นิการากัว

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€2.99