In và / hoặc tải xuống PDF

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật lần cuối: 09/07/2023

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH NÀY

CHÚNG TÔI LÀ AI?

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO?

CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI AI?

CHÚNG TÔI CÓ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG VỀ BẠN KHÔNG?

TÔI CÓ NHỮNG QUYỀN RIÊNG TƯ NÀO?

CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NGOÀI EEA HOẶC VƯƠNG QUỐC ANH

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CHO CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

TRẺ EM

BẢN DỊCH CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ KHIẾU NẠI

MỐI QUAN HỆ GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN DỰA TRÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO?

GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH NÀY

Chính sách quyền riêng tư (“Chính sách”) này áp dụng cho các trang web tại địa chỉ
remitly.com, các ứng dụng di động của Remitly và thông qua
bất kỳ chương trình nào khác (bao gồm cả chương trình Nghiên cứu của Remitly), trang web hoặc
ứng dụng do Remitly sở hữu và khai thác đã dẫn bạn đến
Chính sách này.

Cùng với Thỏa thuận
người dùng
(và bất kỳ
điều khoản bổ sung nào khác về cách sử dụng được đề cập trong Thỏa thuận người dùng của chúng tôi), Chính sách này áp dụng cho
quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Trong trường hợp chúng tôi sử dụng các từ và cụm từ viết hoa khác trong Chính sách này (chẳng hạn như
Thỏa thuận, Hồ sơ, Dịch vụ và Giao dịch), nghĩa của những từ và cụm từ này sẽ trùng với
phần định nghĩa được nêu trong Thỏa thuận
người dùng
của chúng tôi trừ khi
Chính sách này có cách định nghĩa khác.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc
được Dịch vụ của chúng tôi thu thập đều sẽ nằm dưới sự kiểm soát của chi nhánh Remitly hiện hành
dựa trên quốc gia cư trú của bạn. Tham khảo bảng trong phần “Mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi” của
Chính sách này để xác định đơn vị phụ trách kiểm soát quá trình thu thập và sử dụng
dữ liệu cá nhân của bạn.

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO?

Dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập sẽ phụ thuộc vào
cách bạn tương tác với chúng tôi cũng như sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Khi nhắc tới “dữ liệu cá nhân” hoặc
“thông tin cá nhân”, chúng tôi muốn đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan tới
một thể nhân đã xác định hoặc có thể xác định danh tính. Chúng tôi có thể thu thập
các danh mục và loại dữ liệu hoặc thông tin cá nhân
cụ thể như sau:

Thông tin cơ bản để xác định danh tính: Bao gồm họ tên đầy đủ (xét cả
bí danh), địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh,
giới tính, nghề nghiệp và thông tin về chủ sử dụng lao động, tên người dùng hay tên người dùng trên mạng xã hội hoặc
thông tin định danh tương tự khác (xét cả mã định danh khách hàng được chúng tôi tạo tự động
để nhận dạng bạn trong các hệ thống của chúng tôi).

Thông tin hỗ trợ khách hàng: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn
liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc văn phòng của chúng tôi, bao gồm cả bản ghi âm cuộc gọi (chẳng hạn như
khi chúng tôi ghi âm các cuộc gọi dịch vụ khách hàng, hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng dịch vụ).

Giấy tờ tùy thân hoặc hồ sơ lý lịch do chính phủ cấp: Bao gồm
giấy phép lái xe, thẻ định danh do chính quyền tiểu bang hoặc quốc gia cấp (chẳng hạn như
hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ quân nhân hoặc thẻ xuất nhập cảnh hoặc
thị thực, thẻ định danh quốc gia) cũng như ảnh chụp hoặc video quay
bản thân bạn cùng với giấy tờ tùy thân, hồ sơ giấy tờ làm
bằng chứng cư trú (ví dụ: hóa đơn tiện ích, bản sao kê khoản vay hoặc báo cáo thế chấp) hoặc bằng chứng về
phương thức cấp tiền cho Giao dịch (ví dụ: sao kê ngân hàng hoặc phiếu lương).

Thông tin tiếp thị và liên lạc: Bao gồm các tùy chọn
nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi, các tùy chọn liên lạc
và thông tin chúng tôi nhận được từ nghiên cứu thị trường,
mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ phân tích một cách hợp pháp.

Thông tin thanh toán: Bao gồm thông tin chi tiết về
công cụ tài chính hoặc công cụ thanh toán của bạn (thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng) hoặc thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng.

Thông tin khuyến mại và sự kiện tranh thưởng: Bao gồm tên và
địa chỉ email của bạn cũng như một số thông tin cá nhân nhất định khác mà bạn có thể được yêu cầu cung cấp
để tham gia các sự kiện khuyến mại hoặc tranh thưởng.

Thông tin người nhận: Bao gồm họ tên đầy đủ, địa chỉ
gửi thư, số điện thoại của người nhận, tùy thuộc vào thông tin chi tiết về tài khoản tài chính hoặc
tổ chức tài chính nhất định đã chọn cho phương thức giải ngân, chẳng hạn như
tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ví điện tử. Nếu có tranh chấp về việc
người nhận của bạn đã nhận được tiền hay chưa, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm
thông tin để chúng tôi có thể xác minh danh tính của họ với
tổ chức tài chính.

Thông tin về người được giới thiệu: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về bạn bè của bạn,
chẳng hạn như tên và địa chỉ email để giới thiệu cho họ thông tin về các dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Bao gồm dữ liệu sinh trắc học, chủ yếu là
thông tin quét khuôn mặt từ ảnh và video bạn cung cấp nhằm mục đích
xác minh danh tính và giám sát hoạt động đăng nhập cũng như quá trình bạn tương tác với
trang web của chúng tôi để bảo vệ tài khoản của bạn và xác định
hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận.

Thông tin về khảo sát và ý kiến phản hồi: Bao gồm các thông tin như
tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác, nội dung trả lời khảo sát,
bài đánh giá, ý kiến phản hồi, lời chứng thực và một số thông tin cá nhân nhất định khác
mà bạn có thể được yêu cầu cung cấp (trong đó bao gồm cả khảo sát #WhyISend của chúng tôi).

Thông tin kỹ thuật: Bao gồm phần cứng và phần mềm bạn sử dụng để
truy cập Dịch vụ của chúng tôi, thông tin mạng, nhà cung cấp dịch vụ Internet,
hệ điều hành, loại trình duyệt bạn sử dụng, mã định danh thiết bị duy nhất
(ví dụ: số IMEI, địa chỉ MAC hoặc số di động ứng với thiết bị của bạn), địa chỉ
IP, những mã định danh duy nhất tương tự khác, vị trí hiện tại của bạn (thông qua
công nghệ GPS, trong đó một số Dịch vụ cần bật vị trí của chúng tôi đòi hỏi
thông tin cá nhân về vị trí của bạn để hoạt động).

Thông tin về giao dịch: Bao gồm lịch sử/nhật ký giao dịch
(xét cả số tham chiếu duy nhất của Giao dịch), biên lai giao dịch,
mục đích giao dịch chuyển tiền, mối quan hệ với người nhận, số tiền giao dịch
trung bình của bạn, tần suất dự kiến sử dụng Dịch vụ của chúng tôi,
liệu bạn có định gửi cho nhiều người nhận hay không cũng như phần thưởng giới thiệu.

Thông tin về hoạt động sử dụng: Bao gồm thông tin về các hoạt động tương tác với
Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi hoặc thao tác duyệt hoặc tìm kiếm.

CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bản thân bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ: chúng tôi
thu thập và lấy thông tin bằng những phương thức sau:

Trực tiếp từ phía bạn

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp, chẳng hạn như khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi,
tạo hồ sơ, liên hệ với chúng tôi (bao gồm cả qua trò chuyện), trả lời khảo sát,
tương tác với chúng tôi tại các sự kiện, tham gia sự kiện rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc
chiến dịch hay đợt khuyến mại tương tự khác (bao gồm cả WhyISend),
trả lời khảo sát, đăng bài đánh giá hoặc đăng ký nhận email, tin nhắn văn bản và/hoặc
thư gửi qua đường bưu điện.

Sử dụng các cookie và công nghệ thu thập dữ liệu tự động khác

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, sử dụng ứng dụng do chúng tôi cung cấp, mở hoặc
nhấp vào email chúng tôi gửi cho bạn hoặc tương tác với quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi hoặc
các bên thứ ba hợp tác với chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định bằng cách sử dụng các công nghệ như
cookie, tập tin chỉ báo web, GIF vô hình, pixel, thẻ Internet, nhật ký máy chủ
web và những công cụ thu thập dữ liệu khác. Để biết thêm thông tin,
vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.

Từ những nguồn khác

Chúng tôi có thể lấy thông tin về bản thân bạn từ những nguồn khác, chẳng hạn như
nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc quảng cáo, nền tảng hoặc mạng
xã hội, nhà cung cấp dịch vụ
xác minh danh tính hoặc phòng chống gian lận, cơ sở dữ liệu điện tử, cơ quan báo cáo tín dụng,
nhà thầu thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc những nguồn
được phổ biến rộng rãi cho mọi người.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi được luật cho phép. Tùy thuộc vào
quốc gia bạn đang sống, chúng tôi dựa vào những cơ sở pháp lý sau
để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

TUÂN THỦ CÁC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của mình,
thiết lập hoặc thực hiện các quyền của mình cũng như
bào chữa trước một khiếu nại pháp lý.

Bảo mật và phòng chống gian lận

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để phát hiện, điều tra, phòng chống hoặc thực hiện hành động
liên quan đến hoạt động gây hại, lừa đảo, gian lận hay
bất hợp pháp, bao gồm các giao dịch gian lận, hành vi cố tìm cách thao túng hoặc
vi phạm các chính sách, thủ tục và điều khoản cũng như điều kiện của chúng tôi, sự cố
bảo mật và hành vi gây tổn hại đến các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Remitly cùng với
người dùng, khách hàng, nhân viên của chúng tôi hoặc những cá nhân khác.

Tuân thủ luật hiện hành

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tuân thủ luật và
quy định hiện hành, chẳng hạn như những điều liên quan đến “xác minh danh tính khách hàng”,
các yêu cầu về chống rửa tiền, văn bản quy phạm pháp luật về các biện pháp trừng phạt cũng như
các quy tắc và hướng dẫn quy định khác nhau kèm theo, liên quan đến hoạt động điều tra
rủi ro, gian lận, chống tài trợ khủng bố,
chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và xử lý khiếu nại.

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi,
nhằm xử lý (các) Giao dịch của bạn, duy trì và quản lý tài khoản của bạn,
làm đúng theo/thực hiện các ưu đãi khuyến mại hoặc sự kiện trao phần thưởng (xét cả chương trình
giới thiệu của chúng tôi), xử lý thanh toán.

Trao đổi thông tin với bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để trao đổi thông tin với bạn, chẳng hạn như trả lời
và/hoặc theo dõi các yêu cầu, yêu cầu vấn tin, vấn đề hoặc ý kiến phản hồi cũng như
cung cấp dịch vụ khách hàng.

CHẤP THUẬN HOẶC HỢP PHÁP HÓA LỢI ÍCH

Mục đích tiếp thị và khuyến mại

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để phục vụ mục đích tiếp thị và khuyến mại, chẳng hạn như
gửi các thông tin tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại qua email,
tin nhắn văn bản hoặc thư gửi qua đường bưu điện; hiển thị quảng cáo sản phẩm và/hoặc
dịch vụ được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều bạn quan tâm trên mạng xã hội và
những trang web khác; và quản lý các đợt khuyến mại dành cho khách hàng mới, sự kiện rút thăm trúng thưởng,
cuộc thi và các chương trình khuyến mại tương tự khác.

Phân tích và cá nhân hóa

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để tiến hành nghiên cứu và phân tích, bao gồm mục tiêu
cải thiện các dịch vụ và sản phẩm do chúng tôi cung cấp; nắm bắt
cách bạn tương tác với trang web, ứng dụng di động của chúng tôi, quảng cáo và
thông tin liên lạc chúng tôi gửi cho bạn nhằm cải thiện trang web, ứng dụng và
chiến dịch tiếp thị của chúng tôi (phân tích kinh doanh và tiếp thị); cá nhân hóa
trải nghiệm, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi truy cập trang web và ứng dụng của chúng tôi cũng như
tùy chỉnh nội dung tiếp thị và quảng cáo bạn nhìn thấy; nắm bắt
cách bạn sử dụng ứng dụng và trang web của chúng tôi.

Mục đích kinh doanh hoặc thương mại khác

Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ dẫn của bạn hoặc được bạn chấp thuận, chúng tôi có thể xử lý một số dữ liệu
cá nhân nhất định để thực hiện bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc thương mại nào khác.

Để biết thêm thông tin về các cơ sở pháp lý chúng tôi áp dụng để xử lý
dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo phần bên dưới có tiêu đề “Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở
pháp lý nào?”.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI AI?

Ngoài những tình huống cụ thể được thảo luận tại những mục khác của
chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân trong các trường hợp
sau đây:

Chi nhánh công ty

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các chi nhánh công ty của mình, bao gồm công ty mẹ,
các chi nhánh và công ty con. Những chi nhánh công ty vừa đề cập
sẽ thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ hoặc trong các trường hợp khác, họ có thể xử lý dữ liệu khi được bạn chấp thuận hoặc
trong trường hợp được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu cá nhân nhất định với các bên thứ ba thực hiện dịch vụ
để hỗ trợ những nhiệm vụ kinh doanh cốt lõi cũng như hoạt động nội bộ của chúng tôi. Bên thứ ba
bao gồm ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ giải ngân hoặc các tổ chức tài chính khác có nhiệm vụ
hoàn tất giao dịch chuyển tiền của bạn hoặc những yêu cầu khác về
dịch vụ tài chính (xét cả đơn vị xử lý thanh toán), nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính hay KYC,
các bên thứ ba cung cấp phần mềm và công cụ để gửi thư qua đường bưu điện,
email và tin nhắn văn bản hoặc phân tích dữ liệu khách hàng, cung cấp biện pháp hỗ trợ tiếp thị,
quản lý lượt đánh giá của chúng tôi, điều tra hoạt động gian lận,
tiến hành khảo sát khách hàng cũng như những nhà cung cấp dịch vụ khách hàng thuê ngoài.

Đối tác kinh doanh bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba
đã hợp tác với chúng tôi để cùng tạo ra và cung cấp một sản phẩm, dịch vụ hoặc
đợt khuyến mại chung. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác của chúng tôi thuộc ngành ngân hàng hoặc
phân phối trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn đang vi phạm các điều khoản của chúng tôi hoặc
tham gia vào hành vi gian lận vì việc này liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Các đối tác của chúng tôi sử dụng thông tin của bạn mà không chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư này,
thay vào đó, họ sẽ tuân thủ chính sách quyền riêng tư tương ứng của riêng họ.

Nền tảng và mạng xã hội

Một số trang web của chúng tôi sở hữu các tính năng như phần mềm bổ trợ, tiện ích con hoặc
những công cụ khác do bên thứ ba cung cấp, do đó chúng tôi và bên thứ ba
có thể thu thập hoặc chia sẻ thông tin với nhau. Ví dụ: nếu bạn sử dụng
tính năng giới thiệu của chúng tôi để giới thiệu người dùng qua WhatsApp, Facebook,
email hoặc SMS. Những bên thứ ba này sẽ sử dụng thông tin của bạn mà không chịu sự điều chỉnh của
chính sách quyền riêng tư này.

Giao dịch kinh doanh

Nếu chúng tôi liên quan đến một vụ sáp nhập, giao dịch của công ty hoặc
một tình huống khác liên quan đến việc chuyển nhượng một số hoặc toàn bộ tài sản doanh nghiệp,
chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chủ thể kinh doanh hoặc những cá nhân liên quan
đến quá trình đàm phán hoặc chuyển nhượng.

Quy trình pháp lý

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân nhằm hồi đáp trát hầu tòa, lệnh, án lệnh của thẩm phán,
công tác thẩm tra hoặc điều tra của chính phủ hoặc để tuân thủ
các luật và quy định có liên quan. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin để
thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi hoặc quyền của những đối tượng khác;
bào chữa trước một khiếu nại pháp lý; bảo vệ sự an toàn và bảo mật cho
khách truy cập của chúng tôi; phát hiện và bảo vệ trước hành vi gian lận; và thực hiện hành động
liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra hoặc hành vi vi phạm chính sách của chúng tôi.

Trường hợp khác

Chúng tôi có thể xác nhận liệu bạn có muốn chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với
những bên thứ ba khác không được mô tả tại những mục khác của Chính sách này.

TẠI SAO CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHẠY CẢM?

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn, cụ thể là chấp thuận việc thu thập, sử dụng và
lưu trữ dữ liệu sinh trắc học của bạn trong quy trình xác minh, trong đó
các quy định về quyền riêng tư yêu cầu điều khoản đó ở khu vực pháp lý của bạn. Nếu bạn không
chấp thuận, chúng tôi sẽ cung cấp những phương pháp thay thế để xác minh danh tính của bạn và
có thể mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ bất kỳ dữ liệu sinh trắc học nào với bất kỳ ai
ngoài nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính của chúng tôi hoặc khi buộc phải tiết lộ hoặc chia sẻ theo
quy định của các luật và quy định hiện hành hoặc căn cứ vào án lệnh
có hiệu lực.

CHÚNG TÔI CÓ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG VỀ BẠN KHÔNG?

Chúng tôi áp dụng các quy trình tự động nhằm kiểm tra xem quá trình bạn truy cập và
sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc của chúng tôi không, bao gồm cả việc xác minh
danh tính của bạn; và giúp phòng chống gian lận hoặc những hoạt động bất hợp pháp khác.
Những quy trình này có thể đưa ra quyết định tự động để từ chối
giao dịch được đề xuất cho bạn, chặn hành vi đáng ngờ khi cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc
đóng tài khoản của bạn. Nếu bạn cho rằng quy trình tự động có thể đã
tác động đến bạn, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách Quyền riêng tư của chúng tôi theo địa chỉ
DPO@Remitly.com.

TÔI CÓ NHỮNG QUYỀN RIÊNG TƯ NÀO?

Khách hàng của chúng tôi tại một số khu vực nhất định trên thế giới sẽ có những quyền riêng tư chuyên biệt về dữ liệu
dựa trên văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quyền riêng tư (bao gồm nhưng không
giới hạn ở luật của châu Âu hoặc Vương quốc Anh). Chúng tôi nỗ lực triển khai
các biện pháp thực hành tốt nhất về quyền riêng tư với vai trò là tiêu chuẩn cho tất cả các khách hàng của chúng tôi.

Truy cập dữ liệu và khả năng di chuyển dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn do
chúng tôi nắm giữ. Thông tin này sẽ được cung cấp trong thời gian sớm nhất có thể và chịu
sự ràng buộc của một số trường hợp ngoại lệ hoặc giới hạn nhất định, bao gồm trường hợp nếu việc cung cấp thông tin đó gây ảnh hưởng
xấu đến quyền và sự tự do của người khác.

Chỉnh sửa dữ liệu/Đính chính dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật và chỉnh sửa những điểm không chính xác
trong dữ liệu cá nhân của bạn. Để có thể cập nhật một số thông tin nhất định liên quan đến
tài khoản, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi (nếu có)
hoặc liên hệ với chúng tôi bằng phương thức khác được trình bày trong phần bên dưới với tiêu đề Thực hiện các quyền
riêng tư.

Xóa/Dọn dẹp dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu dọn dẹp dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành.
Nếu bạn đóng tài khoản thì trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, tài khoản của bạn sẽ được đánh dấu là
“Đã đóng”, tuy nhiên, chúng tôi sẽ giữ lại một số thông tin nhất định của tài khoản trong khoảng thời gian
được trình bày bên dưới. Đây là hoạt động cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi gian lận bằng cách đảm bảo
những cá nhân cố thực hiện hành vi gian lận sẽ không thể tránh bị phát hiện dễ dàng
bằng cách đóng tài khoản rồi mở một tài khoản mới, đồng thời tuân thủ
các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn đóng tài khoản,
chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ bất kỳ mục đích nào khác, cũng như không
chia sẻ dữ liệu đó với các bên thứ ba ngoại trừ trường hợp cần có dữ liệu để phòng chống gian lận và
hỗ trợ thi hành luật theo yêu cầu của pháp luật hoặc tuân thủ
Chính sách này.

Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý hoặc
chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể
phản đối bất kỳ thao tác xử lý nào dựa trên cơ sở quyền lợi hợp pháp khi
tình huống đặc thù của bạn tồn tại điểm khác thường chưa xác định, trong đó bạn cho rằng
nếu xử lý thông tin trên cơ sở này thì sẽ tác động đến các quyền và quyền tự do cơ bản của bạn.

Hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trực tiếp

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
để phục vụ mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền này bất kỳ lúc nào
bằng hành động “hủy đăng ký” sẵn có
rất đơn giản (chẳng hạn như nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” có trong mỗi email về chương trình khuyến mại
mà chúng tôi gửi cho bạn). Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của bạn và không gửi cho bạn
những thông tin liên lạc như vậy nữa. Xin lưu ý rằng nếu bạn đề nghị chúng tôi không liên hệ với bạn
qua một địa chỉ email nhất định, chúng tôi sẽ lưu giữ một bản sao của địa chỉ email đó
trong “danh sách các địa chỉ từ chối nhận email” để tuân thủ
yêu cầu không liên hệ của bạn. Bạn có thể tùy ý thay đổi các lựa chọn tiếp thị của mình bất kỳ lúc nào.

Bạn cũng có thể xác nhận các tùy chọn trong Hồ sơ của mình để kiểm soát
cách chúng tôi sử dụng một số dữ liệu cá nhân của bạn làm một phần cấu thành nên
Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như cách chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bạn). Xin lưu ý rằng
chúng tôi không thể ngừng hoàn toàn việc gửi thông tin liên lạc, ví dụ: chúng tôi có thể phải
gửi cho bạn email thông báo về Dịch vụ nhằm tuân thủ những nghĩa vụ
pháp lý của chúng tôi theo pháp luật quốc gia và hướng dẫn quy định.

Quá trình ra quyết định cá nhân tự động, bao gồm cả lập hồ sơ

Ở một số khu vực pháp lý, bạn có quyền không tuân theo
quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động dữ liệu cá nhân của bạn,
bao gồm cả việc lập hồ sơ mà theo đó làm phát sinh hiệu lực pháp lý hoặc ảnh hưởng
đáng kể tương đương đối với bạn, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ áp dụng theo luật bảo vệ dữ liệu
có liên quan. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn theo như luật
hiện hành cho phép, xét cả khi việc cung cấp thông tin sẽ kéo theo hệ quả
tiết lộ bí mật thương mại hoặc sẽ gây trở ngại cho công tác phòng chống gian lận hoặc
phát hiện gian lận hoặc những hành vi phạm tội khác. Tuy nhiên, nhìn chung thì trong những
trường hợp này, chúng tôi sẽ xác minh xem thuật toán và dữ liệu nguồn
có đang hoạt động như dự tính mà không có lỗi hoặc giá trị sai lệch không hoặc liệu theo quy định của
luật, chúng tôi có buộc phải điều chỉnh quá trình xử lý không.

Rút lại sự chấp thuận

Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận về việc cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu,
trong đó chúng tôi dựa trên sự chấp thuận đó để làm cơ sở hợp pháp của công tác xử lý dữ liệu. Lưu ý
rằng việc rút lại sự chấp thuận không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của công tác xử lý
có thể đã được triển khai trước thời điểm rút lại sự chấp thuận. Nếu bạn
rút lại sự chấp thuận, có khả năng chúng tôi sẽ không cung cấp cho quý vị một số sản phẩm hoặc
dịch vụ nhất định.

Thực hiện các quyền riêng tư

Để thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào nêu trên, vui lòng gửi yêu cầu
thông qua một trong những phương thức sau:

hoặc

Xác minh danh tính

Để xử lý một số yêu cầu, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn
nhằm xác nhận bạn là người gửi yêu cầu đó. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc
email để xác minh yêu cầu của bạn.

CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi vận dụng những tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành để bảo vệ thông tin
bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mã hóa SSL (Lớp cổng bảo mật)
để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn được truyền qua Trang web và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như số
tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, ngày sinh và số
định danh do chính phủ cấp. Chúng tôi cũng đặt ra yêu cầu
nếu bất kỳ người dùng nào muốn truy cập thông tin của họ trên Trang web và/hoặc
Ứng dụng của chúng tôi, họ phải sử dụng thông tin xác thực bảo mật (ví dụ: có thể gồm tên người dùng và
mật khẩu).

Trong trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) thông tin xác thực bảo mật (chẳng hạn
như mật khẩu) cho phép bạn truy cập một số phần nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi,
bạn sẽ chịu trách nhiệm giữ bí mật và bảo mật những thông tin chi tiết này.
Ngoài ra, nếu bạn cho phép truy cập Dịch vụ của chúng tôi bằng dấu vân tay
trên Thiết bị của bạn (ví dụ: qua Apple Touch ID), bạn không được cho phép
bất kỳ cá nhân nào khác đăng ký dấu vân tay trên Thiết bị đó
vì việc này có thể cho phép cá nhân đó truy cập Dịch vụ của chúng tôi và
bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua
Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào đảm bảo bảo mật 100%.
Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo mức độ bảo mật tuyệt đối của phương thức truyền/lưu trữ và
bạn sẽ tự chịu rủi ro khi thực hiện bất kỳ thao tác truyền thông tin cá nhân nào. Nếu có
bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bảo mật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email
privacy@remitly.com.

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NGOÀI EEA HOẶC VƯƠNG QUỐC ANH

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi nhóm công ty Remitly và với
các bên thứ ba bên ngoài (các danh mục bên thứ ba được đề cập trong Chính sách này).
Trong đó có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Vương quốc Anh hoặc Liên minh châu Âu.
Bất cứ khi nào chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ
đảm bảo bảo vệ thông tin đó với cấp độ bảo vệ tương đương. Trong một số
trường hợp, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến
các quốc gia được Ủy ban châu Âu coi là có mức độ bảo vệ
đáp ứng yêu cầu dành cho thông tin cá nhân.
Trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ đảm bảo triển khai ít nhất một biện pháp trong số
các biện pháp bảo mật hợp pháp, trong đó có thể đưa vào sử dụng các hợp đồng cụ thể
được Chính phủ Vương quốc Anh và/hoặc Ủy ban châu Âu phê duyệt (nếu có)
để dữ liệu cá nhân được bảo vệ với cấp độ tương đương như ở châu Âu.

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian đủ lâu mà chúng tôi cần
để thực hiện các mục đích sử dụng thông tin đã được chúng tôi thu thập, bao gồm cả mục đích
thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào về mảng pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Để xác định
khoảng thời gian lưu trữ phù hợp đối với dữ liệu cá nhân, chúng tôi cân nhắc
những điều sau đây dựa trên quốc gia cư trú của bạn (dưới đây chỉ là một trong số nhiều điều cần cân nhắc):

  • nghĩa vụ và/hoặc khoảng thời gian lưu trữ chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các luật hiện hành và/hoặc cơ quan quản lý của chúng tôi

  • khối lượng, bản chất và mức độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân

  • rủi ro gây tổn hại tiềm ẩn do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn; và

  • mục đích của việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và suy xét liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương pháp khác không.

Với vai trò là một tổ chức tài chính được quản lý, theo quy định của luật, chúng tôi buộc phải lưu trữ
một số dữ liệu cá nhân và giao dịch của bạn ngay cả sau thời điểm đóng tài khoản
của bạn trong hệ thống của chúng tôi. Xin lưu ý rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn
đồng ý cho phép chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu liên quan đến
Giao dịch của bạn cũng như việc chúng tôi thu thập và xác minh danh tính của bạn) trong
ít nhất 7 năm sau khi bạn chấm dứt quan hệ pháp lý với chúng tôi.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào, đồng thời, bất cứ khi nào thay đổi Chính sách, chúng tôi sẽ
thông báo bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Vui lòng
xem lại Chính sách này mỗi khi bạn thực hiện Giao dịch vì Chính sách có thể đã được
cập nhật kể từ lần đầu bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi hoặc kể từ
Giao dịch gần nhất của bạn.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều nào của Chính sách này hoặc không tán thành bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chấm dứt
Thỏa thuận với chúng tôi và đóng Hồ sơ của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ
datasubjectrequest@remitly.com hoặc liên hệ với chúng tôi.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Các phần cấu thành nên Dịch vụ của chúng tôi sử dụng các dịch vụ Google Maps, bao gồm cả (các) API
của Google Maps. Việc sử dụng những tính năng này phải tuân theo Điều khoản sử dụng bổ sung của Google MapsChính sách quyền riêng tư của Google. Thông qua việc sử dụng Trang web này và Dịch vụ, bạn cũng đồng ý với Điều khoản của Google (như nội dung sửa đổi tùy thời điểm).

Trang web và Ứng dụng của chúng tôi bao gồm các liên kết đến những trang web khác có biện pháp thực hành về
quyền riêng tư có thể khác với biện pháp thực hành của Remitly. Ví dụ: Remitly sử dụng các dịch vụ của Onfido để
xác minh danh tính của bạn. Onfido sẽ
kiểm tra xem giấy tờ tùy thân của bạn có hợp lệ không, đồng thời cũng xác nhận
ảnh của bạn trùng khớp với ảnh trên giấy tờ. Sau đó, kết quả kiểm tra sẽ
được chia sẻ với Remitly. Ảnh và giấy tờ tùy thân của bạn sẽ được chia sẻ
với Onfido để thực hiện mục đích này cũng như cho phép Onfido duy trì,
bảo vệ và cải thiện các dịch vụ của mình. Bạn có thể xem bản sao
chính sách quyền riêng tư của Onfido tại đây. Chúng tôi cũng tạo thông tin dựa trên kết quả phân tích thông tin
chúng tôi đã thu thập được từ phía bạn.

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào trong số những trang web đó, thông tin của bạn
sẽ chịu sự chi phối theo chính sách quyền riêng tư của trang web thuộc bên thứ ba, đồng thời, chúng tôi không chịu
bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với những chính sách này hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào
có thể được thu thập và xử lý qua những trang web hoặc
dịch vụ đó (chẳng hạn như dữ liệu về thông tin liên hệ và vị trí). Bạn nên đọc kỹ
chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng phần mềm nào
bạn sử dụng hoặc truy cập.

Chính sách này không bao hàm biện pháp thực hành của các bên thứ ba có thể liên quan đến bạn
trong quá trình sử dụng Dịch vụ, ví dụ như nhà khai thác mạng di động của bạn hoặc
những người khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn cần liên hệ với những bên thứ ba này để tìm hiểu về
chính sách quyền riêng tư của họ trước khi cung cấp cho họ
bất kỳ thông tin cá nhân nào.

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CHO CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

Khi sử dụng dịch vụ giới thiệu của chúng tôi qua email để chia sẻ với bạn bè về
Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần cung cấp tên và
địa chỉ email của người bạn đó. Trước khi cho phép chúng tôi truy cập bất kỳ thông tin nào của cá nhân khác,
bạn phải được họ chấp thuận trước để được chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với chúng tôi,
đồng thời, chúng tôi sẽ thông báo cho cá nhân đó về việc bạn là người đã cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi.

Trong trường hợp bạn đã:

  • nhập thông tin của người trong danh sách liên hệ, chúng tôi sẽ căn cứ vào hướng dẫn của bạn để gửi một email kèm theo lời mời và tối đa một email nhắc nhở để mời bạn bè của bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi lưu thông tin này chỉ nhằm một mục đích duy nhất là gửi email này; và/hoặc

  • giới thiệu bạn bè, chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn bè của bạn một email và tối đa một email nhắc nhở để mời bạn bè của bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi lưu thông tin này chỉ nhằm một mục đích duy nhất là gửi email này và theo dõi xem bạn có giới thiệu thành công không.

Trong cả hai trường hợp, người trong danh sách liên hệ/bạn bè của bạn có thể YÊU CẦU XÓA
thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu đó. Chúng tôi sẽ
lưu giữ một bản sao của địa chỉ email đó trong “danh sách các địa chỉ từ chối nhận email”
để tuân thủ yêu cầu không liên hệ của họ. Họ có thể tùy ý thay đổi
các lựa chọn tiếp thị của mình bất kỳ lúc nào.

TRẺ EM

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân chưa đủ 18 tuổi (đây là những đối tượng chúng tôi coi là trẻ em và
trẻ vị thành niên) không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào
cho chúng tôi. Các cá nhân chưa đủ 18 tuổi sẽ không đủ điều kiện
sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và nếu chúng tôi phát hiện trường hợp một cá nhân nào đó chưa đủ 18 tuổi
đã đăng ký Hồ sơ, chúng tôi sẽ đóng hồ sơ đó.

BẢN DỊCH CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách này được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và có thể được dịch ra
những ngôn ngữ khác. Bạn đồng ý rằng phiên bản tiếng Anh của Chính sách này
sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi tranh chấp liên quan đến Chính sách này trong trường hợp có sự không nhất quán
giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch ra các ngôn ngữ khác.

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ KHIẾU NẠI

Nếu có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu nào liên quan đến
chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@remitly.com.

Nếu bạn cho rằng chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng các thắc mắc hoặc
mối lo ngại của bạn hoặc bạn tin rằng quyền riêng tư hoặc quyền bảo vệ dữ liệu của bạn
đã bị xâm phạm, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát bất kỳ hoặc
bất kỳ cơ quan công quyền nào khác có trách nhiệm thi hành các luật về quyền riêng tư
như được liệt kê trong phần có tiêu đề “Mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi”.

MỐI QUAN HỆ GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI

Pháp nhân Remitly Địa chỉ đăng ký Cơ quan bảo vệ dữ liệu Chuyên viên bảo vệ dữ liệu (DPO)
Dành cho các cư dân của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) Remitly Europe Ltd 7TH FLOOR PENROSE TWO, PENROSE DOCK, CORK, IRELAND, T23 YY09 Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu (DPC) DPO@remitly.com
Dành cho các cư dân của Vương quốc Anh Remitly U.K. Ltd 90 WHITFIELD STREET, LONDON W1T 4EZ, UNITED KINGDOM Văn phòng Cao ủy Thông tin (ICO) DPO@remitly.com

CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN DỰA TRÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO?

Loại dữ liệu cá nhân Cơ sở hợp pháp cho công tác xử lý dữ liệu của chúng tôi
Thông tin cơ bản để xác định danh tính Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Nếu không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ Giao dịch nào. Thực hiện hợp đồng được ký kết với bạn, cụ thể là Thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Cần thiết vì các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba, bao gồm: - 1. Thu tiền thanh toán khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; - 2. Khắc phục sự cố cho tài khoản của bạn hoặc Dịch vụ của chúng tôi;- 3. Tiến hành phân tích dữ liệu, phân tích xu hướng và phân tích tài chính, kiểm thử cũng như theo dõi Dịch vụ;- 4. Trả lời, quản lý và xử lý các yêu cầu vấn tin, yêu cầu, khiếu nại, đơn đăng ký và những hạng mục tương tự; - 5. Hỏi xin ý kiến phản hồi từ khách hàng và giúp chúng tôi theo dõi, cải thiện, cá nhân hóa và phát triển Dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi; - 6. Giám sát và đào tạo bộ phận dịch vụ khách hàng cùng các đội ngũ liên quan mật thiết; - 7. Trao cho bạn các phần thưởng hoặc ưu đãi khi sử dụng hoặc giới thiệu Dịch vụ của chúng tôi;- 8. Tiến hành phân tích kinh doanh và tiếp thị; - 9. Phát triển hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin cho chiến lược tiếp thị và các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi; - 10. Thu thập thông tin sẽ cho phép chúng tôi nắm rõ lý do và cách bạn tương tác với chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi; - 11. Phối hợp làm việc với các đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi để chúng tôi và/hoặc những đối tác đó có thể đề xuất, cung cấp và/hoặc theo dõi các phần thưởng, ưu đãi và/hoặc hiệu quả của chiến dịch; - 12. Gửi cho bạn thông tin cập nhật về dịch vụ cùng các ưu đãi khuyến mại; - 13. Tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc tiến hành nghiên cứu thị trường (với điều kiện các tùy chọn tiếp thị và liên lạc trong Hồ sơ của bạn cho phép chúng tôi thực hiện hoạt động đó); và - 14. Thực hiện các quyền hợp pháp và/hoặc bào chữa trước một khiếu nại.
Thông tin hỗ trợ khách hàng Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp được nêu trong phần “Thông tin cơ bản để xác định danh tính” ở trên. Thực hiện hợp đồng được ký kết với bạn, cụ thể là Thỏa thuận người dùng của chúng tôi.
Giấy tờ tùy thân hoặc hồ sơ lý lịch do chính phủ cấp Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Thực hiện hợp đồng được ký kết với bạn, cụ thể là Thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp được nêu trong phần “Thông tin cơ bản để xác định danh tính” ở trên.
Thông tin tiếp thị và liên lạc Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp được nêu trong phần “Thông tin cơ bản để xác định danh tính” ở trên.
Thông tin thanh toán Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp, cụ thể là thu tiền thanh toán khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin khuyến mại và sự kiện tranh thưởng: Thực hiện hợp đồng được ký kết với bạn.
Thông tin người nhận Thực hiện hợp đồng được ký kết với bạn, cụ thể là Thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Thông tin về người được giới thiệu Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp (cụ thể là tiếp thị dịch vụ của chúng tôi cho người được giới thiệu).
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Cũng cần thiết vì lý do quyền lợi công trọng yếu (cụ thể là quá trình phòng chống hoặc phát hiện các hành vi bất hợp pháp, những yêu cầu quản lý liên quan đến các hành vi bất hợp pháp và tính không trung thực cũng như nghi ngờ tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền). Trong trường hợp các luật bảo vệ dữ liệu chỉ cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu sinh trắc học sau khi được bạn chấp thuận, chúng tôi sẽ xin bạn chấp thuận trước khi xử lý dữ liệu đó.
Thông tin về khảo sát và ý kiến phản hồi Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp được nêu trong phần “Thông tin cơ bản để xác định danh tính” ở trên. Chiến dịch WhyISend: Chấp thuận.
Thông tin kỹ thuật Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp được nêu trong phần “Thông tin cơ bản để xác định danh tính” ở trên.
Thông tin về giao dịch Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp được nêu trong phần “Thông tin cơ bản để xác định danh tính” ở trên.
Thông tin về hoạt động sử dụng Cần thiết vì một hoặc nhiều quyền lợi hợp pháp được nêu trong phần “Thông tin cơ bản để xác định danh tính” ở trên.