By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Phí chuyển tiền tại Phần Lan đến Canada

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

CanadaCanadaOpen

Gửi tiền đến Canada

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Canada

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99

Gửi tiền về nhà ở Canada với Remitly

Cách chuyển tiền mà không phải lo lắng dành cho bạn và người thân của bạn

Tham gia ngay