Gửi hoặc chuyển tiền tới nhà cung cấp của chúng tôi ở tại Philippines

Chọn một quốc gia bên dưới để xem các nhà cung cấp của chúng tôi

PhilippinesPhilippinesOpen

Là nơi tin cậy để chuyển tiền từ Tây Ban Nha về tại Philippines

Thương hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là thương hiệu được đăng ký của đối tác. Không có ngụ ý liên quan tới bất kì liên quan hoặc xác nhận nào của Remitly.

Chọn những gì phù hợp nhất cho bạn và người nhận của bạn để gửi đến Philippines
Gửi ngay
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền di động
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Giao tại nhà
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền di động
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền di động
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Gửi ngay
Nhãn hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Remitly không ngụ ý bất kỳ sự liên kết hay chứng thực nào.

Chọn đối tác để gửi tiền

Gửi ngay chỉ bằng vài bước đơn giản

Bắt đầu ngay