Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Panama
Panama

Phí chuyển tiền tại Tây Ban Nha đến Panama

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

PanamaPanamaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Panama

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €99.99€2.99€2.99
€100 - €199.99€3.49€2.99
€200 - €299.99€3.99€2.99
€300 - €399.99€4.49€2.99
€400 - €499.99€4.99€2.99
€500 - €599.99€5.49€2.99
€600 - €699.99€5.99€2.99
€700 - €799.99€6.49€2.99
€800 - €899.99€6.99€2.99
€900 - €999.99€7.49€2.99
€1000 - €1499.99€9.99€2.99
€1500 - €1999.99€12.49€2.99
€2000 - €2499.99€14.99€2.99
€2500 - €2999.99€17.49€2.99
€3000 - €3499.99€19.99€2.99
€3500 - €3999.99€22.49€2.99
€4000 - €4499.99€24.99€2.99
€4500 - €4999.99€27.49€2.99
€5000 - €5499.99€29.99€2.99
€5500 - €5999.99€32.49€2.99
€6000 - €6499.99€34.99€2.99
€6500 - €6999.99€37.49€2.99
€7000 - €7499.99€39.99€2.99
€7500 - €7999.99€42.49€2.99
€8000 - €8499.99€44.99€2.99
€8500 - €8999.99€47.49€2.99
€9000 hoặc lựa chọn khác€49.99€2.99