Hà Lan
Hà Lan

Phí gửi tiền từ Tây Ban Nha tới Hà Lan

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

Hà LanHà LanOpen

Gửi tiền đến Hà Lan

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €299.99€5.99
€300 - €599.99€7.99
€600 - €999.99€11.99
€1000 - €1999.99€14.99
€2000 hoặc lựa chọn khác€20.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng