Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Bra-xin
4.40 BRL

Phí chuyển tiền tại Tây Ban Nha đến Bra-xin

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Bra-xinBra-xinOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Bra-xin

Phí chuyển tiền để nhận bằng Real Brazil

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €199.99€2.99€2.99
€200 - €399.99€3.99€2.99
€400 - €599.99€4.99€2.99
€600 - €799.99€5.99€2.99
€800 - €999.99€6.99€2.99
€1000 - €1499.99€9.99€2.99
€1500 - €1999.99€11.99€2.99
€2000 - €2499.99€13.99€2.99
€2500 - €2999.99€15.99€2.99
€3000 - €3499.99€17.99€2.99
€3500 - €3999.99€19.99€2.99
€4000 - €4499.99€21.99€2.99
€4500 - €4999.99€23.99€2.99
€5000 - €5499.99€25.99€2.99
€5500 - €5999.99€27.99€2.99
€6000 - €6499.99€29.99€2.99
€6500 - €6999.99€31.99€2.99
€7000 - €7499.99€33.99€2.99
€7500 - €7999.99€35.99€2.99
€8000 - €8499.99€37.99€2.99
€8500 - €8999.99€39.99€2.99
€9000 - €9499.99€41.99€2.99
€9500 - €9999.99€43.99€2.99
€10000 - €10499.99€45.99€2.99
€10500 - €10999.99€47.99€2.99
€11000 hoặc lựa chọn khác€49.99€2.99