Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Argentina
64.37 ARS

Phí chuyển tiền tại Tây Ban Nha đến Argentina

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ArgentinaArgentinaOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Argentina

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Argentina

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€3.99€2.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €99.99€2.99€2.99
€100 - €199.99€3.49€2.99
€200 - €299.99€3.99€2.99
€300 - €399.99€4.49€2.99
€400 - €499.99€4.99€2.99
€500 - €599.99€5.49€2.99
€600 - €699.99€5.99€2.99
€700 - €799.99€6.49€2.99
€800 - €899.99€6.99€2.99
€900 - €999.99€7.49€2.99
€1000 - €1999.99€9.99€2.99
€2000 - €2999.99€14.99€2.99
€3000 - €3999.99€19.99€2.99
€4000 - €4999.99€24.99€2.99
€5000 - €5999.99€29.99€2.99
€6000 - €6999.99€34.99€2.99
€7000 hoặc lựa chọn khác€39.99€2.99