Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Việt Nam
3,641.10 VND

Phí chuyển tiền tại Đan Mạch đến Việt Nam

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Việt NamViệt NamOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Việt Nam

Phí chuyển tiền để nhận bằng Việt Nam đồng

Gửi số tiền (DKK)

Phí chuyển tiền tốc hành

kr0 hoặc lựa chọn kháckr50.00