By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Ved at bruge vores tjeneste giver du dit samtykke til, at vi leverer tjenesten på engelsk.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Ved at bruge vores tjeneste giver du dit samtykke til, at vi leverer tjenesten på engelsk.


Print and/or download PDF

Ved at acceptere vores Brugeraftale, giver du dit samtykke til at vi
leverer vores Tjenester på engelsk og også til at vi kommunikerer med
dig på engelsk.

For nemheds skyld kan vi muligvis levere dette dokument på andre sprog,
såsom dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske version
af denne aftale og den oversatte tekst, er den danske tekst bindende.

Vigtige Tjenesteoplysninger

Bemærk venligst: Vi er forpligtede ved lov til at tilvejebringe
vigtige oplysninger for dig, især før du indgår en kontrakt med os. Vi
tilvejebringer disse oplysninger i vores meddelelse kaldet
vores Vigtige
tjenesteoplysninger
.
Disse oplysninger udgør ikke en del af vores Aftale, men de vil give dig
nærmere oplysninger om, hvordan vi indgår denne kontrakt med dig og din
brug af vores Tjenester. Meddelelsen omfatter oplysninger såsom din ret
til at annullere eller stoppe med at bruge vores tjenester, som vi på
det kraftigste anbefaler, at du læser før du indgår denne Aftale med os.

REMITLY-BRUGERAFTALE

Før du accepterer at bruge vores Tjenester, bedes du tage dig tid til
at læse følgende oplysninger omhyggeligt. Vi anbefaler også, at du
opbevarer dette dokument på et sikkert sted -- vilkårene i vores
Brugeraftale er juridisk bindende.

Denne Brugeraftale ("Aftale") træder i kraft den 28 oktober 2019
og blev senest opdateret på den samme dato. Den gælder for brugere af
Remitlys Tjeneste, der er hjemmehørende og bosiddende i Danmark.

1. VORES AFTALE MED DIG

1.1 Denne Aftale er en kontrakt mellem dig og Remitly Europe Limited
("Remitly", "vi", "os" og "vores")
. Den beskriver de vilkår,
der er bindende for dig, når du får adgang til og/eller bruger vores
produkter (uanset om de er tjenester eller digitalt indhold)
("Tjenester"). Når vi bruger ordene "dig" og "din" i
denne Aftale, henviser de til brugere af vores tjenester.

Denne Aftale indeholder vilkår, der specifikt vedrører når du
registrerer dine oplysninger hos os (det vil sige, når du opretter en
"Profil" -- se afsnit 3.1 nedenfor) og også vilkår, som du skal
acceptere, hver gang du beder os om at foretage enkeltstående
betalingstransaktioner. Begge sæt af disse vilkår indgår i dette ene
dokument til nem reference.

1.2 Andre vigtige dokumenter. Vi gør også opmærksom på vores
Databeskyttelsespolitik og vores
Cookiepolitik
("Politikker"), som indeholder alle relevante oplysninger om,
hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, når vi leverer vores
tjenester til dig, herunder oplysninger om dine rettigheder i henhold
til databeskyttelsesloven og hvordan du kontakter vores
databeskyttelsesansvarlige. Hvis du deltager i vores
"Belønningsprogram", er der også særlige vilkår, der gælder for dig.
De kan findes ved at klikke
her.

1.3 Hvor kan jeg ellers finde en kopi af denne Aftale og relaterede
politikker?
De aktuelle versioner af denne Aftale,
Databeskyttelsespolitikken og Cookie-politikken stilles til rådighed for
dig i sidefoden på vores websted. Vi anbefaler på det kraftigste, at
du udskriver eller henter og opbevarer en kopi af disse dokumenter og
rådfører dig med den aktuelle version, når du bruger vores Tjenester fra
tid til anden.

1.4 Hvornår bliver vilkårene i denne Aftale juridisk bindende for
mig?
Du accepterer vilkårene i denne Aftale (herunder alle
Politikker), når du:

a. anerkender accept af den elektroniske version af denne Aftale, når
denne mulighed stilles til rådighed for dig (såsom når du tilmelder dig
Remitly-tjenesterne eller beder os om at foretage enkeltstående
pengeoverførsler på en individuel transaktionsbasis - via vores websted
eller vores mobilapp), eller

b. begynder at bruge eller forsøger at bruge vores Tjenester (herunder,
hvis du får adgang til, henter og/eller bruger enhver af
Remitly-tjenesterne) -- under sådanne omstændigheder accepterer du, at
vi vil behandle din brug af vores tjenester som en accept af denne
Aftale fra og med det pågældende tidspunkt og fremover.

1.5 Bemærk venligst følgende vigtige oplysninger

Da denne Aftale angiver juridisk bindende vilkår, der gælder for din
brug af vores Tjenester, bedes du læse og sørge for, at du er fortrolig
med dem begge, før de bliver bindende for dig, og hver gang du bruger
vores Tjenester. Du skal især sikre, at de indeholder alt, hvad du
ønsker, og intet, som du ikke er villig til at acceptere, før du
beslutter dig for at acceptere dem og bruge vores Tjenester. Hvis du
ikke er enig med en del af indholdet af denne Aftale, skal du ikke bruge
vores Tjenester. Denne Aftale indeholder visse begrænsninger, risici
samt vejledning om korrekt brug af vores Tjenester. For at hjælpe dig
med din gennemgang, fremhæver vi nedenfor nogle af de vigtige
bestemmelser, som du bør læse omhyggeligt og forstå, før du bruger vores
Tjenester. Hvis du stadig er usikker på noget eller ønsker flere
oplysninger, bedes du tage et kig på oplysningerne på vores websted
eller kontakte os
service@remitly.com.

Vigtige afsnit:

"Vores Tjenester" og "Betaling for vores Tjenester og
valutaveksling"
(afsnit 2 og 5) - Disse afsnit giver dig oplysninger
om de tjenester, som vi leverer, samt hvilke gebyrer, der kan gælde. De
giver dig også vigtige instruktioner i, hvordan du skal betale os for at
bruge vores Tjenester. Bemærk venligst, at vi ikke anbefaler brug af
vores Tjenester med henblik på at sende penge til fremmede.

"Kom godt i gang og Brug af vores Tjenester" (afsnit 3) -- denne
bestemmelse forklarer, hvem vi giver tilladelse til at bruge vores
Tjenester. Bemærk venligst, at det er meget vigtigt, at du ikke bruger
vores Tjenester på vegne af en anden person.

"Afsendelse af penge" (afsnit 4) -- dette afsnit giver dig vigtige
oplysninger om, hvordan vi behandler pengeoverførsler.

"Vigtige Tjenestebegrænsninger" (afsnit 7) - du bedes gennemgå
dette afsnit omhyggeligt. Det angiver især listen over aktiviteter kendt
som "Begrænsede Aktiviteter", som du ikke har tilladelse til at
udføre, når du bruger vores tjenester. Det giver også oplysninger om,
hvilke foranstaltninger vi kan træffe, hvis du ikke bruger vores
tjenester på passende vis (som kan omfatte vores undladelse af at
behandle dine Transaktioner).

"Vigtige fraskrivelser" og "Vores ansvar for tab eller skade, som
du pådrager dig"
(afsnit 12 og 14) -- disse afsnit forklarer de
omstændigheder, hvor vi er (eller ikke er) ansvarlige over for dig ved
levering af vores tjenester.

"Dit ansvar for tab forårsaget af dig" (afsnit 13) -- dette afsnit
beskriver de omstændigheder, hvor du kan være erstatningsansvarlig for
tab forårsaget af dig.

"Ændringer til vores Tjenester og vores Aftale" (afsnit 18) --
dette afsnit giver vigtige oplysninger om, hvordan vi kan ændre vores
Aftale med dig.

2. VORES TJENESTER

2.1 Pengeoverførsler. Vores Tjenester giver personer, der er
hjemmehørende og bosiddende i Danmark mulighed for at foretage
pengeoverførsler til personer i de udvalgte lande og regioner, som vi
underretter dig om via vores websted og/eller mobilapp. Vores Tjenester
fungerer på en sådan måde, at en "afsender" bruger vores Tjenester
til at sende penge, og en "modtager" modtager penge, der udbetales
via vores Tjenester.

En "Transaktion" betyder en betalingsordre afgivet af en Afsender,
der beder os om at foretage en udbetaling til en Modtager via vores
Tjenester. "Transaktionsbeløbet" er beløbet, der betales til os af
Afsenderen for at foretage en udbetaling til
Modtageren. "Udbetalingsbeløbet" er det beløb, der udbetales til
Modtageren.

2.2 Vi anbefaler, at du bruger vores Tjenester til at sende penge til
venner og familie,
og derfor bør du ikke bruge vores tjenester til at
sende penge til fremmede.

2.3 Tredjepartsaftaler. For at bruge vores Tjenester, skal du
muligvis indgå Aftaler med andre tjenesteudbydere, som vi
kalder "Tredjepartstjenesteudbydere". For eksempel, hvis du bruger
vores Tjenester via vores mobilapp, skal du muligvis indgå en Aftale med
producenten af din mobilenhed og din netværksoperatør. Du accepterer, at
overholde vilkårene i de Aftaler, som du indgår med
Tredjepartstjenesteudbydere, og som er relateret til din brug af vores
Tjenester.

3. KOM GODT I GANG OG BRUG AF VORES TJENESTER

(Bemærk også de vigtige tjenestebegrænsninger angivet i afsnit 7)

3.1 Profiloprettelse. For at bruge vores Tjenester, skal du oprette
en Remitly-profil (din "Profil"). Din Profil giver os mulighed for
at registrere visse oplysninger om dig, som yderligere forklaret i vores
Databeskyttelsespolitik. Din Profil bruges ikke som middel til at
foretage betalingstransaktioner. Derfor er din Profil ikke en bank-
eller betalingskonto, og den opbevarer ikke nogen form for værdi
(elektronisk eller på anden måde). Bemærk venligst også afsnit 8 om,
hvordan og hvorfor vi indsamler og bekræfter personoplysninger.

3.2 Sådan opretter du en Profil. For at oprette en Profil, er du
ansvarlig for og skal:

a. give os fuldstændige, rigtige og sandfærdige oplysninger som påkrævet
af os fra tid til anden (herunder oplysninger om dig og eventuelle
oplysninger og/eller dokumenter, som vi med rimelighed kan kræve). De
oplysninger, som du giver, bruges også af os til at fastslå, hvorvidt du
er berettiget til at bruge vores Tjenester;

b. udføre eventuelle registreringsopgaver på den måde og i den form, der
med rimelighed kræves af os. Dette kan indebære, at du opretter
sikkerhedsoplysninger i forbindelse med login (såsom en adgangskode
eller personligt identifikationsnummer) ("Sikkerhedsoplysninger i
forbindelse med login"
), og/eller henter vores mobilapp (hvis
relevant), og

c. foretager enhver anden handling, som vi, vores eller dine
tredjepartstjenesteudbydere med rimelighed kan kræve af dig for at få
adgang til og bruge Tjenesterne.

3.3 Du skal udelukkende bruge vores Tjenester til dine egne
formål.
Du skal ikke oprette en Profil eller foretage en Transaktion
på vegne af, eller ved at bruge en identitet tilhørende, nogen anden
person.

3.4 Det er meget vigtigt, at de oplysninger, som du giver os,
forbliver rigtige, og i særdeleshed, at du altid underretter os om din
nuværende adresse.
Ændringer til din primære bopælsadresse kan kræve,
at du accepterer andre Remitly-tjenestevilkår for den region, som du er
tilflyttet. Hertil kommer, da visse Tjenester for øjeblikket kun
tilbydes i udvalgte regioner, kan ændringer til din primære
bopælsadresse resultere i, at du ikke længere er berettiget til visse
Tjenester. Hvis eventuelle oplysninger, som du giver os (herunder din
postadresse og/eller e-mailadresse) ændrer sig over tid, skal du
omgående underrette os og/eller omgående ændre oplysningerne på din
Profil, således at de oplysninger, som du har givet os altid er rigtige,
sandfærdige og fuldstændige. Du er ansvarlig for at tilvejebringe
rigtige og fuldstændige oplysninger til enhver tid, når du bruger vores
Tjenester.

3,5 Berettigelseskrav for at bruge vores tjenester. Som en del af
Profiloprettelsesprocessen, vil du blive bedt om at acceptere denne
Aftale (og sådanne øvrige dokumenter, som kan angives af os fra tid til
anden). Du skal være mindst atten (18) år for at få adgang til eller
bruge vores Tjenester som en Afsender. Vi er registreret og har licens
til at udføre vores Tjenester i Irland af Irske centralbank. Du skal
være hjemmehørende og bosiddende i Danmark for at bruge de Tjenester,
som leveres af os. Hvis du er bosiddende i en anden region, kan du få
adgang til den Aftale, der gælder for dig fra webstedet, for vores
Tjenester i dit land eller din region.

3.6 Begrænsede personer og territorier. Du er muligvis bevidst om,
at der er love og forordninger, der pålægger visse lande og
enkeltpersoner sanktioner, hvilket betyder, at organisationer såsom
vores, er begrænsede i leveringen af vores Tjenester, hvis de er
omfattet af sådanne forhold. Du skal ikke bruge vores Tjenester, hvis du
befinder dig eller handler i visse regioner eller på anden måde, hvor
det er forbudt ved lov at levere vores Tjenester. Disse begrænsninger
findes i offentlige dokumenter såsom Listen over særligt udpegede
statsborgere og Listen over ikke-samarbejdsvillige lande og territorier.
Vi leverer muligvis heller ikke alle eller nogle af vores Tjenester til
andre personer eller regioner (uanset om de er opført på en
sanktionsliste eller ej), hvis, for eksempel, vi ved at gøre det ikke
ville kunne overholde de love, der vedrører vores Tjenester. Brug af
visse Tjenester kan også have yderligere berettigelseskrav, der skal
bekræftes, inden du bruger sådanne Tjenester.

3.7 Profilgrænse. Du må kun registrere og åbne 1 (én) Profil, og vi
kan sætte grænser for antallet af e-mailadresser og
betalingsinstrumenter, som kan være forbundet med din Profil.

4. AFSENDELSE AF PENGE

4.1 Finansieringsinstrumenter. For at sende penge via vores
Tjenester skal du bruge et tilladt Finansieringsinstrument (såsom dit
betalingskort eller kreditkort) ("Finansieringsinstrument"), som
vi beskriver i vores Tjenester. Vi kan sætte grænser for antallet af
Finansieringsinstrumenter, som du kan bruge via vores Tjenester.

4.2 Brug af dine Finansieringsinstrumenter. Du er forpligtet til
at give os (eller give os tilladelse til at få adgang til) oplysninger
om et Finansieringsinstrument for at udføre Transaktioner fra sag til
sag. Vi kan også kræve oplysninger om dit Finansieringsinstrument for at
betale gebyrer og andre forpligtelser, der følger af din brug af vores
Tjenester. Du skal kun give os oplysninger om et
Finansieringsinstrument, hvis:

a. det er et Finansieringsinstrument, der ikke er udløbet, og ellers er
gyldigt,

b. du er en autoriseret og lovlig ejer af
Finansieringsinstrumentet/Finansieringsinstrumenterne

Du giver os tilladelse til at bekræfte, at dit Finansieringsinstrument
er gyldigt hos den udstedende betalingstjenesteudbyder. Vi kan bekræfte
dit Finansieringsinstrument ved at indsende en anmodning om en
betalingsgodkendelse og/eller en kreditering af lav værdi og/eller
debitering til Finansieringsinstrumentet, i overensstemmelse med
reglerne for det relevante kort og den relevante betalingsordning. Vi
overholder alle regler for kort og betalingsordninger om at refundere
test-betalingsbeløb, der er trukket på dit Finansieringsinstrument.

4.3 Behandling af dine Transaktioner. Hvis du indsender en
Transaktion, anmoder du om, at vi behandler din Transaktion. Du
accepterer, at vi kan acceptere eller afvise dit tilbud om at behandle
din Transaktion i henhold til vilkårene i denne aftale, og at vi ikke er
forpligtede til at foretage eventuel Transaktion for dig, hvis, for
eksempel, du har misligholdt enhver af​dine forpligtelser, der er
angivet i denne brugeraftale på en væsentlig måde (og til dette formål,
skal du sørge for, at du ikke udfører eventuelle "Begrænsede
Aktiviteter"
, der er nævnt i afsnit 7). Bemærk venligst, at vores
Tjenester kun stilles til rådighed for forbrugere, det vil sige, de
stilles kun til rådighed for enkeltpersoner, der handler til formål, der
udelukkende eller hovedsageligt ligger uden for en enkeltpersons fag,
virksomhed, håndværk eller erhverv. Hvis du bruger vores Tjenester for
en virksomhed, overtræder du denne Aftale, og vi kan stoppe din brug af
vores Tjenester til enhver tid uden erstatningsansvar over for dig. Se
også afsnit 7.2 om de begrænsninger, der gælder for midler, der sendes
til Indien.

4.4 Udførselstider for Transaktioner. Med forbehold af de øvrige
vilkår i denne Aftale, accepterer du, at vi vil udvise behørig og
rimelig dygtighed og omhu med henblik på at udføre dine Transaktioner og
kreditere midler til din Modtagers betalingstjenesteudbyder med følgende
udførelsestider, efter at vi har modtaget din gyldige
Transaktionsbetalingsordre på en Hverdag, som kan være:

a. så snart vores partnere og betalingsnetværk, der står til rådighed
for os, giver os mulighed for det, eller

b. som vi ellers kan meddele dig på det tidspunkt, hvor du indsender
overførslen (som kan være inden for få timer efter, at vi modtager din
gyldige betalingsordre).

Tidspunktet for modtagelse af din betalingsordre er, når vi modtager
den, underlagt betingelserne i denne Aftale. Såfremt vi ikke modtager
din betalingsordre på en Hverdag, kan vi behandle modtagelsen af din
betalingsordre på den følgende arbejdsdag.

Der er særlige regler, som gælder for timingen af særlige betalinger,
hvor vor Tjeneste tillader, at du sender penge indenfor det Europæisk
Økonomisk Samarbejdsområde, (som også er kendt som "EØS" -- denne region
omfatter alle lande i Den Europæiske Union samt Liechtenstein, Island og
Norge).

Disse udførelsesregler for særlige betalinger er:

Betalinger udført i Euro til modtagere i EØS -- disse gøres
tilgængelige for modtagerens leverandør af betalingsservice ikke senere
end slutningen af den følgende Hverdag efter, at vi modtager din gyldige
ordre om transaktionsbetaling i overensstemmelse med betingelserne i
denne Aftale.

Alle andre betalinger foretaget i EØS-valutaer til modtagere i EØS
-- disse gøres tilgængelige for modtagerens leverandør af
betalingsservice ikke senere end slutningen af den fjerde Hverdag efter,
at vi modtager din gyldige ordre om transaktionsbetaling i
overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale.

Vi er enige i, at "reglerne for udførelse af særlige betalinger", der er
vist ovenfor, ikke gælder for betalingstransaktioner, der er gennemført
i andre valutaer.

Bemærk venligst, at selv om modtagerens betalingsudbyder sandsynligvis
er retligt forpligtet til at stille disse midler til rådighed, når de
modtager dem, kan der være yderligere forsinkelser i din modtagers
modtagelse af midlerne, afhængigt af forhold såsom modtagerens
betalingstjenesteudbyders åbningstider, samt deres gennemførelse af
deres egne kundeidentitetskontroller af modtageren.

4.5 Hvad vi skal bruge fra dig for at behandle dine
Transaktioner.
Vores forpligtelser i 4.4 ovenfor, er også underlagt:

At du tilvejebringer de oplysninger for os, som vi har brug for. Vi
behandler kun din betalingsordre som gyldigt modtaget af os, hvis du har
givet os aktuelle, rigtige og et fuldstændigt sæt af oplysninger om:

i. dig selv og din brug af vores Tjenester - såsom din
e-mailadresse, dit mobilnummer, adgangskode, eventuelle
Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med login eller anden
identifikation, som vi måtte fortælle dig, vi skal bruge, og

ii. Transaktionen - såsom korrekte, rigtige og fuldstændige
oplysninger om Modtageren og alle obligatoriske oplysninger, som der
kræves af dig, når du udfylder vores
betalingstransaktion-udførelsesstrømme. Vi er ikke erstatningsansvarlige
over for dig for eventuelle tab i forbindelse med udførelsen af en
transaktion, hvis du ikke giver os de korrekte, rigtige og fuldstændige
oplysninger om din Modtager (herunder, uden begrænsning, deres
bankoplysninger).

b. At du har tilstrækkelige midler. Selvom der kan være
omstændigheder, hvor vi kan gøre det, er vi ikke forpligtede til at
betragte din betalingsordre som modtaget af os eller behandle din
Transaktion, hvis du ikke har (eller vi ikke har modtaget)
tilstrækkelige godkendte midler, således at vi kan foretage
Transaktionen. Til dette formål er "godkendte midler" midler, som ikke
er verserende, som er tilgængelige til brug uden begrænsninger fra dit
registrerede og gyldige Finansieringsinstrument, og som er afviklet via
deres gældende betalingsnetværksordning.

c. At du giver os gyldigt samtykke til at udføre din
Transaktion.
Dit gyldige samtykke gives på følgende måde:

i. efter at du på gyldig vis har oprettet en Profil og "logget ind"
korrekt på vores tjeneste på den måde, som vi med rimelighed kræver (som
kan omfatte, at du tilvejebringer din e-mail og adgangskode eller dit
fingeraftryk), klikker du på knappen "Send penge" eller andre knapper,
som stilles til rådighed via vores Tjeneste, hvilket fortæller os, at du
giver dit samtykke til, at Transaktionen bliver behandlet, og/eller

ii. Du beder os om at foretage en Transaktion på enhver anden rimelig
måde, som vi kan fortælle dig om, når du ønsker at udføre en Transaktion
ved brug af vores Tjeneste.

d. Andre tilladte forsinkelser i behandlingen af dine
Transaktioner.
Behandlingen af din Transaktion kan blive forsinket af
vores bestræbelser på at bekræfte din identitet, på at finde ud af mere
om din brug af vores Tjenester (som når vi udfører
'niveau-gennemgange' af forbrugsgrænser), udfører kontroller af svig
og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, validerer dine
Finansieringsinstrumenter og ellers overholder love og/eller styrer
vores økonomiske risiko. Vi behandler ikke din anmodning om at behandle
en Transaktion, der skal indsendes korrekt til os, eller modtages af os,
indtil vi er trygge ved, at disse forhold er opfyldt til vores
tilfredshed (med rimelighed).

4.6 Din betalingsgodkendelse til os. For at vi kan behandle din
Transaktion giver du os tilladelse til at opkræve ethvert af de
Finansieringsinstrumenter, som vi er i stand til at acceptere (som kan
omfatte dit godkendte kreditkort og/eller betalingskort). Du kan trække
dit samtykke til at vi opkræver dit Finansieringsinstrument tilbage ved
at fjerne det fra din Profil. Hvis din betaling mislykkes, giver du os
tilladelse til at prøve igen én eller flere gange ved hjælp af det samme
Finansieringsinstrument. Ved at tilføje et Finansieringsinstrument til
din Profil hos os eller på anden måde finansiere en betaling med det,
fortæller du os, at du er den lovlige bruger af det/de pågældende
Finansieringsinstrument(er). Du bedes også være opmærksom på visse
gebyrer, som du kan være ansvarlig for, når du bruger forskellige typer
af Finansieringsinstrumenter, som yderligere beskrevet i afsnit 4
(Betaling for vores Tjenester og Valutaveksling).

4.7 Transaktionsoplysninger. Medmindre vi har begrænset din brug af
vores Tjenester, kan du få adgang til dine oplysninger om udførte
betalingstransaktioner og andre oplysninger i forbindelse med din
transaktionshistorik ved at logge ind på din Profil. Du accepterer at
gennemgå dine Transaktioner via din Profil i stedet for at modtage
periodiske opgørelser med posten. Du accepterer, at alle modtageres
oplysninger, som tilføjes af dig, registreres af os med henblik på at
gøre det nemt for dig at gennemføre transaktioner fremover. I denne
forbindelse anerkender du, at du har oprettet en liste over betroede
modtagere med de pågældende oplysninger.

Du vil også kunne få adgang til en rapport, der kan hentes via din
Profil. Vi vil også vise relevante oplysninger om dine Transaktioner,
herunder alle afholdte gebyrer og eventuelle andre beløb, der er
opkrævet fra dig i den relevante periode. Vi vil kun opdatere disse
oplysninger (og stille sådanne opdateringer til rådighed), hvis der har
været eventuel aktivitet eller gebyrer er blevet afholdt i den relevante
periode. Den måde, hvorpå vi tilvejebringer transaktionsoplysningerne
giver dig mulighed for at opbevare og gengive oplysningerne uændret, for
eksempel, ved at udskrive en kopi. Vi sikrer, at du online kan se
oplysningerne omkring hver Transaktion i mindst 13 måneder fra det
tidspunkt, hvor de første gang blev stillet til rådighed.

4.8 Sørg for, at du giver os de rigtige Transaktionsoplysninger -- det
er muligt, at de ikke kan rettes bagefter.
Når du foretager en
Transaktion hos os, er det dit ansvar at sikre, at alle
Transaktionsoplysningerne er fuldstændige, rigtige og korrekte
(herunder, uden begrænsning, modtagerens oplysninger samt deres
"udbetalingsoplysninger"). Med forbehold af den undtagelse, der
følger, når vi har modtaget din Transaktionsbetalingsordre, kan vi ikke
ændre den (vi kan heller ikke "tilbagekalde" den på dette tidspunkt).
Dog kan du være berettiget til en refusion under visse omstændigheder,
og du kan annullere en gyldig Transaktion til enhver tid, mens den er
under behandling. Se afsnit 9 for flere oplysninger.

4.9 Andre rettigheder, der er tilgængelige for dig. Du kan have
visse rettigheder og beskyttelser, der tildeles dig i henhold til din
aftale med din udbyder af Finansieringsinstrumenter eller generelt ved
lov med hensyn til betalingerne for en Transaktion foretaget med dit
registrerede kredit- eller betalingskort. Du bør gennemgå din aftale med
din udbyder af Finansieringsinstrumenter for oplysninger om sådanne
beskyttelser.

5. BETALING FOR VORES TJENESTER OG VALUTAVEKSLING

5.1 Vores Servicegebyr. Som modydelse for levering af vores
Tjenester til dig, accepterer du at betale os et servicegebyr
("Servicegebyr") for hver Transaktion, som du indsender til os ud
over Transaktionsbeløbet, og alt sammen på det tidspunkt, hvor du
indsender en Transaktion til os. Tydelige oplysninger om det diskrete
Servicegebyrbeløb i forbindelse med en Transaktion, vil blive stillet
til rådighed for dig, før du giver os dit samtykke til at udføre din
Transaktion, således at du får tid til at overveje, hvorvidt du ønsker
at blive opkrævet det pågældende Servicegebyr for vores Tjeneste. Du kan
finde oplysninger om vores
Servicegebyrer her For
nogle Tjenester, kan vi Aftale ikke at opkræve et Servicegebyr. Betaling
af vores Servicegebyr og Transaktionsbeløbet i den gældende valuta
forfalder og skal betales af dig til os på det tidspunkt, hvor
Transaktionen indsendes af dig til behandling. Du accepterer, at vi kan
trække eventuelt Servicegebyr eller andet gebyr, som du måtte skylde os
fra eventuelt Transaktionsbeløbet, som vi kan stille til rådighed for
din udpegede Modtager.

5.2 Sådan kan du betale os for vores Tjenester. Vi giver dig kun
tilladelse til at betale for vores Tjenester (herunder betaling af
Transaktionsbeløbet og eventuelle gældende Servicegebyrer):

a. i overensstemmelse med instruktionerne, som vores Tjeneste
tilvejebringer for dig, når du foretager betalingen, og

b. ved brug af et betalings- eller kreditkort, som skal være af de
acceptable mærker, som vi underretter dig om via vores Tjeneste
("Betalingskorttransaktioner").

Under ingen omstændigheder er vi forpligtede til at acceptere betaling
for vores Tjenester ved brug af andre betalingsmetoder. Hvis du betaler
os (eller forsøger at betale os) via en anden betalingsmetode (f.eks. i
kontanter) eller på en måde, som ikke er medtaget i vores underretning
til dig om at foretage betaling, er vi ikke forpligtede til at levere
vores Tjenester til dig og dette vil blive behandlet af os som en
overtrædelse af dig af et væsentligt vilkår i denne Aftale.

5.3 "Betalingskorttransaktioner". Hvis du betaler os med et
betalings- eller kreditkort, og du endvidere accepterer at betale os
Transaktionsbeløbet samt eventuelt gebyr eller eventuel afgift, som du
skylder os i henhold til denne Aftale med dit udpegede betalings- eller
kreditkort. Hver gang du indsender en Transaktion til os, accepterer du,
at vi er autoriseret til at opkræve dit udpegede betalings- eller
kreditkort for enhver pengeoverførselstransaktion samt de gebyrer, som
du skylder os, før vi udfører vores betalingstjenester eller eventuel
anden transaktion.

5.4 Konsekvenser af ikke at betale os korrekt. Hvis du ikke
overholder reglerne, der er beskrevet i dette afsnit 5, når du foretager
en betaling til os, vil vi behandle din betaling (eller betalingsforsøg)
som en begrænset aktivitet (se venligst afsnit 7) og ud over de øvrige
rettigheder, vi har i henhold til denne Aftale:

  1. din Transaktion kan annulleres og/eller forsinkes; og/eller

  2. vi kan stoppe eller suspendere dig fra at bruge vores Tjenester, som
    endvidere kan føre os til at afslutte vores juridiske forhold til
    dig (med eller uden forudgående advarsel); og/eller

  3. din betaling kan underlægges en juridisk eller lovgivningsmæssig
    proces, hvor du måske ikke modtager en refusion af din betaling.

5.5 Andre gebyrer, som du måtte skylde os. Hvis du indsender en
Transaktion, der resulterer i at vi bliver opkrævet et gebyr som følge
af, at dit Finansieringsinstrument ikke bliver brugt på en potentielt
legitim måde og/eller med utilstrækkelige midler eller kredit,
accepterer du at betale os et beløb svarende til det beløb, som vi
bliver opkrævet. Nærmere bestemt, hvis du indsender en Transaktion, som
resulterer i at vi bliver opkrævet "NSF-gebyrer",
"tilbageførselsgebyrer" eller andre lignende omkostninger, accepterer
du at tilbagebetale alle sådanne gebyrer til Remitly. Disse andre
gebyrer og afgifter forfalder til betaling af dig, til os, på det
tidspunkt, hvor vi underretter dig om, at det pågældende gebyr eller den
pågældende afgift er blevet pålagt. Hermed forklares nogle af disse
gebyrer mere præcist: et "NSF-gebyr" (også kendt som et gebyr for
"utilstrækkelige midler") bliver pålagt i det omfang, at vi
underrettes om samt opkræves et gebyr fra vores bankpartnere, når der
ikke er tilstrækkelige midler på bankkontoen, som du bruger til at
finansiere din Transaktion. Et "tilbageførselsgebyr" bliver pålagt
efter, at en bruger af et kort anfægter en transaktion direkte over for
deres kortudsteder (såsom en bank). For eksempel kan det forekomme, hvis
en kortbruger indgiver et krav til deres bank om, at en betaling
foretaget på det pågældende kort som en del af brugen af vores Tjeneste
er blevet foretaget ulovligt, og derefter indgiver den pågældende
kortudsteder et endeligt krav mod os for at være involveret i en sådan
Transaktion. I tilfælde af, at du er ansvarlig for de skyldige beløb til
os, forbeholder vi os retten til at inddrive din gæld til os ved hjælp
af juridiske tiltag, herunder uden begrænsning ved anvendelse af et
inkassofirma.

5.6 Valutaomregning og vekselkurser. Vores Tjenester giver dig kun
mulighed for at sende pengeoverførsler i visse valutaer. Normalt vil
dette være den valuta, som er tilgængelig i Modtagerens land eller
region, men kan omfatte andre. Vores onlineformularer beregner den
valuta, der er tilgængelig for din modtager og hvilken vekselkurs, der
vil finde anvendelse. Du kan tjekke dette, før du foretager en
Transaktion, og du vil også blive underrettet om det i vores meddelelse
om Transaktionsbekræftelse. Du anerkender og accepterer, at vi kan
modtage indtægter fra vekselkursen på en Transaktion, og ved at bede os
om at behandle en Transaktion via vores Tjeneste, accepterer du
anvendelsen af vekselkursen, der er beregnet for den pågældende
Transaktion.

5.7 Du er ansvarlig for tredjepartsgebyrer og -afgifter. Når du
bruger vores Tjenester, kan andre tredjeparter opkræve gebyrer,
omkostninger eller andre afgifter. Dette kan omfatte din bank,
kortudsteder, telefonudbyder, internettjenesteudbyder. For eksempel kan
nogle kreditkortudstedere betragte brugen af ​​dit kreditkort med
henblik på at bruge vores Tjenester som et "kontantforskud", og
kan pålægge transaktionen yderligere gebyrer og renteudgifter. Desuden
kan din telefon- og/eller internettjenesteudbyder opkræve gebyrer for
data- og kommunikationstjenester. Du (og ikke vi) er ansvarlig for
eventuelle gebyrer, afgifter, omkostninger og/eller udgifter, der
opkræves af sådanne tredjeparter i forbindelse med din brug af vores
Tjenester. Tjek venligst dine aftaler med disse tredjepartsudbydere for
nærmere oplysninger om enhver af disse ekstra omkostninger.

5.8 Skatter. Indberetningen og betalingen af eventuelle gældende
skatter som følge af din brug af Tjenesterne er dit ansvar. Du
accepterer at overholde alle gældende skattelove i forbindelse med din
brug af Tjenesterne, herunder uden begrænsning, indberetning og betaling
af eventuelle skatter, der opstår i forbindelse med dine Transaktioner
foretaget via Tjenesterne.

6. MODTAGELSE AF PENGE

6.1 Tjenesteudbydere. Vi arbejder med lokale banker og andre
tredjepartsvirksomheder (hver især, en "Tjenesteudbyder") med
henblik på at stille midler til rådighed til modtagere, som kan stilles
til rådighed via bankindskud, afhentning af kontanter eller andre
metoder, som vi kan beskrive via vores Tjenester. Vi forsøger at give
aktuelle oplysninger på vores websted om vores Tjenesteudbyderes
beliggenhed, tilgængelighed og åbningstider. Bemærk venligst, at disse
kan ændre sig uden vores kendskab, og vi er ikke ansvarlige for
eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, der kan blive
lagt op på webstedet på grund af, at vi forsynes med unøjagtige,
ufuldstændige eller forældede oplysninger. Vi annullerer midler, der
stilles til rådighed for Modtagere i form af afhentning af kontanter,
hvis de ikke afhentes på gyldig vis inden for 60 kalenderdage efter, at
de første gang stilles til rådighed, og i det omfang det er muligt,
refunderer beløbene til Finansieringsinstrumentet, der blev brugt til at
sende betalingen (yderligere underlagt vores
betalingsbehandlingspartneres tider og betingelser).

6.2 Bekræftelse. Modtagere er forpligtede til at bevise deres
identitet, før de modtager midler ved at fremvise gyldig legitimation.
Ligeledes kan det være nødvendigt for modtagere at tilvejebringe et
referencenummer eller anden lignende identifikation forbundet med deres
Transaktioner. De nærmere oplysninger, der kræves, vil afhænge af
Modtagerens Tjenesteudbyder, og du kan blive underrettet herom via vores
Tjeneste.

7. VIGTIGE TJENESTEBEGRÆNSNINGER

7.1 Vores generelle ret til at begrænse din brug af vores
Tjeneste.
Ud over de begrænsninger, der er beskrevet andetsteds i
denne Aftale, kan vi afvise enhver Transaktion, hvor det med rimelighed
er nødvendigt for at beskytte dig og/eller os eller på anden måde
påkrævet, således at vi overholder lovkrav eller forskriftsmæssige krav.
Du accepterer, at vi også kan oprette generelle praksisser og
begrænsninger vedrørende brugen af vores Tjenester, herunder, men ikke
begrænset til, fastsættelse af grænser på det beløb, der skal overføres,
enten pr. transaktion eller på et samlet grundlag. Disse grænser
fastlægges af os og er baseret på vores vurdering af ydeevne og
risikofaktorer, som kan omfatte én eller alle af følgende: vores
risikovurdering af din Profil, din placering, en Modtagers placering,
registreringsoplysningerne, som du tilvejebringer for os og vores evne
til at bekræfte dem og eventuelle lovkrav, som vi muligvis skal
overholde (f.eks. vil nogle love i en bestemt region muligvis ikke give
os mulighed for at levere vores Tjenester med samme funktionalitet, som
vi kan levere til dig). Disse grænser kan pålægges individuelle
Profiler, eller hvor vi med rimelighed har vurderet, baseret på
dokumentation, der pålægges Profiler, der er linkede profiler. Vi kan
også bruge svig- og risikomodellering ved vurdering af ​​risikoen
forbundet med din brug af vores Tjenester (herunder, når du registrerer
din Profil).

7.2 Transaktioner til Indien. Remitly behandler Transaktioner til
Indien i henhold til 'Rupee Drawing Arrangements', som er fastlagt af
Reserve Bank of India. Du forstår, at brug af Tjenesten til kommercielle
formål eller bidrag til velgørende organisationer, er forbudt.

7.3 Begrænsede aktiviteter. I tillæg til ovenstående, behandler vi
følgende forhold som "Begrænsede Aktiviteter", det vil sige, hvis
du:

a. bruger vores Tjenester (eller vi med rimelighed har mistanke om, at
du har brugt eller vil bruge vores Tjenester) til eventuelle ulovlige
formål eller i strid med eventuel gældende lovgivning, som påvirker os
eller din brug af vores Tjenester (herunder men ikke begrænset til,
svig, finansiering af en terrororganisation og/eller hvidvaskning af
penge).

b. bruger vores Tjenester i forbindelse med seksuelt orienterede
materialer eller tjenester, hasardspil, køb eller salg af tobak,
tobaksrelaterede artikler, skydevåben, receptpligtig medicin, eller
andre kontrollerede stoffer. Det er også forbudt for dig at bruge vores
Tjenester i et forsøg på at misbruge, udnytte eller omgå
brugsbegrænsninger, der er pålagt af os eller en anden bruger,

c. bryder eventuelle væsentlige vilkår eller betingelse i denne Aftale
(eller eventuel anden aftale, som du har indgået med os), eller du
sender penge til en Modtager, hvis handlinger eller undladelser ville
blive behandlet som et brud på eventuel aftale med os, hvis de havde
indgået aftalen med os (hvilket i begge tilfælde ikke er et uvæsentligt
eller teknisk brud),

d. udgør en uacceptabel form for erstatningsansvar, kredit- og/eller
svig-risiko for os og/eller vores brugere (som vi med rimelighed
fastslår, baseret på dokumentation),

e. tilvejebringer falske, ufuldstændige, urigtige eller vildledende
oplysninger, der er væsentlige (herunder, uden begrænsning, eventuelle
oplysninger som en del af vores Profiloprettelsesproces og/eller de
oplysninger, som vi anmoder om fra dig for at udføre en Transaktion),

f. undlader at samarbejde i en undersøgelse eller undlader at
tilvejebringe yderligere oplysninger eller bekræftelse om dig eller din
brug af vores Tjenester, som vi med rimelighed kan anmode om,

g. giver dig selv et kontantforskud fra dit kreditkort (eller hjælper
andre med at gøre det) eller på anden måde forsøger at anskaffe flere
midler, end du er berettiget til (som undertiden omtales som et "double
dip" eller uberettiget berigelse) i løbet af en tvist ved at modtage
eller forsøge at modtage midler fra både os, en anden bruger af vores
Tjenester, bank, eller betalingskort- eller kreditkortselskab for den
samme transaktion;

h. administrerer en Profil, der er knyttet til en anden Profil, herunder
dem, der har deltaget i enhver af disse Begrænsede Aktiviteter,

i. får adgang til vores Tjenester fra et land eller en region uden for
Danmark, som ikke er tilladt af os eller på anden måde bruger en
"anonymiserende proxy" eller et andet værktøj, som gør, at din brug af
internettet ikke kan spores,

j. bruger eventuel robot, spider, scraper eller automatisk enhed eller
manuel proces til at overvåge eller kopiere vores websted eller app,
eller på anden måde viser, bruger, kopierer eller ændrer Remitlys
intellektuelle ejendom på enhver måde (se også afsnit 11 Remitlys
intellektuelle ejendom).

Du anerkender og accepterer, at deltagelse i de ovennævnte Begrænsede
Aktiviteter ikke er autoriseret af os, og det mindsker din eller andre
Remitly-kunders sikre adgang og/eller brug af dit
Finansieringsinstrument, din Profil eller Tjenesterne generelt. Du
accepterer endvidere at samarbejde med os, som vi med rimelighed kan
forlange med henblik på at undersøge eventuel Begrænset Aktivitet
forbundet med din brug af vores Tjenester.

7.4 Du accepterer, at du ikke vil udføre eventuelle Begrænsede
Aktiviteter. Hvis:

a. du udfører eller forsøger at udføre eventuelle Begrænsede
Aktiviteter, eller hvis vi har begrundet mistanke om, baseret på vores
faktiske eller formodede viden, der bakkes op af beviser, at du kan have
udført Begrænsede Aktiviteter, eller

b. vi med rimelighed har mistanke om en uautoriseret eller svigagtig
brug af Tjenesterne, eller om at sikkerheden af din brug af Tjenesterne
(herunder sikkerhedsfunktionerne på din Profil og/eller dine
Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med login) er blevet kompromitteret,
eller

c. som vi specifikt har nævnt andetsteds i denne Aftale,

så forbeholder vi os ret til, uden erstatningsansvar over for dig, at
træffe de foranstaltninger, der er angivet i afsnit 7.5 nedenfor.

7.5 Foranstaltninger, som vi kan træffe. De foranstaltninger, som vi
kan træffe, som nævnt i afsnit 7.4, kan omfatte en eller flere af
følgende, afhængig af omstændighederne:

a. forsinke, tilbageføre, annullere, afvise eller nægte at behandle
betalingsinstruktionen og/eller ændre transaktionsoplysninger (eller
træffe en sådan lignende foranstaltning via andre
betalingstjenesteudbydere), og/eller

b. lukke eller suspendere din Profil, din brug af et bestemt
Finansieringsinstrument og/eller brug af vores Tjenester (helt eller
delvist), herunder undladelse af at levere Tjenesterne til dig i
fremtiden, og/eller

c. redigere, ændre, afvise at offentliggøre eventuelt indhold og/eller
nægte at udføre eventuel betalingsinstruktion eller dataoverførsel
forbundet med eventuel Begrænset Aktivitet, og/eller

d. indberette transaktionen og eventuelle andre relevante oplysninger om
dig og din brug af vores Tjenester (herunder Profiloplysninger og dine
personoplysninger) til en tilsynsmyndighed (inklusive
databeskyttelseskommissionen), politiet eller anden retshåndhævende
myndighed og/eller offentlig myndighed eller organ, og/eller

e. hvis relevant, kræve skadeserstatning fra dig.

7.6 I tilfælde af, at vi suspenderer, nægter at udføre en
betalingstransaktion og/eller på anden måde begrænser din brug af vores
Tjenester, vil vi forsøge at underrette dig, hvis tilladt ved lov, via
elektroniske midler (såsom via vores websteder, mobilapp, e-mail,
smartphone-meddelelser, telefon og sms), medmindre vi kommunikerer med
dig på en anden måde, hvis hensigtsmæssigt og/eller sikrere at gøre det.
Vi vil også underrette dig på forhånd om årsagerne til at sådanne
foranstaltninger træffes, eller, hvor vi ikke er i stand til at gøre
det, umiddelbart efter suspensionen eller begrænsningen er blevet
pålagt, (medmindre underretning af dig ville være i strid med eventuelle
love eller på anden måde kompromittere rimelige sikkerhedsinteresser).
Afhængigt af omstændighederne vedrørende eventuel suspension eller ophør
af din brug af vores Tjenester, kan vi løfte suspensionen og/eller
begrænsningen så hurtigt som praktisk muligt, efter at årsagerne til
suspensionen og/eller begrænsningen ikke længere eksisterer. Suspension
af din brug af en Tjeneste vil ikke påvirke dine rettigheder og
forpligtelser i henhold til denne Aftale, som opstår før eller efter en
sådan suspension eller med hensyn til eventuelle ikke-opsagte Tjenester.

7.7 Intet i dette afsnit begrænser dine rettigheder til at
klage
over vores beslutninger (uformelt via vores kundeservicekanaler,
indgivelse af et krav mod os til Ombudsmanden for finansielle tjenester
og pensioner (se afsnit 15) eller andre konfliktløsningsorganisationer i
retten).

8. HVORDAN OG HVORFOR VI INDSAMLER PERSONOPLYSNINGER

8.1 Vores Databeskyttelses- og Cookie-politikker. Behandlingen
af​dine personoplysninger er underlagt
vores Databeskyttelsespolitik og
vores Cookie-politik som
kan findes på vores websted, og er beskrevet yderligere i denne Aftale.
Ved at acceptere denne Aftale, accepterer du også vilkårene i disse
Politikker. Du bør udskrive eller hente og opbevare en kopi af disse
Politikker med denne Aftale.

8.2 Deling af dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.
Bemærk venligst, at de oplysninger, som du
tilvejebringer for os i forbindelse med brug af Tjenesterne (herunder
via vores websted, mobilapp og/eller din Profil), bliver overført uden
for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne overførsel
foretages med henblik på behandling af os, vores koncernselskaber og
nøje udvalgte tredjepartsleverandører, og vil omfatte en overførsel til
USA og andre lande, hvor lovene vedrørende behandling af dine
oplysninger kan være mindre strenge end lovene i dit eget land.
Yderligere oplysninger er angivet i
vores Databeskyttelsespolitik.
Ved at bruge vores Tjenester, giver du dit samtykke til denne
overførsel.

8.3 Kundeidentifikationsprogram. Vi er forpligtede ved lov til at
indsamle, bekræfte og registrere oplysninger om dig. Vi kan kræve, at du
giver os ikke-offentlige, personlige, identificérbare oplysninger og
andre relaterede dokumenter. Vi kan også lovligt indsamle oplysninger om
dig fra andre kilder, såsom kreditreferencebureauer fra offentligt
tilgængelige kilder, uden din viden, herunder ikke-personligt
identificerende oplysninger, som vi indsamler, når du får adgang til
og/eller bruger vores Tjenester. Se venligst
vores Databeskyttelsespolitik og Cookie-politik.

8.4 Offentlige videregivelser. Vi kan give oplysninger om dig og
dine Transaktioner til offentlige myndigheder og retshåndhævende
myndigheder eller til andre, hvis vi i henhold til gældende love eller
forskrifter er forpligtet til at videregive visse oplysninger til dem i
overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, som beskrevet i
vores Databeskyttelsespolitik.

8.5 Bekræftelse af dine personoplysninger. Du giver os tilladelse
til at foretage eventuelle henvendelser, til dig eller andre, som er
nødvendige for at validere de oplysninger, som du tilvejebringer for os.
Dette kan omfatte, at bede dig om yderligere oplysninger, at kræve, at
du træffer foranstaltninger med henblik på at bekræfte ejerskabet af din
e-mailadresse eller finansielle instrumenter, at bekræfte dine
oplysninger i forhold til tredjepartsdatabaser, eller gennem andre
kilder, såsom et kreditoplysningsbureau.

9. FEJLLØSNING, ANNULLERINGER OG REFUSION

9.1 Fejlløsning. Du bedes underrette os til enhver tid, hvis du
oplever eventuelle problemer med Tjenesten. Vi vil ikke søge at holde
dig erstatningsansvarlig for eventuel uautoriseret brug af din profil af
enhver person, forudsat at vi er overbeviste om, at du ikke har handlet
svigagtigt. Du bedes underrette os uden unødig forsinkelse om eventuelle
uautoriserede eller forkert udførte Transaktioner og/eller eventuelt
andet tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse forbundet med brugen af
vores Tjenester. Du skal under alle omstændigheder kontakte os senest 13
måneder efter den dato, hvor din Transaktion blev udført. Hvis du ikke
omgående underretter os inden for dette tidsrum, vil vi muligvis ikke
kunne hjælpe dig eller udstede en refusion. Du kan kontakte os ved hjælp
af kontaktoplysningerne i afsnit 16.1 eller via
e-mailadressen abuse@remitly.com.
For flere oplysninger om fejlløsning, bedes du klikke
her
.

9.2 Refusion før din Transaktion gennemføres.

Du kan annullere en gyldig Transaktion til enhver tid forud for dens
gennemførsel ved at ringe til os på +45 808 20381, sende en e-mail
til service@remitly.com eller skrive til os på Remitly Europe Limited,
att.: Error Resolution WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street,
Dublin 2, D02V N88, Irland. Gennemførsel betyder, at din Modtager har
gjort krav på de penge, som du har sendt (såsom ved afhentning af
kontanter, levering, eller hvis midlerne er blevet krediteret til
Modtagerens bankkonto eller mobile konto). Vi vil kommunikere med dig på
engelsk for at overholde denne bestemmelse. Transaktionsbeløbet kan ikke
refunderes efter gennemførsel.

9.3 Vores goodwill-garanti. Hvis du ikke er tilfreds med vores
tjeneste af enhver årsag, vil vi refundere dig Servicegebyret for den
gældende Transaktion (vores "Goodwill-garanti"). Vores
Goodwill-garanti ydes af Remitly Europe Limited, beliggende på 1st Floor,
Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Irland, til sine danske kunder.
For at modtage vores Goodwill-garanti, skal du kontakte os ved enten at
ringe til os på +45 808 20381, sende os en e-mail
service@remitly.com eller skrive til os på: Remitly Europe Limited
attn.: Customer Service WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street,
Dublin 2, D02V N88, Irland inden for 180 dage efter Transaktionen. Vores
Goodwill-garanti ydes til dig i tillæg til dine juridiske rettigheder og
påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen, såsom med
hensyn til vores udførsel af Tjenesterne med rimelig dygtighed og omhu.
Se venligst også afsnit 14 (Vores ansvar for tab eller skade, som du
pådrager dig).

9.4 Betaling af refusion. Refusion krediteres til det samme
Finansieringsinstrument, der blev brugt til at betale for Transaktionen.
Refusion foretages kun i valuta, som du har betalt os og vil ikke blive
justeret for at tage højde for ændringer i værdien af valutabeløbet
eller eventuel anden fremmed valuta fra det tidspunkt, hvor din
Transaktion blev indsendt. Med undtagelse af en refusion i forbindelse
med et gyldigt krav om, at din betaling var uautoriseret, hvis
Finansieringsinstrumentet, som du brugte til at betale for den
oprindelige Transaktion ikke længere er gyldigt, og vi ikke kan finde en
gensidigt acceptabel løsning, er vi ikke forpligtede til at udstede
refusionen. Derudover er vi ikke ansvarlige eller
erstatningsansvarlige over for dig for eventuelt tab, som du måtte
afholde (eller for enhver form for refusion), hvis du sender penge til
andre end os selv i forbindelse med din brug af vores Tjenester og/eller
din betaling ikke genkendes af os på grund af din tilvejebringelse af
forkerte oplysninger.

9.5 Sporing af dine betalinger. Hvis du beder os om at spore en
betaling, du har gennemført til en modtager inden for EØS, gør vi det og
lader dig vide om resultatet. Kontakt os også venligst, hvis du har
sendt en gyldig transaktion til en modtager inden for EØS, og de
modtager den senere, end vi er blevet enige om i denne Aftale (se afsnit
5). Hvis det er passende vil vide bede modtagerens bank (se anden
anvendelige leverandør af betalingsservice) om at korrigere betalingen.

10. HVOR LÆNGE VARER DENNE AFTALE OG HVORDAN KAN DEN OPSIGES? (SELV OM
DU HAR SKIFTET MENING)

10.1 Aftalens varighed. Varigheden af denne Aftale begynder på det
tidspunkt, hvor denne Aftale bliver bindende for dig (se afsnit 1.4), og
slutter, når den opsiges af enten dig eller af os af enhver årsag. Der
er ingen minimumsperiode for denne Aftale.

10.2 Hvornår du kan opsige denne Aftale af enhver årsag. Du kan
opsige denne Aftale til enhver tid af enhver årsag ved at lukke din
Profil ved at sende os en e-mail
service@remitly.com,
eller ved at ringe til os på +45 80820381.

10.3 Din Fortrydelsesperiode. I tillæg til dine øvrige rettigheder i
henhold til vores Aftale, giver loven dig ret til at annullere og opsige
denne Aftale under en periode på fjorten (14) dage, som begynder dagen
efter at du accepterer denne Aftale "Fortrydelsesperioden." Dette
er underlagt visse betingelser, som følger.

10.4 Hvordan du kan annullere vores Aftale under
Fortrydelsesperioden.
Du kan annullere og opsige denne Aftale under
din Fortrydelsesperiode ved at sende en anulleringsmeddelelse til:

a. vores adresse (enten ved personligt fremmøde eller med
postforsendelse) på WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street,
Dublin 2, D02V N88, Irland

b. via
e-mail: service@remitly.com

eller

c. ved at ringe til os på +45 80820381.

10.5 Betingelser relateret til dine rettigheder til at annullere under
fortrydelsesperioden.
Din Fortrydelsesperiode er underlagt følgende,
det vil sige, hvis du opsiger denne Aftale under din
Fortrydelsesperiode:

a. før du har indsendt en Transaktion eller på anden måde har
foretaget en pengeoverførsel med os, vil nærværende Aftale blive opsagt
uden beregning eller annulleringsgebyr, og du vil ikke kunne bruge vores
Tjenester, eller

b. efter at du har indsendt en Transaktion eller på anden måde har
foretaget en pengeoverførsel med os, vil vi refundere dig
Transaktionsbeløbet (og vores gebyrer) til enhver tid forud for dens
gennemførsel. Gennemførsel betyder, at din Modtager har gjort krav på de
penge, som du har sendt, enten ved afhentning af kontanter eller kredit
for indskud på en bankkonto. Vær dog opmærksom på, at
Transaktionsbeløbet ikke refunderes efter gennemførsel. Bemærk venligst
også, at der ikke er nogen generel fortrydelsesperiode tilgængelig for
Tjenester i forbindelse med udenlandsk valuta. Men hvis du ikke er
tilfreds med vores tjeneste af enhver årsag, refunderer vi vores
servicegebyrbeløb i henhold til vilkårene i afsnit 9.3 (Vores
Goodwill-garanti).

10.6 Hvornår vi kan opsige denne Aftale uden årsag. Vi kan, uden
erstatningsansvar over for dig, opsige Aftalen efter eget skøn og uden
erstatningsansvar ved at give dig mindst to (2) måneders forudgående
skriftligt varsel. Denne ret er i tillæg til de øvrige rettigheder, som
vi måtte have til at suspendere eller opsige din brug af vores
Tjenester, som kan ske omgående eller med mindre end to (2) måneders
forudgående skriftligt varsel - se for eksempel afsnit 7 (Vigtige
Tjenestebegrænsninger).

10.7 Hvad sker der efter at min Profil lukkes eller denne Aftale
opsiges?
Hvis din Profil lukkes og/eller denne Aftale opsiges,
accepterer du:

a. omgående at stoppe med at bruge vores Tjenester, b. at de licenser,
der tildeles i henhold til denne Aftale, ophører, c. at vi inden for en
bestemt periode sletter alle dine oplysninger og Kontooplysninger, der
opbevares som en del af din brug af vores Tjenester, medmindre vi er
forpligtede til at opbevare disse oplysninger ved gældende lovgivning,
og d. at vi ikke er ansvarlige over for dig eller eventuel tredjepart
for opsigelse af adgang til vores Tjenester eller for sletning af deres
oplysninger eller kontooplysninger.

10.8 Selv hvis vores Aftale er opsagt, kan du stadig være ansvarlig
over for os for vores gebyrer.
Eventuel opsigelse af denne Aftale
fritager dig ikke for eventuelle forpligtelser til at betale for
eventuel Transaktion, gebyrer eller omkostninger, der skyldes af dig
forud for opsigelsen og eventuelle andre beløb, der skyldes af dig i
henhold til denne Aftale. Remitly forbeholder sig udtrykkeligt ret til
at påbegynde gældsinddrivelse eller indgive krav mod dig for alle
sådanne udestående beløb.

10.9 Overlevelse af afsnit efter at vores Aftale er blevet
opsagt.
Afsnit af denne Aftale, som med rimelighed er nødvendige for
at opfylde eller håndhæve formålet med denne Aftale efter at den er
blevet opsagt, vil overleve og forblive i kraft i overensstemmelse med
deres vilkår ved ophøret af denne Aftale.

11. REMITLYS INTELLEKTUELLE EJENDOM

11.1 Hvad er "intellektuel ejendom"? Intellektuel ejendom kan være
et brand, varemærke, softwarekode, en opfindelse, et design, en sang
eller et andet lignende intellektuelt værk.

11.2 Ejerskab af tjenestens Intellektuelle ejendom. Du anerkender,
at tjenesten, herunder indholdet af dette websted, tekst, grafik, logoer
og billeder, samt alle andre Remitly-ophavsrettigheder, -varemærker,
-logoer og -produkt- og -servicenavne udelukkende ejes af os, et af
selskaberne i vores koncern eller en autoriseret licensgiver
("Remitlys Intellektuelle ejendom"). Du er kun autoriseret til at
se og beholde en kopi af siderne af vores websted eller vores app til
din egen personlige, ikke-kommercielle brug.

11.3 Ingen overførsel af vores intellektuelle
ejendomsrettigheder.
Gem som beskrevet i punkt 11.4 nedenfor. Denne
Aftale overfører ikke nogen af vores intellektuelle ejendomsrettigheder,
der eksisterer pr. den dato, hvor vi indgik denne Aftale, ej heller
overfører eller tildeler den eventuelle intellektuelle
ejendomsrettigheder, som oprettes eller udvikles på vores vegne i løbet
af denne Aftale eller på anden måde. Du accepterer endvidere ikke at:
(i) fjerne eller ændre nogen forfatter, varemærke, logo eller anden
relateret meddelelse eller forklaring vedrørende ophavsret, der vises på
vores Websteder og/eller apps (eller trykte sider af dem), eller (ii)
krænke vores eller enhver anden tredjeparts ophavsret, patent,
varemærke, forretningshemmelighed eller andre intellektuelle
ejendomsrettigheder, eller retten til omtale eller privatliv.

11.4 Licensbevilling. Hvis du bruger vores software som en del af
brugen af vores Tjenester, så tildeler vi og vores licensgivere dig en
licens, der udelukkende er til personligt brug, som er begrænset,
ikke-eksklusiv, genkaldelig, ikke-overdragelig og uden ret til at
underlicensere. En "licens" er en juridisk måde, hvorpå vi er i stand
til at give dig ret til at bruge noget for en specifik og begrænset - i
denne sammenhæng, bruger vi betegnelsen til at beskrive, hvordan vi
giver dig ret til at bruge tjenesten (herunder dens software). Du har
udelukkende tilladelse til at bruge den software, der leveres af os med
henblik på at benytte vores Tjenester i henhold til denne Aftale, og
ikke til andre formål overhovedet. Medmindre det udtrykkeligt tildeles
af os i denne Aftale, skal intet i denne Aftale fortolkes som tildeling
af en licens til dig til at bruge vores software eller anden
intellektuelle ejendomsrettigheder til andre formål.

11.5 Forslag og feedback. Hvis du giver os eventuelle forslag,
feedback eller input ("Kundeinput") relateret til vores Tjenester, vil
vi (og vores koncernselskaber) eje alle rettigheder, adkomst og
interesse i og til Kundeinputtet, selvom du har betegnet Kundeinputtet
som fortroligt. Vi og vores koncernselskaber vil være berettigede til at
bruge kundeinputtet uden begrænsninger. Du overdrager alle rettigheder,
adkomst og interesse i og til kundeinputtet til os og accepterer, at yde
os enhver assistance, som vi måtte kræve for at dokumentere,
perfektionere og opretholde vores rettigheder i kundeinputtet. Til dette
formål er ordet: "overdrage" en juridisk betegnelse, der betyder
lovligt at overføre fordelen, såsom at du lovligt overfører fordelen ved
kundeinputtet til os.

12. VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

12.1 Generel ansvarsfraskrivelse for vores Tjenester. Selv om vi har
til hensigt at opretholde en uafbrudt tjeneste, og vi gør en rimelig
indsats for at sikre, at Transaktioner bliver behandlet rettidigt, kan
vi ikke love, at din adgang til eller brug af vores Tjenester, herunder
den nødvendige tid til at gennemføre behandlingen af
betalingstransaktioner, leveres uafbrudt, sikkert, rettidigt eller
fejlfrit, eller at vores websted, mobilapp eller Tjenester vil være fri
for virusser eller andre skadelige komponenter, hvis forårsaget af
omstændigheder uden for vores kontrol, eller hvis vi er forpligtede til
at suspendere eller ændre vores Tjenester (helt eller delvist) for at
beskytte eventuel uskyldig parts interesser. Ikke alle vores Tjenester
vil altid være tilgængelige på den måde, hvorpå du får adgang til dem.
For eksempel er nogle Tjenester eller funktioner, som du kan få adgang
til ved at bruge vores websted, muligvis ikke tilgængelige via vores
mobilapp (og omvendt). Det betyder, at vores erstatningsansvar over for
dig er begrænset, hvis der er afbrydelser til vores Tjenester, herunder,
men ikke begrænset til: systemfejl eller andre afbrydelser, der påvirker
modtagelsen, behandlingen, accepten, gennemførslen eller afviklingen af
Transaktioner eller Tjenesterne. Hvis du er utilfreds med vores
Tjenester, kan du vælge at ophøre med at bruge vores Tjenester og/eller
lukke din Profil til enhver tid ved at sende os en e-mail
service@remitly.com eller
ved at ringe til os på +45 80820381.

12.2 Digitalt indhold, der leveres gratis. I det omfang, du ikke
betaler os for digitalt indhold, som vi leverer til dig (såsom vores
mobilapp), leverer vi et sådant digitalt indhold "som beset", og det
leveres af os uden nogen erklæring eller garanti fra os med hensyn til
dets kvalitet, egnethed til ethvert formål, overensstemmelse med
eventuel tilvejebragt beskrivelse eller oplysninger, eller eventuelle
rettigheder, som vi har med hensyn til dets levering. Med forbehold af
afsnit 14.2(b), ("defekt digitalt indhold"), er vi ikke ansvarlige
eller erstatningsansvarlige over for dig for eventuelt tab eller skade,
som du måtte pådrage dig som følge af din adgang til eller brug af dette
digitale indhold.

12.3 Suspension af vores Tjenester. I tillæg til andre rettigheder,
som vi måtte have til at suspendere vores Tjenester, kan vi blive nødt
til at suspendere levering af vores Tjenester for at: håndtere tekniske
problemer eller foretage mindre tekniske ændringer, opdatere vores
Tjenester for at afspejle ændringer i relevante love og
forskriftsmæssige krav, og/eller foretage ændringer til vores Tjenester,
som vi har underrettet dig om (eller hvori du har underrettet os).
Derudover kan vi fra tid til anden udføre vedligeholdelse af vores
Tjenester, som kan resultere i, at visse dele af vores Tjenester bliver
utilgængelige, i hvilket tilfælde vi vil bestræbe os på at underrette
dig på forhånd. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for den
manglende adgang til vores Tjenester af disse årsager.

12.4 Kommercielle Transaktioner. Du bør ikke bruge tjenesten til at
sende penge, bortset fra til folk, som du kender. Vi er ikke ansvarlige
for kvaliteten eller leveringen af varer eller Tjenester, som du betaler
for ved hjælp af vores Tjenester. Du accepterer, at brug af vores
Tjenester til at betale for varer og tjenester er på egen risiko. Da vi
især ikke er involveret i, eller ansvarlige for, og heller ikke har
nogen kontrol over eventuel underliggende aftale, som du måtte have med
enhver anden person forbundet med din brug af vores Tjenester, vil vi
ikke mægle eventuelle tvister, og heller ikke håndhæve eller fuldbyrde
eventuelle aftaler, som du måtte have med sådanne personer.

12.5 Ingen garanti for de tjenester, som dine tredjeparter
leverer.
Vi garanterer ikke, ej heller er vi ansvarlige eller
erstatningsansvarlige for rigtigheden, fuldstændigheden eller
brugbarheden af eventuel tredjepartstjenesteudbyder, som du har indgået
en aftale med, og som bruges i forbindelse med din brug af vores
Tjenester (herunder din internettjenesteudbyder, udstederen af dit
Finansieringsinstrument og/eller producenten af din mobilenhed eller din
netværksoperatør). Du anerkender, at udvælgelsen af sådanne personer
eller købet af varer og/eller tjenester fra dem udelukkende er dit eget
valg. Vi opfordrer dig kraftigt til at undersøge sådanne udbydere, inden
du vælger dem.

12.6 Datasikkerhedsforanstaltninger. Vi har implementeret en række
foranstaltninger med henblik på at sikre dine personoplysninger mod
utilsigtet tab og uautoriseret adgang, brug, ændring eller
videregivelse. Dog kan vi ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter
ikke vil kunne omgå de pågældende foranstaltninger eller bruge dine
personoplysninger til uretmæssige formål. Du anerkender, at eventuelle
personoplysninger eller andre oplysninger, der tilvejebringes for os, er
på egen risiko.

12.7 Dit ansvar for at vedligeholde dit udstyr og implementere
sikkerhedsforanstaltninger.
Det er dit ansvar at implementere
tilfredsstillende sikkerhedsforanstaltninger og procedurer for at sikre,
at alle data eller andre oplysninger, som du indsender via vores
Tjenester er fri for infektioner eller andre skadelige egenskaber.
Endvidere er du ansvarlig for at anskaffe og opretholde alle
kommunikationsnetværk, hardware og andet udstyr, der er nødvendigt for
at få adgang til og bruge vores Tjenester, og du er ansvarlig for alle
sådanne relaterede udgifter. Vi lover ikke, at vores Tjenester
understøttes på din enhed, eller at vores websteder og/eller mobilapp
understøtter alle browsertyper eller på anden måde er kompatible med dit
kommunikationsudstyr. Hertil kommer, at hvis du får adgang til og/eller
bruger vores Tjenester via en mobilenhed, accepterer og anerkender du,
at download, installation eller brug af visse mobilapplikationer kan
begrænses af dine mobilnetværksoperatører og/eller producenten af din
enhed, og muligvis ikke alle Tjenesterne vil fungere med alle
mobilnetværksoperatører eller enheder. Du accepterer, at du ikke vil
bruge vores Tjenester på enheder, der er blevet ændret i strid med
producentens software- eller hardware-retningslinjer.

13. DIT ANSVAR FOR TAB FORÅRSAGET AF DIG

13.1 Dette afsnit er en vigtig bestemmelse, der angiver, hvornår og
hvordan du kan forventes at betale rimelig kompensation til os.
Der er
nogle vilkår i dette afsnit, som har særlige betydninger, og som
forklares yderligere i slutningen af ​​dette afsnit. Læs dem venligst,
når du gennemgår dette afsnit.

13.2 Du lover, at du vil betale, omgående skylde og være
erstatningsansvarlig over for en Remitly-part for et beløb svarende til
dets tab, hvis en Remitly-part pådrager sig eller bliver
erstatningsansvarlig for tab, som følge af eller relateret til:

a. din brug af eller forbindelse til, Tjenesterne,

b. din overtrædelse af denne Aftale (herunder eventuelle Politikker),

c. tvister eller retssager forårsaget af dine handlinger eller
undladelser, og/eller

d. din uagtsomhed eller overtrædelse eller påståede overtrædelse af
gældende love og forordninger eller krænkelse af en tredjeparts
rettigheder.

13.3 Ord med særlige betydninger:

a. "Remitly-part" betyder os og vores koncernselskaber (og deres
respektive direktører, funktionærer, ejere, co-brandere og andre
partnere, informationsudbydere, licenshavere, licensgivere, konsulenter,
medarbejdere, uafhængige kontrahenter, agenter og andre gældende
tredjepartstjenesteudbydere), og b. "Tab" betyder alle
nettoomkostninger, der med rimelighed er afholdt af en Remitly-part, som
skyldes, og som en fornuftig person ville mene sandsynligvis skyldes, de
forhold, der er angivet i afsnit 13.2, og som kan vedrøre eventuelle
krav, forlangender, søgsmålsgrunde, gæld, omkostning, udgift eller andet
erstatningsansvar, herunder rimelige advokatsalærer. Sådanne tab kan
omfatte de omkostninger, der er afholdt af os i forbindelse med at spore
dig, fortælle dig om, og træffe foranstaltninger for at håndtere dit
brud på vores Aftale og håndhæve betaling af eventuelle skyldige beløb
til os. Men tab omfatter ikke eventuelle omkostninger, hvor en
Remitly-part kan kompenseres to gange for samme tab (f.eks. for tab af
omkostninger og fortjeneste, hvis krav for begge tab fører til at blive
kompenseret to gange).

13.4 Under ingen omstændigheder skal du indgå eventuelt forlig eller
lignende Aftale
med nogen part, der påvirker vores rettigheder eller
binder os på nogen måde, uden vores forudgående skriftlige samtykke.

14. VORES ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER, SOM DU PÅDRAGER DIG

14.1 Vi er ansvarlige over for dig for forudsigelige tab og skader
forårsaget af os.
Hvis vi ikke overholder denne Aftale, er vi
ansvarlige for tab eller skader, som du pådrager dig, der er et
forudsigeligt resultat af vores brud på denne Aftale eller vores
manglende evne til at udvise rimelig omhu og dygtighed, men vi er ikke
ansvarlige for tab eller skader, der ikke kunne forudses. Tab eller
skader er forudsigelige, hvis det enten er indlysende, at de vil ske,
eller hvis, på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, både vi og du
vidste, at de kunne ske. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, som
du pådrager dig som følge af dit brud på denne Aftale eller dine
svigagtige handlinger.

14.2 Defekt digitalt indhold. Niveauet af vores ansvar over for dig
for tab eller skader, som du pådrager dig som følge af vores levering af
digitalt indhold (såsom vores mobilapp) afhænger af, hvorvidt du har
betalt for det eller ej. Vi betragter ikke vores mobilapp som digitalt
indhold, som du har betalt for (enten direkte eller indirekte), fordi
den er almindeligt tilgængelig for dig uden beregning, og også uden at
du behøver at bruge den del af vores tjenester, hvor vi opkræver et
gebyr af dig.

a. Hvis vi rent faktisk leverer digitalt indhold til dig for et gebyr,
så begrænser vores Aftale ikke vores erstatningsansvar for visse
rettigheder, som du har i henhold til loven. Disse er dine rettigheder
til at få det digitale indhold leveret: af tilfredsstillende kvalitet,
egnet til et bestemt formål, i overensstemmelse med beskrivelsen og de
oplysninger, som vi tilvejebringer, og uden en generel påstand om, at vi
ikke har ret til at levere det digitale indhold. Hvis vi leverer
digitalt indhold til dig for et gebyr, og du pådrager dig et tab som
følge af vores manglende opfyldelse af ovenstående betingelser, så kan
vi reparere eller udskifte det digitale indhold og/eller betale dig
kompensation, i hvert enkelt tilfælde afhængig af omstændighederne, og
også underlagt de andre vilkår i denne Aftale.

b. Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret skader en enhed
eller digitalt indhold, der tilhører dig, og dette skyldes vores
manglende evne til at udvise rimelig omhu og dygtighed, vil vi enten
reparere skaden eller betale dig kompensation. Men vi vil ikke være
erstatningsansvarlige over for dig for skader, som du kunne have undgået
ved at følge vores råd om at anvende en gratis opdatering eller for
skader, der blev forårsaget af din undladelse af at følge
installationsvejledningen korrekt eller din undladelse af at have de
minimumssystemkrav på plads, der anbefales for at få adgang til og bruge
det digitale indhold (herunder som angivet i denne Aftale).

14.3 Undtagelser fra vores grænser for erstatningsansvar over for
dig.
Grænserne for vores erstatningsansvar over for dig i henhold til
denne Aftale gælder ikke, hvis du pådrager dig tab som følge af:

a. død eller personskade forårsaget af vores handlinger eller
undladelser (herunder vores uagtsomhed), og/eller

b. vores svig eller svigagtige vildledning.

14.4 Vi er ikke erstatningsansvarlige for forretningstab og visse
andre tab.
Vi leverer kun vores tjenester og digitalt indhold til dig
til hjemme- og privat brug. Hvis du bruger vores Tjenester til eventuelt
kommercielt, forretningsmæssigt eller videresalgsformål, vil hverken vi
eller vores tjenesteudbydere (og hver af deres respektive
koncernselskaber, funktionærer, agenter, partnere, kontrahenter og/eller
medarbejdere) have noget erstatningsansvar over for dig for eventuelt
tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsforstyrrelse eller tab
af forretningsmulighed. Vi er heller ikke erstatningsansvarlige over for
dig for eventuelle tab, som du pådrager dig som følge af vores
udbetalingspartnere, der udbetaler midler til dine modtagere. Som nævnt
ovenfor, er vi ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tab eller
skader, der ikke kunne forudses.

14.5 Vi er ikke erstatningsansvarlige for foranstaltninger, som vi
træffer for at overholde love eller for begivenheder uden for vores
kontrol.
Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tab, som du
måtte pådrage dig, som ikke var vores skyld eller som skyldes vores
manglende udførsel (delvist eller helt) eller forsinkelse i udførslen af
enhver af vores forpligtelser i henhold til denne Aftale, der skyldes
vores overholdelse af enhver lov eller forordning (herunder, men ikke
begrænset til, hvor vi søger at overholde eventuel lovgivning vedrørende
bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller bekæmpelse af terrorisme)
eller en "Begivenhed Uden For Vores Kontrol".

14.6 Betydning af "begivenheder uden for vores
kontrol".
En "begivenhed uden for vores kontrol" betyder enhver
handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol, hvis
konsekvenser havde været uundgåelige trods alle bestræbelser om det
modsatte, og omfatter uden begrænsning, strejker, lockout eller anden
industriel handling af tredjeparter, uroligheder, oprør, invasion,
terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om erklæret
eller ej) eller trussel om eller forberedelse på krig, brand,
eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, terrænsænkning, epidemi
eller anden naturkatastrofe, eller svigt af offentlige eller private
telenetværk (herunder uden begrænsning, strømsvigt, svigt af
mobilnetværk og internetforstyrrelser). Dette ville også omfatte
suspension af vores Tjenester som følge af vedligeholdelse og
opgraderinger til vores systemer eller systemerne tilhørende eventuel
part, der anvendes til at levere vores Tjenester, svigt af eventuelt
telefonnetværk eller i tilfælde af mobilnetværk, hvor du ikke er i et
område med mobildækning.

15. TVISTBILÆGGELSE OG LOVVALG

15.1 Tvister med Remitly - du bedes kontakte os først. Hvis der
opstår en tvist mellem dig og Remitly, er vores mål at finde ud af og
løse dine problemer. Tvister mellem dig og Remitly vedrørende tjenesten
kan indberettes til os via
e-mailadressen: dk-complaints@remitly.com,
pr. telefon: +45 80820381; eller med postforsendelse til Remitly Europe
Limited, WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02V
N88, Irland.

15.2 Alternativ tvistbilæggelse. Alternativ tvistbilæggelse er en
proces, hvor et uafhængigt organ overvejer fakta i en tvist og søger at
løse den, uden at du behøver at tage i retten. Hvis du ikke er tilfreds
med, hvordan vi har håndteret eventuel klage, kan du kontakte den
alternative tvistbilæggelsesudbyder, der stilles til rådighed for dig.

Du kan også indgive en klage til den irske Ombudsmand for finansielle
tjenester og pensioner ("FSPO "). FSPO er en uafhængig og
gratis tjeneste, der hjælper med at løse klager hos pensionsudbydere og
regulerede udbydere af finansielle tjenester. Du kan få yderligere
oplysninger om FSPO og de metoder, hvorpå du kan få adgang til deres
tjenester, på www.fpso.ie. Kontaktoplysningerne for FPSO er som følger:

Adresse: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29

Telefon: +45 8082 0381

E-mail: info@fspo.ie. Derudover bedes det bemærkes, at tvister også kan
forelægges til online-løsning via European Online Dispute Resolution
Platform, der er tilgængelig på: http://ec.europa.eu/odr.

Eventuelle klager, som du måtte have i forbindelse med de Tjenester, som
vi leverer, er underlagt FSPO's jurisdiktion.

15.3 Hvilke love, der gælder for denne Aftale, og hvor du kan anlægge
en retssag.
Vilkårene i denne Aftale er underlagt irsk lovgivning. Det
betyder, at denne Aftale og enhver tvist eller ethvert krav, der
udspringer af eller i forbindelse med den, vil være underlagt irsk
lovgivning. Du og vi accepterer begge, at domstolene i Irland skal have
ikke-eksklusiv kompetence.

16. OM OS OG HVORDAN VI KOMMUNIKERER MED HINANDEN

16.1 Vores oplysninger og hvordan du kontakter os. Vores navn er
Remitly Europe Limited og vi er et selskab, der er registreret i Irland
med virksomhedsnummer 09896841. Vores hjemsted er på Remitly Europe
Limited: 1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, IRLAND. Placeringen
af vores hovedkontor er på WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont
Street, Dublin 2, D02V N88, Irland. Spørgsmål, meddelelser og
anmodninger om refusion eller yderligere oplysninger kan sendes til
Remitly, som
følger: online,
pr. telefon på +45 80820381, eller med postforsendelse til Remitly
Europe Limited., attn: Customer Service, Remitly Europe Limited: WeWork,
Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Irland.

16.2 Vores tilsynsmyndigheder.

Remitly Europe Limited, der handles som Remitly, reguleres af den Irske
centralbank.

16.3 Hvordan vi kommunikerer med dig. Vi indgår denne Aftale på
dansk og leverer vores tjeneste og kommunikerer ellers med dig på
engelsk. Du anerkender, at denne Brugeraftale skal indgås elektronisk,
og at følgende kategorier af oplysninger ("Meddelelser") kan
tilvejebringes via elektroniske midler (såsom via vores websteder,
mobilapp, e-mail, smartphone-meddelelser, telefon og sms), medmindre vi
kommunikerer med dig på en anden måde, hvis hensigtsmæssigt, og hvis vi
er forpligtede til at gøre det ved lov eller forskriftsmæssige krav
(f.eks., der kan være omstændigheder, hvor vi er forpligtede til at
sende dig visse oplysninger med post, hvis der opstår eventuel juridisk
tvist mellem os):

a. denne Brugeraftale og eventuelle ændringer, modifikationer eller
tilføjelser til den,

b. dine optegnelser over Transaktioner gennem Tjenesten (sådanne
oplysninger tilvejebringes for dig via e-mail eller ved at vi lægger
oplysninger op på din Profil, som kan tilgås ved at logge ind på
Tjenesten),

c. eventuelle indledende, periodiske eller andre videregivelser eller
meddelelser, der tilvejebringes i forbindelse med tjenesten, herunder
uden begrænsning dem, der kræves ved lov eller forordning,

d. eventuelle kundeservicemeddelelser, herunder uden begrænsning
meddelelser om krav vedrørende fejl eller uautoriseret brug af
tjenesten, e. korrespondance i forbindelse med eventuel formodet eller
faktisk svig eller sikkerhedstrusler, og/eller

f. enhver anden meddelelse relateret til vores Tjenester eller Remitly.

Disse oplysninger vil blive tilvejebragt fra tid til anden eller med den
hyppighed, der er nævnt andetsteds i denne Aftale eller som vi kan
meddele dig om via vores Tjenester. Du skal have en enhed, der kan få
adgang til internettet (såsom en stationær computer eller smartphone),
internetadgang og en e-mailkonto for at modtage meddelelser og
oplysninger vedrørende Tjenesterne.

16.4 Hvornår vi betragter meddelelser som modtaget af dig. Med
undtagelse af ændringer til denne Aftale (se afsnit 18), skal en
meddelelse som vi leverer til dig, anses for at være modtaget af dig
inden for 24 timer efter, at den er slået op på vores websted(er),
e-mailet, sendt via sms til dig. Hvis vi af en eller anden årsag er nødt
til at sende en meddelelse med post, anser vi den for modtaget af dig
tre hverdage efter, at den blev sendt.

16.5 Meddelelser via telefon og sms. Meddelelser kan også leveres
til dig gennem brug af automatiske eller forudindspillede telefonopkald
eller sms-beskeder på de(t) telefonnummer/-numre, som du oplyser til os.
Vi bruger ikke automatiske eller forudindspillede telefonopkald til
uopfordrede markedsføringsformål uden dit samtykke. Du accepterer, at vi
kan optage vores opkald med dig til lovlige forretningsmæssige formål
såsom for at etablere fakta, der diskuteres i vores opkald, til
trænings- og sikkerhedsmæssige formål, til at påvise eventuel ulovlig
brug af vores Tjenester og/eller også for at overholde vores juridiske
og forskriftsmæssige krav.

16.6 Vi kan bruge tredjeparter til at kontakte dig. Vi kan kontakte
dig direkte, eller vi kan dele dine kontaktoplysninger (såsom dit
telefonnummer) med tjenesteudbydere, som vi indgår kontrakt med om at
levere sådanne meddelelser. Standardtakster for telefonminutter og
tekstbeskeder kan finde anvendelse.

16.7 Din adgang til visse oplysninger. Du kan til enhver tid anmode
om en kopi af denne Aftale eller eventuelle andre oplysninger, som du
har ret til i henhold til lovgivningen fra os, mens denne Aftale fortsat
er gældende mellem os. Vi vil også give dig oplysninger om dine
Transaktioner og andre oplysninger, som vi er forpligtede til at give
dig i henhold til lovgivningen via e-mail, din Profil, vores websteder
og/eller mobilapp. Medmindre vi er forpligtede til at gøre det ved lov,
giver vores tjeneste ikke mulighed for levering af meddelelser i
papirformat eller via andre ikke-elektroniske midler. Du kan trække dit
samtykke til at modtage elektroniske meddelelser tilbage, men hvis du
gør det, opsiges din brug af tjenesten. For at trække dit samtykke
tilbage, skal du kontakte os ved hjælp af vores kontaktoplysninger i
afsnit 16.1.

17. DIN SIKRE BRUG AF VORES TJENESTE

17.1 Din sikkerhed er meget vigtig for Remitly, og vi bruger en
række sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at dine oplysninger er
sikre. Vi opfordrer dig til at overveje det grundigt, før du sender
penge til en person, som du ikke kender godt. Især bør du være forsigtig
med ethvert tilbud, der virker for godt til at være sandt.

17.2 Dine forpligtelser til at bruge vores Tjenester sikkert. Du
accepterer, at udføre følgende handlinger for at bruge vores Tjenester
sikkert:

(a)ikke deltage i nogen af de Begrænsede Aktiviteter (se afsnit 7),

(b) opbevare oplysninger om dine Finansieringsinstrumenter og
Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med login (såsom din adgangskode) på
en forsvarlig måde,

(c) ikke give nogen anden person tilladelse til at have eller bruge dine
Finansieringsinstrumenter eller Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med
login (såsom din adgangskode), og heller ikke videregive dine
Sikkerhedsoplysninger i forbindelse med login, undtagen når du bruger
vores Tjenester,

(d) aldrig skrive dine sikkerhedsoplysninger i forbindelse med login på
en måde, der kan tydes af en anden person eller vælge en adgangskode,
som du har nemmere ved at huske, såsom en sekvens af bogstaver eller
tal, som kan være nemme at gætte,

(e) sikre, at eventuelle enheder og/eller udstyr, der anvendes til vores
Tjenester, udfører viruskontroller og har firewall-beskyttelse,

(f) underrette os så hurtigt som muligt, når du bliver opmærksom på
eventuelt svigt, forsinkelse, funktionsfejl, virus eller fejl i vores
tjenester,

(g) have beredskabsplaner for at dække eventuel utilgængelighed af vores
tjenester, eller system- eller driftsforstyrrelser, og

(h) overholde alle rimelige anvisninger, som vi kan udstede vedrørende
sikker opbevaring af dine Finansieringsinstrumenter og din brug af vores
Tjenester.

17.3 Brug af dit fingeraftryk til at få adgang til vores
Tjenester.
Vi kan tilvejebringe funktionalitet til at scanne dine
biometriske oplysninger på din kompatible enhed med henblik på at få
adgang til din brug af vores Tjenester (for eksempel ved at scanne dit
fingeraftryk ved hjælp af "TouchID"). Bemærk venligst, som beskrevet i
vores Databeskyttelsespolitik, at alle, der har deres biometriske
oplysninger registreret på en sådan enhed (såsom et fingeraftryk) kan
muligvis få adgang til din brug af vores Tjenester. Hvis denne
funktionalitet er til rådighed, og du vælger denne mulighed:

a. skal din kompatible enhed have vores mobilapp downloadet på den,
såvel som de relevante applikationer aktiveret for at give mulighed for
scanning af dine biometriske oplysninger (herunder, hvor relevant,
registrering af dine biometriske oplysninger (såsom dit fingeraftryk),
og

b. du skal sørge for, at kun dine biometriske oplysninger (såsom dit
fingeraftryk) er registreret på enheden, da du kan være ansvarlig for
uautoriserede betalinger foretaget via vores Tjenester, hvis dine ikke
er de eneste biometriske oplysninger, der er registreret på enheden.

17.4 Kontakt os omgående, hvis du mener, at din brug af vores
Tjenester er blevet kompromitteret.
Hvis du tror, at ​​du har været
eller kan være et offer for svig eller at Tjenesterne er blevet brugt
uden din tilladelse (herunder, hvis du mener, at e-mailadresser, der er
registreret hos os, er blevet kompromitteret), så bedes du omgående
kontakte os pr. telefon +45 80820381. Hvis du er bevidst om enhver
person eller enhver enhed, der bruger tjenesten uretmæssigt, bedes du
kontakte os
abuse@remitly.com. Og hvis
du modtager eventuelle falske (phishing) e-mails, der påstår at være fra
Remitly, bedes du fremsende dem til os
abuse@remitly.com.

18. ÆNDRINGER TIL VORES TJENESTER OG DENNE AFTALE

18.1 Ændringer til vores Tjenester og opdateringer. Vi kan, fra tid
til anden, tilbyde anden tjenestefunktionalitet eller andre Tjenester.
Disse kan omfatte: softwarevedligeholdelse, tjenesteoplysninger,
hjælpeindhold, fejlrettelser, vedligeholdelsesudgivelser,
modifikationer, ændringer og/eller opgraderinger til de eksisterende
Tjenester. Et eksempel på, hvornår vi muligvis skal foretage justeringer
af vores Tjenester kan være for at behandle en sikkerhedstrussel. Vi kan
også kræve, at du opdaterer digitalt indhold, forudsat at det digitale
indhold matcher beskrivelsen af det, som vi har leveret til dig, før du
modtog det. Disse yderligere Tjenester er underlagt vilkårene i denne
Aftale (som de kan ændres i overensstemmelse med dette afsnit) eller
andre vilkår og betingelser, som du underrettes om, når vi gør den anden
tjenestefunktionalitet tilgængelig.

18.2 Ændringer til denne Aftale. Vi kan foretage ændringer til denne
Aftale fra tid til anden forudsat, at du kan opsige Aftalen uden
beregning til os.

18.3 Årsager til, at vi kan ændre denne Aftale. Vi kan ændre
vilkårene i denne Aftale af enhver eller alle af følgende årsager:

a. for at foretage en ændring til gavn for dig, eller som ikke påvirker
dine rettigheder eller forpligtelser,

b. for at berigtige fejl, udeladelser, unøjagtigheder eller uklarheder,

c. for at afspejle vilkår for nye produkter eller tjenester, eller
ændringer til eksisterende produkter eller tjenester,

d. for at afspejle ændringer i strukturen af vores virksomhed eller
vores koncernselskaber,

e. for at dække tjenesteforskelle som følge af nye it- eller andre
processer,

f. for at afspejle ændringer i kundekrav,

g. for at bringe os på linje med markedspraksis,

h. for at reagere forholdsmæssigt på ændringer i den generelle
lovgivning,

i. for at opfylde ethvert af vores forskriftsmæssige krav,

j. for at reagere forholdsmæssigt på ændringer i eventuelt krav i vores
aftaler med vores tredjepartstjenesteudbydere,

k. for at afspejle ny branchevejledning og regler for god praksis, der
hæver standarderne for forbrugerbeskyttelse, og/eller

l. for forholdsmæssigt at afspejle andre legitime omkostningsstigninger
eller -reduktioner, der er forbundet med tilvejebringelsen af et bestemt
produkt eller en bestemt tjeneste,

18.4 Underretning af dig om ændringer. Eventuelle ændringer til
vilkårene i denne Aftale vil blive stillet til rådighed for dig ved
offentliggørelse på vores websted og/eller app af den reviderede udgave
af denne Aftale med en opdateret revideringsdato (som kan omfatte af den
aktuelle version af denne Aftale, som vi stiller til rådighed for dig
som en del af processen, når du indsender en Transaktion til os).

18.5 Vores yderligere ret til ensidigt at ændre denne Aftale. Hvis
den reviderede udgave af denne Aftale omfatter en "Væsentlig Ændring",
og vi ønsker at ændre vilkårene i denne Aftale uden at du accepterer
dem, vil vi give dig mindst 2 måneders forudgående varsel om ændringen
("Ændringsmeddelelse"), eller søge din accept på en anden måde.
Hvis vi sender dig en Ændringsmeddelelse, vil du være berettiget til
omgående at opsige denne Aftale uden beregning ved at kontakte os via de
metoder, der er angivet i afsnit 10.4, forudsat, at du giver et sådant
varsel inden for opsigelsesperioden, som vi giver dig, før den gældende
version af Aftalen træder i kraft. Efter udløbet af vores
Ændringsmeddelelse (og hvis du ikke har opsagt denne Aftale inden dens
udløb), anses du for at have accepteret ændringerne til vilkårene i
denne Aftale to (2) måneder fra modtagelsen af Ændringsmeddelelsen.

18.6 Betydning af "væsentlig ændring". En "væsentlig ændring"
betyder en ændring, som ikke omfatter en ændring, der:

a. skal foretages for at overholde gældende lovgivning og/eller
forordninger, eller som på anden måde kræves af en af ​​vores
tilsynsmyndigheder, eller

b. vedrører et nyt produkt eller en ny tjeneste, der stilles til
rådighed for dig eller på anden måde for at præcisere et eksisterende
vilkår.

19. ANDRE VIGTIGE VILKÅR

19.1 Selv hvis vi er forsinkede i håndhævelsen af denne Aftale, kan vi
stadig håndhæve den senere.
Hvis vi ikke omgående insisterer på, at du
gør noget, som du skal gøre i henhold til disse vilkår, eller hvis vi er
forsinkede i at træffe foranstaltninger mod dig med hensyn til dit brud
på denne kontrakt, vil det ikke betyde, at du ikke behøver at gøre de
pågældende ting, og det vil ikke forhindre os i at træffe
foranstaltninger mod dig på et senere tidspunkt. For eksempel, hvis du
ikke betaler os et beløb, når det forfalder, og vi ikke jagter dig, men
fortsætter med at levere Tjenesterne, kan vi stadig kræve, at du
foretager betalingen på et senere tidspunkt.

19.2 Hvis en domstol finder en del af denne kontrakt ulovlig, vil
resten af kontrakten fortsætte i fuld kraft og effekt.
Hvert af
afsnittene i denne Aftale fungerer separat. Hvis eventuel domstol eller
relevant myndighed fastslår, at ethvert af dem er ulovligt, vil de
resterende afsnit forblive i fuld kraft og effekt.

19.3 Vi kan overdrage denne Aftale til en anden part. Vi kan
overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale
til en anden organisation. Vi kontakter dig for at informere dig, hvis
vi planlægger at gøre dette. Hvis du er utilfreds med overdragelsen, kan
du opsige vores Aftale ved at lukke din Profil ved at kontakte os via
oplysningerne angivet i afsnit 10.4.

19.4 Du skal bruge vores samtykke til at overføre dine rettigheder til
en anden part.
Du må kun overføre dine rettigheder eller dine
forpligtelser i henhold til denne Aftale til en anden person, hvis vi
udtrykkeligt accepterer dette skriftligt. Vi kan muligvis ikke acceptere
dette, da det sandsynligvis kunne sætte os i strid med vores juridiske
og forskriftsmæssige forpligtelser (herunder vores forpligtelser til at
overholde love vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge).

19.5 Andre personer, der kan have rettigheder i henhold til denne
kontrakt.
Denne Aftale er mellem dig og os. Ingen anden person skal
have nogen rettigheder til at håndhæve ethvert af dens vilkår, undtagen
som forklaret i afsnit 13 (Kompensation, som du kan skylde os).

19.6 Betydningen af visse ord og sætninger, der ikke er defineret
andetsteds:

a. "Hverdag" betyder en dag (bortset fra en lørdag eller søndag),
hvor bankerne i Storbritannien er åbne (undtagen, når det udelukkende er
med henblik på 24-timers elektronisk bankvirksomhed).

b. Udvidet betydning af ordene: "Remitly", "vi", "os" og
"vores".
Når vi bruger disse ord mener vi også, at de omfatter
mennesker, der arbejder hos Remitly (såsom vores medarbejdere og
direktører) samt vores "efterfølgere" og "erhververe".
"Efterfølger" er en juridisk betegnelse, der betyder en person, der
kan erstatte os. "Erhververe" er en anden juridisk betegnelse, der
betyder en anden person, der har modtaget fordelen ved noget, som vi har
overført til dem (for eksempel kan en "erhverver" være en person, til
hvem vi kan overføre fordelen ved de rettigheder, som vi har i henhold
til denne Aftale).

c. "Skriftligt" omfatter e-mails. Når vi bruger ordet
"skriftligt" eller "skriftlig" i denne Aftale, omfatter dette
e-mails.

19.7 Vores brug af overskrifter. Vi bruger overskrifter og
beskrivelser for at fremhæve, hvad vi mener i afsnittene, der følger,
men de leveres kun for bekvemmeligheds skyld og udgør ikke en del af
vores aftale.

19.8 Generel lovgivning. Generel lovgivning (f.eks. om
forbrugerbeskyttelse) er gældende for denne Aftale og de Tjenester, vi
leverer til dig i henhold til den.