Gửi hoặc chuyển tiền tới nhà cung cấp của chúng tôi ở Việt Nam

Chọn một quốc gia bên dưới để xem các nhà cung cấp của chúng tôi

Việt NamViệt NamOpen

Nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền di động và nhiều tùy chọn nhận tiền khác tại Việt Nam

Nhãn hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Remitly không ngụ ý bất kỳ sự liên kết hay chứng thực nào.

Chọn cách thức phù hợp nhất với bạn và người nhận để gửi tới Việt Nam
Gửi ngay
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền di động
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Giao tại nhà
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền di động
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền di động
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Gửi ngay
Nhãn hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Remitly không ngụ ý bất kỳ sự liên kết hay chứng thực nào.

Chọn đối tác để gửi tiền

Gửi ngay chỉ bằng vài bước đơn giản