Quảng cáo nhắm mục tiêu

Remitly làm việc với các đối tác tiếp thị để kết nối với bạn trên các trang web khác. Điều này làm cho quảng cáo bạn thấy trên các trang web khác phù hợp hơn với chủ đề bạn quan tâm và cung cấp cho chúng tôi thông tin đầu vào quảng cáo. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu nếu bạn gửi địa chỉ email của mình bên dưới và cập nhật tùy chọn cookie thành chọn từ chối cookie quảng cáo nhắm mục tiêu.