By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

สาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐเช็กCZE
ศรีลังกา
ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสาธารณรัฐเช็กไปยังศรีลังกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ศรีลังกาศรีลังกาOpen

ส่งเงินไปยัง ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน รูปี ศรีลังกา

ส่งจำนวนเงิน (CZK)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

Kč0 หรือมากกว่านั้นKč100.00

โอนเงินไปยังศรีลังกา จากสาธารณรัฐเช็ก

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้