By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

สาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐเช็กCZE
จาไมกา
จาไมกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสาธารณรัฐเช็กไปยังจาไมกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

จาไมกาจาไมกาOpen

ส่งเงินไปยัง จาไมกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ จาเมกา

ส่งจำนวนเงิน (CZK)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

Kč0 หรือมากกว่านั้นKč100.00

โอนเงินไปยังจาไมกา จากสาธารณรัฐเช็ก

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้