By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Kenya
Kenya

Phí chuyển tiền tại Cyprus đến Kenya

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

KenyaKenyaOpen

Gửi tiền đến Kenya

Phí chuyển tiền để nhận bằng Shilling Kenya

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€0.00

Gửi tiền từ Cyprus đến Kenya

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay