By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Iceland
Iceland

Phí chuyển tiền tại Cyprus đến Iceland

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

IcelandIcelandOpen

Gửi tiền đến Iceland

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €299.99€6.99
€300 - €599.99€8.99
€600 - €999.99€12.99
€1000 - €1999.99€15.99
€2000 hoặc lựa chọn khác€21.99

Gửi tiền từ Cyprus đến Iceland

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay