By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Cambodia
Cambodia

Phí chuyển tiền tại Cyprus đến Cambodia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

CambodiaCambodiaOpen

Gửi tiền đến Cambodia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€4.99

Gửi tiền từ Cyprus đến Cambodia

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay