By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ไซปรัสไซปรัสไซปรัสCYP
มอลตา
มอลตา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากไซปรัสไปยังมอลตา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

มอลตามอลตาOpen

ส่งเงินไปยัง มอลตา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ยูโร

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 - €299.99€6.99
€300 - €599.99€8.99
€600 - €999.99€12.99
€1000 - €1999.99€15.99
€2000 หรือมากกว่านั้น€21.99

โอนเงินไปยังมอลตา จากไซปรัส

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้