By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ไซปรัสไซปรัสไซปรัสCYP

ส่งหรือโอนเงินไปยังผู้ให้บริการของเราในไอซ์แลนด์

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูผู้ให้บริการของเรา

ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์Open

เงินฝากธนาคาร ในไอซ์แลนด์

เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และโลโก้ ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของทุก ๆ คน ไม่ควรแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องหรือการรับรองของ Remitly

เลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณและผู้รับเงินของคุณในการโอนเงินไปยังไอซ์แลนด์
โอนตอนนี้
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
โอนตอนนี้
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และโลโก้ที่แสดง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Remitly ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือให้การรับรองใดๆ

เลือกผู้ให้บริการส่งมอบของคุณ

โอนวันนี้โดยผู้ให้บริการส่งมอบของเราด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

เริ่มต้นเลย