Tỉ giá ấn định
South Korea
992,56 KRW

Phí chuyển tiền tại Canada đến South Korea

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

South KoreaSouth KoreaOpen

Gửi tiền đến South Korea

Phí chuyển tiền để nhận bằng Won Hàn Quốc

Gửi số tiền (CAD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $999.99$3.99$3.99
$1000 hoặc lựa chọn khác$0.00$0.00

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng