Nigeria
Nigeria

Naira Cashback Incentive: Your recipient will receive an additional 5 NGN from the Central Bank of Nigeria for every 1 USD you send. Learn more here.

Instant, safe, and secure USD transfers to Nigeria

 • New customer offer: get $1 CAD = $0.78 and an extra $5.00 when you send $100 or more
 • 💰 Send for bank deposit at GTBank and Polaris Bank, or for cash pickup at GTBank, Polaris Bank, and Fidelity Bank
 • ✅ Track your transfer every step of the way with the app
Google Play
App Store
Google Play
App Store
App in mobile phone

Chỉ áp dụng cho khách hàng mới. Yêu cầu giao dịch chuyển tiền đầu tiên từ $100 trở lên. Ưu đãi trong thời gian có hạn. Mỗi khách hàng được sử dụng một ưu đãi. Hãy xem Điều khoản và Điều kiện để biết thông tin chi tiết.

Trustpilot
TrustScore 4.5 / 5
{count} stars
Dựa trên 30,303 lượt đánh giá trênTrustpilot
TrustScore 4.5 | 30,303 lượt đánh

Là nơi tin cậy để chuyển tiền từ Canada về Nigeria

Gửi tiền online một cách an toàn đến một trong những đối tác của chúng tôi

GT Bank
Polaris Bank
Nigeria Open Network

Thương hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là thương hiệu được đăng ký của đối tác. Không có ngụ ý liên quan tới bất kì liên quan hoặc xác nhận nào của Remitly.

How to send US dollars to Nigeria

Bank Deposit
Select bank deposit and money is delivered directly into your recipient's bank account. We're currently offering bank deposit delivery to GT Bank and Polaris Bank in U.S. dollars*.

*If your recipient doesn't have a bank account in USD, they can ask their bank how to set one up.

Cash Pickup
Choose cash pickup and your recipient can collect US Dollars at any branch of GT Bank, Polaris Bank and Fidelity Bank. Keep in mind that there could be a shortage of US Dollars due to increased demand.

An tâm
Luôn biết tiền của bạn đang ở đâu. Hủy hoặc chỉnh sửa giao dịch miễn phí.
Tiết kiệm phí
Gửi Đô La Mỹ chỉ với mức phí $4.99. Xem chi tiết bảng phí.
Đúng hẹn
Chúng tôi luôn cam kết gửi tiền đúng thời hạn, nếu không bạn sẽ được hoàn tiền.

Send 24/7 with the Remitly app

 • 1
  Send money on the go by downloading our app on the App Store or Google Play.
 • 2
  Track your transfer every step of the way.
 • 3
  Repeat future transfers with a couple of clicks.
 • 4
  Get 24/7 customer support, whenever and wherever you need it.

Everything you need to know about sending money with Remitly

showHow much does Remitly cost?
We're committed to providing you with great exchange rates and low fees every single day.
View more info on rates and fees
showWhat currency can I send to Nigeria?
Your transfer can be delivered in US dollars (USD) as a bank deposit, or your recipient can pick up cash in person. If you're sending a bank deposit, make sure your recipient has a domiciliary account that can receive deposits in US dollars.
Find out more on sending to Nigeria
showWhat delivery options are available?
You can send your transfer as a bank deposit, or your recipient can pick up cash in person.
Find out which banks and cash pickup locations we support
showHow does Remitly work?
Remitly is a digital remittance service on a mission to make the money transfer process faster, affordable, and more transparent. Because we're a digital service without any physical locations, we're able to keep our costs low and pass those savings on to you.
View more details
showHow much can I send?
Once you create an account, check out our handy step-by-step guide to sending your first transfer.
Get started here

Send money in 3 easy steps

Enter amount

Choose your sending amount and delivery speed

Choose recipient

Select who you are sending to

Send money

Enter payment details and hit send