Tỉ giá ấn định
Indonesia
10,879.47 IDR

Phí chuyển tiền tại Canada đến Indonesia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

IndonesiaIndonesiaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Indonesia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rupiah Indonesia

Gửi số tiền (CAD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (CAD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99