In và / hoặc tải xuống PDF

Chính sách quyền riêng tư của Remitly

Chính sách quyền riêng tư ("Chính sách") này được cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Chính sách này được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và có thể được dịch ra những ngôn ngữ khác. Bạn đồng ý rằng phiên bản tiếng Anh của Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi tranh chấp liên quan đến Chính sách này trong trường hợp có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch ra các ngôn ngữ khác.

Remitly Canada, Inc. là một tập đoàn British Columbia và chúng tôi nghiêm túc về việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách này nói về cách Remitly thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi và liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào tại www.remitly.com (“Dịch vụ” và “Trang web”), bao gồm dịch vụ chuyển tiền truy cập qua thiết bị sử dụng internet. Chính sách này cũng mô tả những lựa chọn bạn có về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này.

Chính sách này giải thích những Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn, đối tượng chúng tôi chia sẻ những thông tin đó và cách bạn có thể chọn không chia sẻ thông tin với các bên thứ ba trong những trường hợp nhất định. “Thông tin Cá nhân” là những thông tin như tên và email có thể được sử dụng để xác nhận danh tính của bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào, đồng thời, bất cứ khi nào thay đổi Chính sách, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên Trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có ý định thực hiện thay đổi quan trọng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo trước trên trang web của chúng tôi hoặc qua email. Sau đó, bạn sẽ có cơ hội quyết định chúng tôi sẽ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn theo cách mới đó hay không, thông qua quy trình “chọn từ chối” hoặc bằng cách chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực sớm nhất là 30 ngày sau ngày thông báo bằng email.

Chúng tôi yêu cầu trẻ vị thành niên không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Trẻ vị thành niên (cá nhân chưa đủ 18 tuổi) không đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc mối lo ngại về Chính sách này, bạn nên gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ privacy@remitly.com.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin sau về bạn, có thể bao gồm Thông tin cá nhân không công khai:

 • Thông tin cá nhân và tài chính bạn cung cấp cho chúng tôi từ việc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ, địa chỉ email, ngày sinh, số điện thoại, tất cả hoặc một phần số An sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng, thông tin tài khoản ngân hàng và số thẻ tín dụng/ghi nợ. Tùy vào trường hợp nhất định, chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu thông tin lấy từ những bản sao được quét của giấy tờ tùy thân chính thức, bao gồm Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe và (ii) hình ảnh, video/bản ghi âm của bạn hoặc bằng chứng khác về bản thân cùng với giấy tờ tùy thân.

 • Thông tin cá nhân của bên thứ ba mà bạn cung cấp nhằm giúp chúng tôi thực hiện việc chuyển tiền, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email và số điện thoại của người nhận. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không liên hệ với người nhận trừ khi được bạn yêu cầu hoặc cần thiết để hoàn tất một giao dịch. Thông tin này chỉ được dùng để hoàn tất yêu cầu của bạn hoặc vì bất kỳ lý do nào mà thông tin được cung cấp.

 • Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm lịch sử giao dịch của bạn, cách bạn sử dụng Dịch vụ để gửi và nhận tiền và người bạn gửi hoặc nhận tiền.

 • Thông tin chúng tôi lấy được một cách hợp pháp từ các bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ xác minh danh tính, dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử và cơ quan báo cáo tín dụng.

 • Thông tin chúng tôi lấy một cách gián tiếp từ bạn, chẳng hạn như thông tin về phần cứng và phần mềm bạn sử dụng khi truy cập Dịch vụ, địa chỉ IP của bạn và những trang bạn truy cập trên trang web này và những trang web khác bạn ghé thăm trước khi truy cập Dịch vụ.

Những công nghệ như: cookie, tập tin chỉ báo, thẻ và tập lệnh của Remitly Canada, Inc. và các đối tác và đơn vị liên kết về tiếp thị, phân tích và rủi ro của chúng tôi. Những công nghệ này được sử dụng trong phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi hành vi của người dùng trên trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi dưới dạng tổng thể. Chúng tôi có thể nhận báo cáo dựa trên việc sử dụng những công nghệ này của các công ty này trên cơ sở từng cá nhân cũng như được tổng hợp.

Chúng tôi sử dụng cookie cho các chức năng của trang web, ghi nhớ cài đặt của người dùng (chẳng hạn như quốc gia nguồn và đích) và để xác thực. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở mức độ trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối cookie, một số tính năng hoặc khu vực của trang web của chúng tôi sẽ bị giới hạn.

Cũng như hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập những thông tin nhất định một cách tự động và lưu trữ chúng trong tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu/thoát, hệ điều hành, nhãn ngày/giờ và/hoặc dữ liệu luồng nhấp chuột.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với những thông tin khác chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi làm việc này để cải thiện dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) chẳng hạn như HTML5 để lưu trữ thông tin nội dung và các tùy chọn. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp những tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn sẽ sử dụng các LSO như HTML5 hoặc Flash để thu thập và lưu trữ thông tin.

Nhiều trình duyệt có thể có công cụ quản lý riêng để loại bỏ LSO HTML5. Để quản lý LSO Flash, vui lòng nhấp vào đây.

Chúng tôi hợp tác với một bên thứ ba để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng công nghệ như cookie để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web này và các trang web khác nhằm cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web và sự quan tâm của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin này được sử dụng để cung cấp quảng cáo dựa trên sự quan tâm của bạn, bạn có thể chọn từ chối bằng cách nhấp vào đây. Vui lòng lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bạn sẽ không gặp quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận quảng cáo chung.

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin không phải cá nhân cho những mục đích sau:

 1. Để xử lý giao dịch của bạn.

 2. Để xác minh danh tính của bạn.

 3. Để thu thập thanh toán cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.

 4. Để theo dõi, cải thiện và cá nhân hóa Dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi

 5. Để khắc phục sự cố với Dịch vụ.

 6. Để tuân thủ luật và quy định hiện hành, chẳng hạn như những điều liên quan đến “xác minh danh tính khách hàng”, các yêu cầu về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

 7. Để phát hiện và phòng chống gian lận hoặc việc sử dụng Dịch vụ bất hợp pháp khác.

 8. Để tạo kết nối tài khoản giữa tài khoản Remitly của bạn với tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như tài khoản ngân hàng trực tuyến của bạn);

 9. Để gửi bạn thông báo tiếp thị, cập nhật dịch vụ và ưu đãi khuyến mại.

 10. Để thu thập thông tin khảo sát sẽ được sử dụng để theo dõi hoặc cải thiện việc sử dụng Dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Chúng tôi chuyển giao, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại Hoa Kỳ và các khu vực tài phán quốc tế khác nhằm cung cấp cho bạn Dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận này và những thỏa thuận liên quan. Luật về quyền riêng tư hiện hành của những khu vực tài phán quốc tế khác này có thể khác với luật tại Canada. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn nếu cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi thỏa thuận của chúng tôi.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin với người khác

Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ theo cách được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin chúng tôi thu thập cho các bên thứ ba vì mục đích quảng bá của họ. Những công ty này được ủy quyền sử dụng thông tin có thể xác định danh tính cá nhân của bạn chỉ khi cần thiết để cung cấp những dịch vụ này cho chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn (bao gồm Thông tin cá nhân không công khai) với:

 1. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ký hợp đồng với chúng tôi nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như xử lý giao dịch, phòng chống gian lận, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và xác thực thông tin được cung cấp. Các bên thứ ba này không được sử dụng thông tin của bạn cho mục đích kinh doanh riêng.

 2. Trong trường hợp bán, mua lại hoặc sáp nhập một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, Thông tin cá nhân của bạn có thể trở thành một phần của tài sản được chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp việc này xảy ra, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn, bằng cách đăng một thông báo trên trang web của chúng tôi.

 3. Các cơ quan thi hành luật, cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba, nhưng chỉ

  • liên quan đến yêu cầu chính thức, trát hầu tòa, lệnh tòa hoặc những thủ tục pháp lý tương tự; và,

  • khi chúng tôi có lý do tin rằng cần phải tiết lộ thông tin để tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa thương tích thể chất hoặc mất mát tài chính, báo cáo hoạt động bất hợp pháp khả nghi hoặc điều tra việc vi phạm Thỏa thuận người dùng của chúng tôi.

 4. Các bên thứ ba khác với sự đồng ý hoặc yêu cầu của bạn, có thể bao gồm việc bạn ủy quyền liên kết tài khoản cho một dịch vụ, tài khoản và/hoặc nền tảng của bên thứ ba.

  • Vì mục đích của chính sách quyền riêng tư này, "liên kết tài khoản" với bên thứ ba như vậy là kết nối mà bạn ủy quyền hoặc cho phép giữa tài khoản Remitly của bạn và tài khoản, công cụ thanh toán hoặc nền tảng không phải Remitly mà bạn kiểm soát hoặc sở hữu hợp pháp. Khi bạn ủy quyền kết nối như vậy, Remitly và bên thứ ba sẽ trao đổi trực tiếp thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác. Ví dụ về kết nối tài khoản bao gồm: kết nối tài khoản Remitly của bạn với công ty dịch vụ tài chính hoặc tổng hợp dữ liệu bên thứ ba, nếu bạn cung cấp cho công ty đó thông tin đăng nhập tài khoản của bạn;

  • Nếu bạn kết nối tài khoản Remitly của bạn với các tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tương tự khác, trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi có thể truy cập vào số dư tài khoản, cũng như thông tin về tài khoản và giao dịch của bạn, chẳng hạn như giao dịch mua và chuyển tiền. Nếu bạn chọn tạo liên kết tài khoản, chúng tôi có thể nhận được thông tin từ bên thứ ba về bạn và việc bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thông tin nhận được từ bên thứ ba thông qua kết nối tài khoản theo cách phù hợp với chính sách quyền riêng tư này.

  • Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba dựa trên kết nối tài khoản sẽ được sử dụng và tiết lộ theo biện pháp thực hành về quyền riêng tư của bên thứ ba. Trước khi ủy quyền kết nối tài khoản, bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn thông qua kết nối tài khoản.

Truy cập thông tin của bạn

Bạn có thể truy cập, sửa đổi, xóa hoặc cập nhật Thông tin cá nhân được gửi trên Trang web của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và thay đổi các tùy chọn của bạn, bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ datasubjectrequest@remitly.com hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại trong thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu truy cập của bạn trong khoảng thời gian hợp lý.

Bảo mật

Chúng tôi vận dụng những tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành để bảo vệ thông tin bạn gửi cho chúng tôi trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mã hóa SSL (Lớp cổng bảo mật) để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn được truyền qua Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày sinh và Số an sinh xã hội. Chúng tôi cũng đặt ra yêu cầu nếu bất kỳ người dùng nào muốn truy cập thông tin của họ trên Trang web của chúng tôi, họ phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào đảm bảo bảo mật 100%. Vì thế, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bảo mật trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email privacy@remitly.com.

 • Bạn có thể chọn không nhận email quảng bá bằng cách chọn chức năng "Hủy đăng ký" có trong mỗi email quảng bá chúng tôi gửi cho bạn. Vì chúng tôi buộc phải liên hệ với bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như để cung cấp xác nhận giao dịch, thay đổi thông tin tài khoản, hoặc để xác minh danh tính của bạn, bạn không thể chọn từ chối tất cả email.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến những Trang web khác có biện pháp thực hành về quyền riêng tư có thể khác với biện pháp thực hành của Remitly. Inc. Nếu bạn gửi Thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào trong số những trang web đó, thông tin của bạn sẽ chịu sự chi phối theo chính sách quyền riêng tư của trang web đó. Bạn nên đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bất kỳ Trang web nào bạn truy cập.

Trò chuyện

Chúng tôi sử dụng tính năng trò chuyện để trả lời câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ bạn với các chức năng của trang web. Nếu tính năng trò chuyện của chúng tôi không hoạt động, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể phản hồi yêu cầu của bạn.

Tiện ích mạng xã hội

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các Tính năng mạng xã hội, chẳng hạn như nút Thích trên Facebook và Tiện ích, chẳng hạn như nút Chia sẻ hoặc chương trình con tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Những Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang nào bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể cài cookie nhằm cho phép Tính năng hoạt động bình thường. Tính năng và Tiện ích mạng xã hội do bên thứ ba quản lý hoặc Trang web của chúng tôi trực tiếp quản lý. Tương tác của bạn với những Tính năng này chịu sự chi phối của chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp những Tính năng đó.

Nhập thông tin của người trong danh sách liên hệ

Bạn có thể nhập thông tin của người trong danh sách liên hệ từ điện thoại di động, Gmail và/hoặc Yahoo Mail của bạn để mời họ trở thành thành viên của trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản email bạn muốn nhập thông tin của người trong danh sách liên hệ vì bạn cung cấp trực tiếp cho Gmail hoặc Yahoo và sau khi được bạn phê duyệt, họ sẽ gửi thông tin email của người trong danh sách liên hệ của bạn cho chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi tối đa một email mời.

Giới thiệu

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ giới thiệu của chúng tôi để nói cho bạn bè, thành viên trong gia đình hoặc người quen khác về trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên và địa chỉ email của họ. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn bè của bạn một email và tối đa một email nhắc nhở để mời bạn bè của bạn truy cập trang web. Remitly Canada, Inc. lưu thông tin này chỉ nhằm một mục đích duy nhất là gửi email này và theo dõi xem bạn có giới thiệu thành công không.

Bạn bè của bạn có thể yêu cầu chúng tôi loại bỏ thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Khiếu nại

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy gửi email đến địa chỉ privacy@remitly.com hoặc liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng Remitly trực tuyến hoặc theo số 1-844-604-0924.

Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào tại: Remitly Canada, Inc., 1111 Third Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101

Điện thoại miễn cước: 1-844-604-0924