Czech Republic
Czech Republic

Phí gửi tiền từ Canada tới Czech Republic

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

Czech RepublicCzech RepublicOpen

Gửi tiền đến Czech Republic

Phí chuyển tiền để nhận bằng Koruna Séc

Gửi số tiền (CAD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99$3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (CAD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99$4.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu