Bangladesh
Bangladesh

Phí gửi tiền từ Canada tới Bangladesh

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

BangladeshBangladeshOpen

Gửi tiền đến Bangladesh

Phí chuyển tiền để nhận bằng Taka Bangladesh

Gửi số tiền (CAD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$3.99$2.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu