จิบูตี
จิบูตี

Fees for sending money from แคนาดา to จิบูตี

Select a country below to see Remitly's pricing

จิบูตีจิบูตีOpen

ส่งเงินไปยัง จิบูตี

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (CAD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

$0 หรือมากกว่านั้น$6.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ฟรังก์ จิบูตี

ส่งจำนวนเงิน (CAD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

$0 หรือมากกว่านั้น$6.99

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card