Wydrukuj i / lub pobierz plik PDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2023 r.

OGÓLNE INFORMACJE O POLITYCE

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) ma zastosowanie do witryn internetowych dostępnych pod adresem remitly.com, aplikacji mobilnych Remitly oraz innych programów (w tym programów Remitly Research), witryn internetowych lub aplikacji należących do Remitly i obsługiwanych przez Remitly, które kierują użytkownika do niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka wraz z Umową z użytkownikiem (i wszelkimi dodatkowymi warunkami użytkowania wymienionymi w Umowie z użytkownikiem) ma zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszych Usług.

Wyrazy i wyrażenia zapisane w niniejszej Polityce wielką literą (takie jak Umowa, Profil, Usługi czy Transakcja) mają znaczenie nadane im w Umowie z użytkownikiem, chyba że zostały odmiennie zdefiniowane w niniejszej Polityce.

INFORMACJA DLA REZYDENTÓW STANU KALIFORNIA

Informacja w związku z gromadzeniem danych osobowych: Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych wymieniono w punkcie „Jakie dane osobowe gromadzimy”. Dane osobowe na temat użytkownika gromadzimy do celów biznesowych i handlowych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Jak wykorzystujemy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika”. Więcej informacji, w tym na temat sposobu rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, znajduje się w punkcie „Stanowe prawa do ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych” poniżej.

 1. Ogólne informacje o niniejszej Polityce
 2. Kim jesteśmy?
 3. Jakie dane osobowe gromadzimy?
 4. Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika?
 5. Jak wykorzystujemy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika?
 6. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?
 7. Jakie prawa do ochrony prywatności przysługują użytkownikowi?
 8. Jak chronimy dane osobowe użytkownika?
 9. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?
 10. Aktualizacje niniejszej Polityki
 11. Łącza do zewnętrznych Witryn internetowych i Usług
 12. Zasady ochrony prywatności dotyczące programu poleceń
 13. Dzieci
 14. Tłumaczenie Polityki prywatności
 15. Skargi
 16. Kontakt
 17. Regionalne warunki ochrony prywatności
 18. Zasady ochrony prywatności dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych
 19. Inne ważne informacje

KIM JESTEŚMY?

Administratorem danych osobowych przekazanych lub zgromadzonych w ramach naszych Usług jest spółka Remitly, Inc. z siedzibą pod adresem: 1111 3rd Ave, Ste 2100, Seattle WA 98101, USA.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

To, jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy, zależy od sposobu interakcji użytkownika z naszymi produktami i usługami. Używane przez nas wyrażenie „dane osobowe” oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Poniżej przedstawiono listę kategorii i konkretnych rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić:

Podstawowe informacje identyfikujące osobę: w tym imię i nazwisko użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wykonywany zawód i nazwa pracodawcy, nazwa użytkownika lub nick używany w mediach społecznościowych lub inne podobne informacje identyfikujące.

Informacje dotyczące płatności: w tym dane instrumentu płatniczego (karty debetowej/kredytowej) lub dane rachunku bankowego użytkownika.

Dokumenty tożsamości wydane przez organy administracji rządowej lub inne dokumenty: w tym prawo jazdy użytkownika, dowód tożsamości wydany przez organ administracji stanowej lub krajowej, paszport (jak również fotografia użytkownika w dokumencie tożsamości), numer ubezpieczenia społecznego (SSN), dokument potwierdzający adres lub dokument potwierdzający sposób finansowania Transakcji (np. wyciąg bankowy lub odcinek wypłaty).

Informacje o urządzeniu lub inne unikatowe identyfikatory: w tym identyfikator urządzenia, adres protokołu internetowego (IP), pliki cookie, znaczniki web beacon, znaczniki pikselowe, identyfikatory wyświetlania reklam mobilnych lub podobne unikatowe identyfikatory. Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu przez nas z Plików cookie.

Dane geolokalizacyjne: w tym informacje o lokalizacji urządzenia użytkownika, takie jak informacje pochodzące z urządzenia użytkownika (np. z przeglądarki lub adresu IP urządzenia).

Informacje o transakcjach: w tym historia/dzienniki transakcji użytkownika (w tym unikatowe numery referencyjne Transakcji), cele transferów, relacja z odbiorcą i nagrody za polecenie.

Informacje o odbiorcach: w tym imię i nazwisko odbiorcy, jego adres, numer telefonu lub, w zależności od wybranej metody wypłaty, dane instytucji finansowej lub konta finansowego, takiego jak rachunek bankowy lub konto portfela mobilnego.

Informacje o poleceniach: w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby z polecenia.

Informacje lub treści generowane przez użytkownika: w tym korespondencja z nami i inne treści przekazywane nam przez użytkownika, takie jak profile w mediach społecznościowych, fotografie, obrazy, filmy, odpowiedzi na ankiety, komentarze, recenzje produktów, referencje, informacje przekazane przez użytkownika w ramach obsługi klienta (w tym przez czat) i inne treści.

Informacje techniczne: w tym informacje o sprzęcie i oprogramowaniu używanym do uzyskiwania dostępu do naszych Usług, informacje o sieci, dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym lub rodzaju używanej przeglądarki.

Informacje o aktywności w internecie lub sieci: w tym informacje o interakcjach użytkownika z naszymi Usługami lub Witrynami internetowymi lub o przeglądaniu lub wyszukiwaniu.

Informacje dźwiękowe i wizualne: w tym fotografie, obrazy, filmy i nagrania głosu użytkownika (na przykład podczas nagrywania rozmów z pracownikiem obsługi klienta w celu zapewnienia jakości).

Informacje pochodne: w tym takie, które możemy wywnioskować z innych opisanych powyżej.

Jeśli jesteś użytkownikiem ze stanu Kalifornia, informujemy, że możemy gromadzić Wrażliwe dane osobowe, w tym numer ubezpieczenia społecznego (SSN), informacje o prawie jazdy i stanowym dowodzie tożsamości lub numer paszportu, a także informacje należące do Chronionych klasyfikacji na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego, w tym płeć i wiek.

JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika gromadzimy z różnych źródeł. Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby gromadzenia i pozyskiwania przez nas informacji:

Bezpośrednio od użytkownika

Gromadzimy dane osobowe podawane przez użytkownika na przykład podczas korzystania z naszej Usługi, tworzenia profilu, kontaktowania się z nami (w tym za pośrednictwem czatu), odpowiadania na ankietę, wchodzenia z nami w interakcje podczas wydarzeń, uczestniczenia w loterii, konkursie lub innej podobnej kampanii lub promocji (w tym WhyISend), odpowiadania na ankietę, publikowania recenzji lub rejestrowania się w celu otrzymywania wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i/lub przesyłek pocztowych.

Za pomocą plików cookie i innych technologii automatycznego gromadzenia danych

Kiedy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, korzysta z naszej aplikacji, otwiera lub klika wysłane przez nas wiadomości e-mail lub wchodzi w interakcje z naszymi reklamami, określone informacje są automatycznie gromadzone przez nas lub współpracujące z nami osoby trzecie za pomocą technologii takich jak pliki cookie, znaczniki web beacon, czyste pliki GIF, piksele, znaczniki internetowe, dzienniki serwera i inne narzędzia do gromadzenia danych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Z innych źródeł

Informacje o użytkowniku możemy pozyskiwać z innych źródeł, takich jak dostawcy usług analitycznych, marketingowych lub reklamowych, platformy lub sieci mediów społecznościowych, dostawcy usług zapobiegania oszustwom lub weryfikacji tożsamości, elektroniczne bazy danych, biura informacji kredytowej, dostawcy świadczący usługi w naszym imieniu lub z publicznie dostępnych źródeł.

JAK WYKORZYSTUJEMY LUB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH

Dane osobowe wykorzystujemy w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, ustalania lub wykonywania naszych praw oraz obrony przed powództwami.

Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

Dane osobowe wykorzystujemy do wykrywania potencjalnych złośliwych, nieuczciwych, oszukańczych lub nielegalnych działań, w tym oszukańczych transakcji, prób manipulowania lub naruszania naszych polityk, procedur i regulaminów, incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz naruszeń praw, własności lub bezpieczeństwa Remitly i naszych użytkowników, klientów, pracowników lub innych osób, a także do ich badania, zapobiegania im lub podejmowania w związku z nimi odpowiednich kroków.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, takimi jak przepisy dotyczące procedury „poznaj swojego klienta”, wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisy dotyczące sankcji oraz różne powiązane przepisy i wytyczne dotyczące badania ryzyka, oceny ryzyka, oszustw, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony konsumentów i rozpatrywania skarg.

REALIZACJA UMOWY

Świadczenie naszych Usług

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub z nich korzysta, w tym w celu przetwarzania Transakcji użytkownika, prowadzenia konta użytkownika i zarządzania nim, dostarczania/realizacji ofert promocyjnych lub nagród (w tym w ramach naszego programu poleceń) i przetwarzania płatności.

Komunikacja z użytkownikiem

Danych osobowych użytkownika używamy do komunikowania się z użytkownikiem, na przykład w celu odpowiadania na prośby, zapytania, problemy lub opinie użytkownika, a także do obsługi klienta.

ZGODA LUB UZASADNIONY INTERES

Cele marketingowe i promocyjne

Dane osobowe wykorzystujemy do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie komunikatów marketingowych, reklamowych i promocyjnych pocztą e-mail, w wiadomościach SMS lub pocztą tradycyjną; w celu wyświetlania użytkownikowi reklam produktów i/lub usług dostosowanych do jego zainteresowań wyrażonych w mediach społecznościowych i innych witrynach internetowych; w celu zarządzania naszymi promocjami dla nowych klientów, loteriami, konkursami i innymi podobnymi promocjami.

Analityka i personalizacja

Dane osobowe wykorzystujemy do prowadzenia badań i analiz, w tym w celu ulepszania naszych usług i ofert produktowych; zrozumienia sposobu, w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, reklamami oraz korespondencją z użytkownikami, aby ulepszać nasze witryny internetowe, aplikacje i kampanie marketingowe (analizy biznesowe i marketingowe); personalizacji obsługi użytkownika, oszczędzania czasu użytkownika, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe i aplikacje, a także do dostosowywania działań marketingowych i reklamowych; zrozumienia sposobu korzystania przez użytkownika z naszej aplikacji i witryny internetowej.

Inne cele biznesowe lub handlowe

Na polecenie lub za zgodą użytkownika możemy przetwarzać określone dane osobowe w innych celach biznesowych lub handlowych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Oprócz konkretnych sytuacji omówionych w innych częściach niniejszej Polityki prywatności dane osobowe użytkownika ujawniamy również w następujących okolicznościach:

Podmioty powiązane

Dane osobowe możemy udostępniać naszym podmiotom powiązanym, w tym naszej spółce macierzystej, podmiotom stowarzyszonym i podmiotom zależnym. Wspomniane podmioty powiązane przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w celu świadczenia usług, a w innych przypadkach robią to za zgodą użytkownika lub w sposób dozwolony lub wymagany przez prawo.

Dostawcy usług

Określone dane osobowe udostępniamy osobom trzecim, które świadczą usługi wspierające nasze podstawowe obszary biznesowe i operacje wewnętrzne. Obejmuje to między innymi banki, dostawców usługi wypłacania lub inne instytucje finansowe realizujące transfery lub inne zlecenia realizacji usług finansowych (w tym podmioty przetwarzające płatności), dostawców usług weryfikacji tożsamości lub usługi „poznaj swojego klienta”, osoby trzecie, które dostarczają oprogramowanie i narzędzia do wysyłania przesyłek pocztowych, wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych lub do analizowania danych klientów, zapewniania wsparcia marketingowego, administrowania recenzjami, badania oszukańczych działań i przeprowadzania ankiet wśród klientów, a także zewnętrznych dostawców usług obsługi klienta.

Partnerzy zewnętrzni

Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać osobom trzecim, z którymi współpracujemy w celu wspólnego tworzenia i oferowania produktu lub usługi albo realizacji wspólnej promocji. Dane osobowe użytkownika możemy również udostępnić naszym partnerom świadczącym usługi bankowe lub dystrybucji produktów bankowych, jeśli podejrzewamy, że użytkownik narusza nasze warunki lub podejmuje oszukańcze działania dotyczące naszej działalności. Takie wykorzystywanie informacji o użytkowniku nie jest regulowane niniejszą Polityką prywatności, lecz odpowiednimi politykami prywatności osób trzecich.

Platformy i sieci mediów społecznościowych

Niektóre z naszych witryn internetowych zawierają funkcje, takie jak wtyczki, widżety lub inne narzędzia udostępniane przez osoby trzecie, które mogą powodować gromadzenie lub przekazywanie informacji między nami a daną osobą trzecią. Ma to na przykład miejsce, gdy użytkownik korzysta z naszej funkcji poleceń, aby polecać osoby za pośrednictwem WhatsApp, Facebooka, poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Takie wykorzystywanie informacji o użytkowniku nie jest regulowane niniejszą Polityką prywatności.

Transakcje biznesowe

Jeśli nasza spółka będzie brać udział w fuzji, transakcji korporacyjnej lub innym zdarzeniu wiążącym się z przeniesieniem części lub całości naszych aktywów biznesowych, dane użytkownika możemy udostępnić podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym zaangażowanym w związane z tym negocjacje lub wspomniane przeniesienie.

Proces prawny

Dane osobowe możemy ujawnić w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy sądowe, zapytania lub dochodzenia rządowe lub w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Informacje możemy również ujawnić w celu ustalenia, wykonania lub ochrony naszych praw lub praw innych osób; w celu obrony przed powództwem; w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych gości; w celu wykrywania oszustw i zapobiegania nim; w celu podejmowania działań w związku z ewentualnymi nielegalnymi czynnościami lub naruszeniami naszych polityk.

Inne przypadki

Możemy zapytać użytkownika, czy chce, abyśmy udostępnili jego dane innym osobom trzecim, które nie zostały opisane w niniejszej Polityce.

JAKIE PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Naszym klientom w określonych regionach świata przysługują określone prawa do ochrony danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności (w tym między innymi przepisów państw europejskich i stanu Kalifornia). Dokładamy wszelkich starań, aby najlepsze praktyki w zakresie ochrony prywatności były standardem w stosunku do wszystkich naszych klientów.

Prawo dostępu do danych i ich przenoszenia

Użytkownik może nas poprosić o dostarczenie przechowywanej przez nas kopii jego danych osobowych. Informacje te zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki z zastrzeżeniem określonych wyjątków lub ograniczeń, w tym w przypadku, gdy ich przekazanie niekorzystnie wpłynęłoby na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo poprosić nas o zaktualizowanie i poprawienie nieścisłości w jego danych osobowych. Użytkownik może samodzielnie aktualizować określone informacje związane z jego kontem, logując się na swoje konto w naszej witrynie lub aplikacji lub kontaktując się z nami w inny sposób, jak opisano w punkcie „Korzystanie z praw do ochrony prywatności” poniżej.

Prawo do usuwania danych

Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Jeśli użytkownik zamknie swoje konto, oznaczymy je w naszej bazie danych jako „Zamknięte”, ale zachowamy określone informacje o nim przez okres opisany w dalszej części. Jest to konieczne, aby zapobiegać oszustwom, gdyż osoba próbująca popełnić oszustwo nie będzie w stanie uniknąć wykrycia przez zamknięcie konta i otwarcie nowego, a także w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Jeśli użytkownik zamknie swoje konto, jego dane osobowe nie będą jednak przez nas w dalszym ciągu wykorzystywane do żadnych celów ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do zapobiegania oszustwom i udzielenia pomocy organom ścigania, zgodnie z wymogami prawa lub niniejszą Polityką.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo poprosić o ograniczenie lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub przekazywania przez nas jego danych osobowych.

Prawo do anulowania subskrypcji marketingu bezpośredniego

Użytkownik ma prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Z prawa tego może skorzystać w prosty sposób w każdej chwili, wykonując czynności prowadzące do rezygnacji z subskrypcji (takie jak kliknięcie łącza „zrezygnuj z subskrypcji” w każdej promocyjnej wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika). Uszanujemy dokonanego wyboru i użytkownik nie będzie już otrzymywać takich komunikatów. Jeśli użytkownik poprosi nas, abyśmy nie kontaktowali się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem określonego adresu e-mail, kopia tego adresu zostanie zachowana na „liście zablokowanych adresów”, aby spełnić prośbę użytkownika o brak kontaktu. Użytkownik może w każdej chwili zmienić wybrane przez siebie opcje marketingowe.

Użytkownik może również kontrolować sposób, w jaki wykorzystujemy określone dane osobowe w ramach naszych Usług (np. sposób, w jaki możemy się komunikować z użytkownikiem), potwierdzając swoje preferencje w Profilu. Nie wszystkie komunikaty można wyłączyć — na przykład możemy być zobowiązani do wysyłania powiadomień e-mail o naszych Usługach w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z krajowych zaleceń ustawowych i wykonawczych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

W niektórych jurysdykcjach użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, lub wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, oprócz wyjątków mających zastosowanie na mocy właściwych przepisów o ochronie danych.

Korzystanie z praw do ochrony prywatności

Skorzystanie z któregokolwiek z powyższych praw do ochrony prywatności wymaga przesłania zgłoszenia za pomocą jednej z następujących metod:

Weryfikacja tożsamości

Przed przetworzeniem niektórych zgłoszeń musimy zweryfikować tożsamość użytkownika w celu potwierdzenia, że zgłoszenie pochodzi faktycznie od niego. Aby zweryfikować zgłoszenie, możemy się skontaktować z użytkownikiem telefonicznie lub pocztą e-mail.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Stosujemy przyjęte w branży standardy ochrony informacji przekazywanych nam przez użytkowników. Wprowadziliśmy technologię szyfrowania SSL (Secure Socket Layer), aby chronić poufne informacje użytkowników, takie jak numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, data urodzenia i numer ewidencyjny w rejestrze obywateli, przesyłane za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i/lub Aplikacji. Wymagamy również używania informacji uwierzytelniających (które mogą na przykład obejmować nazwę użytkownika i hasło) przez każdego użytkownika, który chce uzyskać dostęp do swoich informacji w naszej Witrynie internetowej i/lub Aplikacji.

W przypadku gdy przekazaliśmy użytkownikowi (lub użytkownik samodzielnie wybrał) informacje uwierzytelniające (takie jak hasło), które umożliwiają dostęp do określonych części naszej Usługi, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa tych danych. Ponadto jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pomocą odcisku palca na swoim Urządzeniu (na przykład za pomocą Apple Touch ID), nie należy pozwolić żadnej innej osobie na zarejestrowanie jej odcisku palca na tym Urządzeniu, ponieważ potencjalnie da jej to dostęp do naszych Usług, a użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czyny tej osoby. Żadna metoda transmisji przez internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w pełni bezpieczna. Dlatego też nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a każde przekazanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Ewentualne pytania dotyczące bezpieczeństwa należy kierować na adres privacy@remitly.com.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać tylko przez okres konieczny do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Przy ustalaniu właściwego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę (między innymi) następujące czynniki, w zależności od kraju zamieszkania użytkownika:

 • obowiązki i/lub okresy przechowywania określone przez obowiązujące przepisy prawa i/lub nasze organy regulacyjne;
 • ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych;
 • potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych użytkownika;
 • cele, w których przetwarzamy dane osobowe użytkownika, oraz to, czy możemy realizować je na inne sposoby.

Korzystając z naszych Usług, użytkownik jednoznacznie zgadza się na przechowywanie przez nas jego danych osobowych (w tym danych związanych z Transakcjami użytkownika oraz z gromadzeniem informacji o tożsamości użytkownika i jej weryfikacją) przez okres dłuższy niż 5 lat od zakończenia stosunku prawnego z nami. Ma to na celu umożliwienie nam wykrywania oszustw i/lub innych nielegalnych sposobów korzystania z naszej Usługi oraz zapobiegania im.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejszą Politykę możemy znowelizować w każdej chwili, a użytkownik zostanie o tym za każdym razem powiadomiony w drodze publikacji zmienionej wersji w naszej Witrynie internetowej i Aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką przy każdej Transakcji, ponieważ mogła ona zostać zaktualizowana od czasu pierwszej rejestracji użytkownika w celu korzystania z naszych Usług lub od czasu ostatniej Transakcji użytkownika.

W przypadku niewyrażenia zgody na którekolwiek postanowienie niniejszej Polityki lub jakąkolwiek jej zmianę użytkownik może zakończyć zawartą z nami Umowę i zamknąć swój Profil, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres datasubjectrequest@remitly.com lub korzystając z opcji Skontaktuj się z nami.

ŁĄCZA DO ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I USŁUG

Określone części naszej Usługi korzystają z usług Mapy Google, w tym interfejsów API Map Google. Korzystanie z tych funkcji podlega Dodatkowym warunkom korzystania z Map Google oraz Polityce prywatności Google. Korzystając z tej Witryny internetowej i z Usługi, użytkownik akceptuje Warunki korzystania z usług Google (które mogą być okresowo aktualizowane).

Nasza Witryna internetowa i Aplikacja zawierają łącza do innych witryn, których zasady ochrony prywatności mogą się różnić od tych stosowanych przez Remitly. Na przykład w celu weryfikacji tożsamości użytkowników Remitly korzysta z usług Onfido. Onfido sprawdza, czy dokumenty tożsamości są ważne, a także potwierdza zgodność fotografii użytkownika z fotografią w dokumentach. Wyniki weryfikacji są następnie udostępniane Remitly. Fotografia i dokumenty tożsamości użytkownika zostają zatem udostępnione Onfido w tym celu, jak również w celu umożliwienia Onfido świadczenia, ochrony i ulepszania własnych usług. Politykę prywatności Onfido można znaleźć tutaj. Ponadto tworzymy informacje na podstawie analizy informacji zebranych od użytkownika.

Jeśli użytkownik przekaże swoje dane osobowe w którejkolwiek z tych witryn internetowych, dane te będą podlegać polityce prywatności danej witryny, a Remitly nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tej polityki ani za jakiekolwiek dane osobowe, które mogą być gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem wspomnianych witryn internetowych lub usług (takich jak dane kontaktowe i dotyczące lokalizacji). Zachęcamy więc do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny internetowej lub aplikacji, z której użytkownik korzysta lub którą użytkownik odwiedza.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk osób trzecich, z którymi użytkownik może mieć kontakt podczas korzystania z Usług, takich jak operatorzy sieci komórkowych lub inni użytkownicy naszych Usług. Przed przekazaniem im danych osobowych użytkownik powinien się skontaktować z nimi w sprawie ich polityki prywatności.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE PROGRAMU POLECEŃ

Korzystając z naszej usługi polecania za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby poinformować znajomego o naszych Usługach, użytkownik musi podać imię i nazwisko oraz adres e-mail znajomego. Przed udzieleniem nam dostępu do danych osobowych innej osoby użytkownik musi uzyskać jej zgodę w tym zakresie, a my poinformujemy tę osobę, że użytkownik przekazał nam jej dane.

Przykładowe sytuacje:

 • Jeśli użytkownik zaimportował swoją listę kontaktów, na jego polecenie wyślemy do tych osób wiadomość e-mail z zaproszeniem i maksymalnie jedną wiadomość e-mail z przypomnieniem zapraszającym do odwiedzenia naszej Witryny internetowej. Informacje te przechowujemy wyłącznie w celu wysłania wspomnianych wiadomości e-mail.
 • Jeśli użytkownik polecił nam znajomego, automatycznie wyślemy temu znajomemu wiadomość e-mail i maksymalnie jedną wiadomość e-mail z przypomnieniem zapraszającym do odwiedzenia naszej Witryny internetowej. Informacje te przechowujemy wyłącznie w celu wysłania wspomnianych wiadomości e-mail i monitorowania, czy polecenie było skuteczne.

W obydwu przypadkach osoba z listy kontaktów lub znajomy mogą w każdej chwili przesłać WNIOSEK O USUNIĘCIE tych informacji z naszej bazy danych, a my zastosujemy się do niego. Kopię adresu e-mail zachowamy na „liście zablokowanych adresów” w celu spełnienia prośby o brak kontaktu. Osoba z listy kontaktów lub znajomy mogą w każdej chwili zmienić wybrane opcje marketingowe.

DZIECI

Prosimy, aby osoby poniżej 18 roku życia (które traktujemy jako dzieci i osoby małoletnie) nie korzystały z naszych Usług ani nie przekazywały nam danych osobowych. Osoby poniżej 18 roku życia nie są uprawnione do korzystania z naszych Usług, a jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia zarejestrowała u nas Profil, zostanie on zamknięty.

TŁUMACZENIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka została sporządzona w języku angielskim i może być tłumaczona na inne języki. W przypadku sporów związanych z niniejszą Polityką użytkownik zgadza się, że angielska wersja Polityki będzie mieć znaczenie rozstrzygające w razie niezgodności między wersjami angielską a wersją przetłumaczoną.

SKARGI

W przypadku skargi dotyczącej naszego postępowania z danymi osobowymi użytkownika należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@remitly.com lub skontaktować się z Obsługą klienta Remitly.

KONTAKT

W razie pytań, komentarzy lub zgłoszeń dotyczących naszej Polityki prywatności użytkownik może się z nami skontaktować, pisząc na adres: privacy@remitly.com.

REGIONALNE WARUNKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby wobec wszystkich klientów stosować najlepsze praktyki w zakresie ochrony prywatności z każdego regionu, jednak niezależnie od tego do użytkowników znajdujących się w określonych regionach mogą mieć zastosowanie określone poniżej szczególne wymagania.

STANOWE PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH:

Objaśnienie obowiązujących praw w zakresie ochrony prywatności

Użytkownik będący rezydentem stanu Kalifornia może korzystać z następujących praw do ochrony prywatności:

 • Prawo do wiedzy: użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe zostały zebrane na jego temat, w tym znać kategorie tych danych osobowych, kategorie źródeł, z których dane osobowe są gromadzone, biznesowy lub handlowy cel gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, kategorie osób trzecich, którym ujawniamy dane osobowe, oraz konkretną treść danych osobowych zebranych na jego temat.
 • Prawo do usuwania danych: użytkownik ma prawo usunąć dane osobowe, które od niego zebraliśmy. Istnieją określone powody, dlaczego nie będziemy w stanie w pełni zrealizować prośby użytkownika, na przykład jeśli musimy sfinalizować transakcję użytkownika, wykryć oszukańczą i nielegalną działalność, a następnie jej zapobiec, skorzystać z naszych praw, zrealizować nasze wewnętrzne cele lub wypełnić obowiązek prawny.
 • Prawo do sprostowania danych: użytkownik ma prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, z zastrzeżeniem pozytywnej weryfikacji.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych: użytkownik ma prawo zrezygnować ze „sprzedaży” lub „udostępniania” swoich danych osobowych, zgodnie z definicją tych terminów w przepisach dotyczących prywatności obowiązujących w stanie Kalifornia.

Użytkownik będący rezydentem stanu Wirginia może korzystać z określonych praw do ochrony prywatności, takich jak prośba o dostęp do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych lub prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Nie „sprzedajemy” danych osobowych, ale możemy stosować „reklamę ukierunkowaną”, zgodnie z definicjami tych terminów w przepisach prawa obowiązującego w stanie Wirginia. Użytkownik może również skorzystać z prawa do rezygnacji ze wspomnianej sprzedaży lub reklamy ukierunkowanej. Użytkownik ma prawo odwołać się od odmowy wykonania jego praw do ochrony prywatności.

Jak przesłać zgłoszenie

Aby skorzystać z prawa do wiedzy, prawa do usuwania, sprostowania lub przenoszenia danych zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub Wirginia lub aby złożyć odwołania od odmowy wykonania prawa do ochrony prywatności, prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość e-mail na adres: datasubjectrequest@remitly.com lub korzystając z opcji Skontaktuj się z nami. Zanim będziemy mogli zrealizować prośbę użytkownika o dostęp, usunięcie, sprostowanie lub przeniesienie danych, możemy poprosić o określone informacje w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. Otrzymanie prośby potwierdzimy w ciągu 10 dni roboczych, a odpowiemy na nie w ciągu 45 dni kalendarzowych, po pozytywnej weryfikacji tożsamości, chyba że będziemy potrzebować dodatkowego czasu, o czym poinformujemy użytkownika.

Szanujemy naszych użytkowników, dlatego nie dyskryminujemy ich w związku ze złożeniem przez nich wniosku o skorzystanie z prawa do ochrony prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy i w jakim celu

Lista kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych znajduje się w punkcie „Jakie dane osobowe gromadzimy” powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące źródeł, z których pozyskujemy dane osobowe, przedstawiono w punkcie „Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika” powyżej. Dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy do celów biznesowych lub handlowych opisanych w punkcie „Jak wykorzystujemy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika” powyżej.

Kategorie ujawnianych danych osobowych i kategorie odbiorców

Następujące kategorie danych osobowych ujawniamy w celach biznesowych lub handlowych wymienionym poniżej kategoriom odbiorców:

 • Podstawowe informacje identyfikujące udostępniamy: dostawcom usług, podmiotom powiązanym, partnerom zewnętrznym, sieciom reklamowym i sieciom mediów społecznościowych.
 • Dowody tożsamości lub dokumenty wydane przez organ administracji rządowej udostępniamy: dostawcom usług, podmiotom powiązanym i partnerom zewnętrznym.
 • Informacje o urządzeniu i inne unikatowe identyfikatory udostępniamy: dostawcom usług, partnerom zewnętrznym, sieciom reklamowym i sieciom mediów społecznościowych.
 • Informacje o aktywności w internecie lub innych sieciach udostępniamy: dostawcom usług, partnerom zewnętrznym, sieciom reklamowym i sieciom mediów społecznościowych.
 • Dane geolokalizacyjne udostępniamy: dostawcom usług, podmiotom powiązanym i partnerom zewnętrznym.
 • Informacje o płatności: udostępniamy podmiotom powiązanym i odpowiednim dostawcom usług, z którymi okresowo współpracujemy przy wypełnianiu naszych obowiązków prawnych w zakresie oceny ryzyka, oszustw, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Informacje o transakcjach udostępniamy: dostawcom usług, podmiotom powiązanym i partnerom zewnętrznym.
 • Informacje o odbiorcach udostępniamy: dostawcom usług, podmiotom powiązanym, partnerom zewnętrznym, sieciom reklamowym i sieciom mediów społecznościowych.
 • Informacje o poleceniach udostępniamy: dostawcom usług, podmiotom powiązanym i partnerom zewnętrznym.
 • Informacje lub treści generowane przez użytkowników udostępniamy: dostawcom usług, którzy pomagają nam w zarządzaniu naszymi programami, takimi jak recenzje społeczności lub produktów, i sieciom mediów społecznościowych.
 • Informacje techniczne udostępniamy: dostawcom usług i podmiotom powiązanym.
 • Informacje dźwiękowe i wizualne udostępniamy: dostawcom usług, na przykład dostawcom usług, którzy pomagają nam w zarządzaniu obsługą klienta, weryfikacji tożsamości w celu spełnienia wymagań procedury „poznaj swojego klienta” oraz zapobieganiu oszustwom lub stratom.
 • Informacje pochodne udostępniamy: dostawcom usług, którzy pomagają nam zarządzać sprawami z zakresu marketingu i personalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania danych, zapoznaj się z punktem „Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika”. Udostępnienie danych należących do dowolnej z powyższych kategorii może być również konieczne w związku z Procesem prawnym.

Korzystanie przez nas z plików cookie lub innych technologii śledzenia może według obowiązującego prawa zostać uznane za „sprzedaż” lub „udostępnianie”. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do rezygnacji z udostępniania swoich danych osobowych do celów reklamy ukierunkowanej. Nie sprzedajemy świadomie danych osobowych konsumentów poniżej 16 roku życia.

_ Kategorie danych osobowych, których ujawnienie może, zgodnie z prawem stanu Kalifornia, zostać uznane za sprzedaż lub udostępnianie:_ podstawowe informacje identyfikujące, identyfikator urządzenia lub inny unikatowy identyfikator, dane geolokalizacyjne, informacje techniczne oraz informacje o aktywności w internecie lub sieci.

Kategorie osób trzecich, w przypadku których ujawnienie danych osobowych może, zgodnie z prawem stanu Kalifornia, zostać uznane za „sprzedaż” lub „udostępnianie”: określeni dostawcy usług, w tym reklamodawcy i partnerzy marketingowi, dostawcy usług analizy danych i sieci mediów społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania danych, prosimy zapoznać się z punktem „Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika”, gdzie znajduje się więcej szczegółowych informacji na temat naszych Dostawców usług i Partnerów zewnętrznych. Udostępnienie danych należących do dowolnej z powyższych kategorii może być również konieczne w związku z Procesem prawnym.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DLA KONSUMENTÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Poniższe Zasady ochrony prywatności dla konsumentów dotyczą osób fizycznych zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i orzystających z Remitly do własnych celów osobistych, rodzinnych lub domowych.

CO REMITLY ROBI Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

Dlaczego?

Organizacje finansowe decydują, w jaki sposób udostępniają dane osobowe użytkownika. Prawo federalne daje konsumentom prawo do ograniczenia niektórych, ale nie wszystkich, przypadków udostępniania. Prawo federalne wymaga również od nas poinformowania użytkownika o sposobie gromadzenia, udostępniania i ochrony jego danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją, aby zrozumieć, co dokładnie robimy.

Co?

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i udostępniamy, zależą od produktu lub usługi, z której korzysta użytkownik. Dane te mogą obejmować:

 • numer ubezpieczenia społecznego (SSN) i informacje o koncie,
 • historię transakcji oraz informacje lub instrukcje dotyczące transakcji.

Jak?

Wszystkie organizacje finansowe muszą udostępniać dane osobowe klientów, aby prowadzić swoją podstawową działalność. Poniżej wymieniliśmy powody, dlaczego organizacje finansowe mogą udostępniać dane osobowe swoich klientów; powody, dlaczego Remitly decyduje się je udostępniać; oraz to, czy użytkownik może ograniczyć udostępnianie w danym przypadku.

Powody, dla których możemy udostępniać dane osobowe użytkownika Czy Remitly udostępnia dane? Czy można ograniczyć udostępnianie?
Do celów prowadzenia naszej podstawowej działalności biznesowej — takich jak przetwarzanie transakcji użytkownika, prowadzenie kont użytkownika lub odpowiadanie na nakazy sądowe i współpracowanie przy dochodzeniach prawnych Tak Nie
Do celów marketingowych — oferowania użytkownikowi naszych produktów i usług Tak Nie
Do celów prowadzenia wspólnych działań marketingowych z innymi organizacjami finansowymi Tak Nie
Do celów prowadzenia podstawowej działalności biznesowej przez nasze podmioty powiązane — informacje o transakcjach i doświadczeniach użytkownika Tak Nie
Podmiotom niebędącym podmiotami powiązanymi w celu prowadzenia wobec użytkownika działań marketingowych Nie Nie udostępniamy

KIM JESTEŚMY?

Remitly, Inc.

CO ROBIMY?

Jak Remitly chroni dane osobowe użytkownika?

Aby chronić dane osobowe użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, stosujemy środki bezpieczeństwa zgodne z prawem federalnym. Środki te obejmują zabezpieczenia komputerowe oraz zabezpieczenia plików i budynków. Nasi pracownicy otrzymują upoważnienie do dostępu do danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do wykonywania ich pracy, a od firm, które z nami współpracują, wymagamy zapewnienia ochrony danych użytkowników.

Jak Remitly gromadzi dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkowników gromadzimy między innymi, gdy użytkownik:

 • otwiera konto lub podaje nam swoje dane kontaktowe;
 • korzysta z usług Remitly, aby przesłać lub otrzymać środki pieniężne.

Ponadto dane osobowe użytkowników gromadzimy od innych podmiotów, takich jak podmioty powiązane lub inne firmy.

Dlaczego nie we wszystkich przypadkach można ograniczyć udostępnianie danych?

Prawo federalne daje użytkownikowi prawo do ograniczenia udostępniania lub korzystania z danych tylko w następujących przypadkach:

 • udostępnianie informacji o zdolności kredytowej użytkownika do celów prowadzenia podstawowej działalności biznesowej przez nasze podmioty powiązane;
 • korzystanie przez podmioty powiązane z danych użytkownika w celu prowadzenia wobec niego działań marketingowych;
 • udostępnianie danych użytkownika podmiotom niebędącym podmiotami powiązanymi w celu prowadzenia wobec niego działań marketingowych.

Przepisy stanowe i poszczególne organizacje mogą przyznawać użytkownikom dodatkowe prawa do ograniczenia udostępniania. Zapoznaj się z poniższymi punktami, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat praw wynikających z prawa stanowego.

DEFINICJE

Podmioty powiązane: spółki powiązane z nami za sprawą posiadania wspólnego właściciela lub znajdowania się pod kontrolą tego samego podmiotu. Mogą to być organizacje finansowe i niefinansowe. Naszymi podmiotami powiązanymi są między innymi spółki z wyrazem „Remitly” w ich nazwie, np. Remitly UK Ltd, Remitly Europe Ltd, Remitly Canada, Inc.

Podmioty niebędące podmiotami powiązanymi: spółki, które nie są z nami powiązane za sprawą posiadania wspólnego właściciela lub znajdowania się pod kontrolą tego samego podmiotu. Mogą to być organizacje finansowe i niefinansowe.

Do podmiotów niebędących podmiotami powiązanymi, którym udostępniamy dane osobowe, należą dostawcy usług wykonujący usługi lub pełniący funkcje w naszym imieniu.

Wspólne działania marketingowe: formalna umowa między organizacjami finansowymi niebędącymi podmiotami powiązanymi, które wspólnie sprzedają użytkownikowi produkty lub usługi finansowe.
Naszymi partnerami, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe, są organizacje finansowe i banki.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Dla rezydentów stanu Kalifornia: Jeśli konto Remitly ma adres pocztowy w stanie Kalifornia, informacji gromadzonych przez nas o użytkowniku nie będziemy udostępniać zewnętrznym podmiotom niebędącym podmiotami powiązanymi, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, w tym na przykład za zgodą użytkownika lub w celu obsługi konta użytkownika. Udostępnianie naszym podmiotom powiązanym ograniczone jest w zakresie wymaganym przez prawo stanu Kalifornia.

Dla rezydentów stanu Vermont: Jeśli konto Remitly ma adres pocztowy w stanie Vermont, nie będziemy ujawniać naszym podmiotom stowarzyszonym informacji o zdolności kredytowej użytkownika, a także nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika, jego informacji finansowych, informacji o zdolności kredytowej ani informacji o stanie zdrowia zewnętrznym podmiotom niebędącym podmiotami powiązanymi w celu prowadzenia wobec niego działań marketingowych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo stanu Vermont, chyba że użytkownik upoważni nas do ujawnienia tych informacji.

PYTANIA?

Skontaktuj się z nami.