PDF afdrukken en/of downloaden

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 16 november 2023

OVER DIT BELEID

Dit Privacybeleid ('Beleid') is van toepassing op de websites die toegankelijk zijn via remitly.com, de mobiele applicaties van Remitly en via alle andere programma's (waaronder onderzoeksprogramma's van Remitly), websites of applicaties die het eigendom zijn van en beheerd worden door Remitly en die je naar dit Beleid doorverwijzen.

Dit Beleid is samen met onze Gebruikersovereenkomst (en alle aanvullende gebruiksvoorwaarden die in onze Gebruikersovereenkomst worden vermeld) van toepassing op jouw gebruik van onze Dienstverlening.

Andere woorden en zinnen met een hoofdletter die in dit Beleid voorkomen (zoals Overeenkomst, Profiel, Dienstverlening en Transactie) hebben dezelfde betekenis als in onze Gebruikersovereenkomst, tenzij deze in dit Beleid een andere definitie hebben gekregen.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN CALIFORNIË

Kennisgeving bij de Verzameling van persoonsgegevens: hieronder vind je in 'Welke persoonsgegevens verzamelen we?' de categorieën persoonsgegevens die door ons worden verzameld. We verzamelen persoonsgegevens over jou voor zakelijke en commerciële doeleinden, zoals hieronder beschreven in "Hoe gebruiken en verwerken we je persoonsgegevens?". Meer informatie (waaronder hoe je je kunt afmelden voor de verkoop of verspreiding van persoonsgegevens) vind je in onderstaande rubriek 'Privacyrechten van Amerikaanse staten'.

 1. Over dit Beleid
 2. Wie zijn wij?
 3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 4. Hoe verzamelen we je persoonsgegevens?
 5. Hoe gebruiken of verwerken we je persoonsgegevens?
 6. Met wie delen we je persoonsgegevens?
 7. Wat zijn mijn Privacyrechten?
 8. Hoe beschermen we je Gegevens?
 9. Hoelang bewaren we je Gegevens?
 10. Wijzigingen in dit Beleid
 11. Links naar Websites en Dienstverlening van derden
 12. Privacyverklaring Verwijzingsprogramma
 13. Kinderen
 14. Vertaling Privacybeleid
 15. Klachten
 16. Contactgegevens
 17. Privacyvoorwaarden per regio
 18. Privacyverklaring voor Amerikaanse consumenten
 19. Overige belangrijke informatie

WIE ZIJN WIJ?

Alle persoonsgegevens die aan onze Dienstverlening worden verstrekt of erdoor worden verzameld, worden beheerd door Remitly, Inc., gevestigd in 1111 3rd Ave, Ste 2100, Seattle WA 98101, VS.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Welke persoonsgegevens we van je verzamelen, hangt af van hoe je met ons, onze producten en dienstverlening omgaat. Met 'persoonsgegevens' of 'persoonlijke informatie' bedoelen we alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. We kunnen de volgende categorieën en specifieke soorten persoonsgegevens of persoonlijke informatie verzamelen:

Identificerende basisinformatie: waaronder je volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, beroep en werkgever, gebruikersnaam of gebruikersnaam op sociale media of andere soortgelijke ID's.

Betalingsgegevens: waaronder informatie over je financiële instrument (betaalpas of creditcard) of bankrekeninggegevens.

Door de overheid afgegeven identiteitsbewijs of -documenten: waaronder je rijbewijs, het door je staat of land afgegeven identiteitsbewijs, paspoort (en een foto van jezelf met je identiteitsbewijs), burgerservicenummer (SSN), administratie met adresbewijs of bewijs hoe je je Transactie zult financieren (zoals een bankafschrift of loonbriefje).

Apparaatgegevens of andere unieke identificerende informatie: waaronder je apparaat-ID, IP-adres, cookies, webbakens, pixeltags, mobiele advertentie-ID of soortgelijke unieke ID's. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van Cookies.

Geolocatiegegevens: waaronder informatie over de locatie van je apparaat, zoals van je apparaat afkomstige informatie (bijvoorbeeld op basis van een browser of het IP-adres van je apparaat).

Transactiegegevens: waaronder je transactiegeschiedenis/-logs (waaronder het unieke referentienummer van de Transactie), het doel van overschrijvingen, je relatie met de ontvanger en verwijzingsbeloningen.

Gegevens van de ontvanger: waaronder de volledige naam, het adres en het telefoonnummer van de ontvanger en, afhankelijk van de geselecteerde uitbetalingsmethode, bepaalde gegevens van hun financiële instelling of rekening, zoals bankrekening of de rekening van hun mobiele wallet.

Verwijzingsgegevens: waaronder de naam en het e-mailadres van de contactpersoon.

Door de gebruiker gegenereerde informatie of inhoud: waaronder je communicatie met ons en alle andere inhoud die je aan ons verstrekt, zoals socialemediaprofielen, foto's, afbeeldingen, video's, antwoorden op vragenlijsten, opmerkingen, productbeoordelingen, getuigenissen, informatie die je aan onze klantenservice verstrekt (waaronder chat) en overige inhoud.

Technische informatie: waaronder de hardware en software die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze Dienstverlening, netwerkinformatie, je internetprovider, je besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt.

Informatie over online of netwerkactiviteit: waaronder informatie over je interacties met onze Dienstverlening of Websites of je surf- of bladergedrag.

Audiovisuele informatie: waaronder foto's, afbeeldingen, video's en opnames van je stem (wanneer we bijvoorbeeld oproepen naar onze klantenservice opnemen voor kwaliteitsbewaking).

Inferenties: waaronder informatie die we mogelijk kunnen afleiden van andere hierboven beschreven informatie.

Van inwoners van Californië kunnen we mogelijk Gevoelige persoonsgegevens waaronder burgerservicenummer (SSN), rijbewijs, identificatiebewijs van de staat of paspoortnummer, en Beschermde classificaties onder de federale wetgeving en de wetgeving van Californië, waaronder geslacht en leeftijd, verzamelen.

HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Zo verzamelen en verkrijgen we bijvoorbeeld informatie:

Rechtstreeks van jou

We verzamelen de persoonsgegevens die je verstrekt, zoals bij gebruik van onze Dienstverlening of wanneer je een profiel aanmaakt, met ons contact opneemt (ook via chat), een vragenlijst beantwoordt, met ons praat op events, deelneemt aan sweepstakes, wedstrijden of andere soortgelijke campagnes of promoties (zoals WhyISend), een beoordeling plaatst of je aanmeldt om e-mails, sms-berichten en/of mailings per post te ontvangen.

Gebruik van cookies en andere technologieën voor automatische gegevensverzameling

Wanneer je onze websites bezoekt, onze app gebruikt, e-mails die we je sturen opent of erop klikt of op onze advertenties reageert, verzamelen wij of onze externe partners automatisch bepaalde informatie aan de hand van technologieën zoals cookies, webbakens, clear gif's, pixels, internettags, webserverlogs en andere tools voor gegevensverzameling. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Van andere bronnen

We kunnen mogelijk ook informatie over je verkrijgen van andere bronnen, zoals gegevensanalyseproviders, dienstverleners voor reclame of marketing, socialemediaplatforms of -netwerken, dienstverleners voor fraudepreventie of identiteitsverificatie, elektronische databases, kredietinformatiebureaus, leveranciers die namens ons diensten verlenen of openbaar beschikbare bronnen.

HOE GEBRUIKEN OF VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

AAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VOLDOEN

We gebruiken persoonsgegevens om onze wettelijke of regelgevende verplichtingen na te leven, onze rechten te vestigen of uit te oefenen en ons te verdedigen tegen juridische claims.

Beveiliging en fraudepreventie

We gebruiken persoonsgegevens om mogelijke kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen. Dit omvat frauduleuze transacties, pogingen om ons beleid, onze procedures en onze algemene voorwaarden te manipuleren of schenden, veiligheidsincidenten en schending van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Remitly en onze gebruikers, klanten, medewerkers en anderen.

Aan toepasselijke wetgeving voldoen

We gebruiken je persoonsgegevens om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals 'ken-je-klant', vereisten van de anti-witwaswetgeving, de sanctiewetgeving en de verschillende bijbehorende regelgeving en richtlijnen in verband met risicoanalyse, risicoscores, fraude, het bestrijden van terrorismefinanciering, de anti-witwaswetgeving, consumentenbescherming en klachtenafhandeling.

OM EEN CONTRACT UIT TE VOEREN

Om onze dienstverlening aan te bieden

We gebruiken je persoonsgegevens bij toegang of gebruik van onze Dienstverlening om, onder andere, je Transactie(s) te verwerken, je rekening te onderhouden en beheren, promotie-aanbiedingen of beloningen (waaronder ons verwijzingsprogramma) te verstrekken/vervullen en betalingen te verwerken.

Communicatie met jou

We gebruiken je persoonsgegevens om met jou te communiceren, bijvoorbeeld op je verzoeken, vragen, problemen of feedback te antwoorden en/of deze op te volgen en om klantenservice te verstrekken.

TOESTEMMING OF RECHTMATIG BELANG

Marketing- en promotiedoeleinden

We gebruiken persoonsgegevens voor marketing- en promotiedoeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van marketing-, reclame- en promotionele communicatie via e-mail, sms of post, om je reclame voor producten en/of dienstverlening te tonen, aangepast aan jouw interesses op sociale media en andere websites en om nieuwe klantenpromoties, sweepstakes, wedstrijden en andere soortgelijke promoties toe te passen.

Analyse en personalisatie

We gebruiken persoonsgegevens om onderzoek en analyse uit te voeren om bijvoorbeeld onze dienstverlening en productaanbiedingen te verbeteren, te begrijpen hoe je met onze websites, mobiele apps, advertenties en communicatie omgaat om onze websites, app en marketingcampagnes (zakelijke en marketinganalyse) te verbeteren, je ervaring te personaliseren, je tijd te besparen wanneer je onze websites en app bezoekt, de marketing en advertenties die we je tonen aan te passen en te begrijpen hoe je onze app en website gebruikt.

Andere zakelijke of commerciële doeleinden

Volgens jouw instructies en met jouw toestemming kunnen we mogelijk bepaalde persoonsgegevens verwerken om overige zakelijke en commerciële doeleinden te vervullen.

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Naast de specifieke situaties die elders in dit privacybeleid worden besproken, geven we onder de volgende omstandigheden persoonsgegevens vrij:

Aangesloten bedrijven

We kunnen persoonsgegevens met onze zakelijke partners delen, waaronder onze moederonderneming, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen. Dergelijke zakelijke partners verwerken namens ons persoonsgegevens om diensten te verlenen of in andere omstandigheden met jouw toestemming of zoals toegestaan of vereist door de wet.

Dienstverleners

We delen bepaalde persoonsgegevens met externe partijen die diensten verlenen om onze belangrijkste zakelijke functies en interne activiteiten te ondersteunen. Dit zijn, onder andere, banken, betalingsfaciliteiten en andere financiële instellingen die je overschrijving of de andere financiële dienstverlening die je aanvraagt, behandelen (waaronder betalingsverwerkers), leveranciers voor identiteitsverificatie of 'ken-je-klant'-dienstverlening, externe partijen die software en hulpmiddelen verstrekken om post, e-mails en sms-berichten te verzenden of klantgegevens te analyseren, marketinghulp te verstrekken, onze beoordelingen te beheren, frauduleuze activiteiten te onderzoeken, vragenlijsten onder klanten uit te voeren en uitbestede klantenservice.

Derde partij partners

We kunnen je persoonsgegevens delen met externe partijen waarmee we samenwerken om samen producten, dienstverleningen of gezamenlijke promoties te maken en aan te bieden. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met onze bankier- en distributiepartners wanneer we vermoeden dat je onze voorwaarden schendt of je frauduleus gedraagt ten opzichte van ons bedrijf. Hun gebruik van je informatie wordt niet door dit privacybeleid beheerd, maar door hun eigen respectieve privacybeleid.

Socialemediaplatformen en netwerken

Sommige van onze websites hebben functies zoals plug-ins, widgets of andere door derden beschikbaar gestelde hulpmiddelen, die informatie kunnen verzamelen of delen tussen ons en externe partijen. Als je, bijvoorbeeld, onze verwijzingsfunctie gebruikt om personen via WhatsApp, Facebook, e-mail of sms te verwijzen. Hun gebruik van je informatie wordt niet door dit privacybeleid beheerd.

Zakelijke transacties

Als we betrokken raken bij een fusie, zakelijke transactie of andere situatie waarbij sommige of alle van onze bedrijfsactiva worden overgedragen, kunnen we je informatie delen met bedrijfsentiteiten of mensen die bij de onderhandeling of overdracht betrokken zijn.

Juridische verwerking

We kunnen persoonsgegevens vrijgeven naar aanleiding van dagvaardingen, arrestatiebevelen, gerechtelijke bevelen, onderzoeken van de overheid of om de relevante wet- en regelgeving na te leven. We kunnen ook informatie vrijgeven om onze rechten of de rechten van anderen te doen gelden, uit te oefenen of te beschermen, ons te beschermen tegen een wettelijke claim, de veiligheid en beveiliging van onze bezoekers te beschermen, fraude op te sporen en ons daartegen te beschermen en om maatregelen te ondernemen tegen mogelijke illegale activiteiten of schendingen van ons beleid.

Andere instanties

We kunnen je vragen of je akkoord gaat dat we je informatie delen met derden die niet elders in dit Beleid beschreven worden.

WAT ZIJN MIJN PRIVACYRECHTEN?

Onze klanten in bepaalde wereldgebieden hebben specifieke rechten met betrekking tot gegevensbescherming op basis van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, de wetten van Europa of Californië). We streven ernaar als standaard de beste privacypraktijken in te voeren voor al onze klanten.

Toegang tot jouw gegevens en dataportabiliteit

Je kunt verzoeken dat we je een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die door ons worden bewaard. Deze informatie zal zonder onnodige vertraging worden bezorgd mits bepaalde uitzonderingen of beperkingen, bijvoorbeeld als het verstrekken ervan de rechten en vrijheden van anderen negatief beïnvloedt.

Jouw gegevens corrigeren / gegevens rectificeren

Je hebt het recht te verzoeken dat we onnauwkeurigheden in je persoonsgegevens bijwerken en corrigeren. Je kunt bepaalde informatie met betrekking tot je rekening bijwerken door op onze website of app bij je rekening in te loggen of op een andere manier contact met ons op te nemen, zoals beschreven in de onderstaande rubriek 'Je privacyrechten uitoefenen'.

Gegevens verwijderen/wissen

Behoudens de toepasselijke wetgeving, kun je verzoeken je persoonsgegevens te laten wissen. Als je je rekening afsluit, wordt je rekening in onze database als 'Gesloten' gemarkeerd, maar houden we wel bepaalde tijd bepaalde rekeninggegevens bij, zoals hieronder beschreven. Dit is nodig om fraude tegen te gaan door ervoor te zorgen dat personen die proberen fraude te plegen onze beveiliging niet kunnen omzeilen door gewoonweg hun rekening te sluiten en een nieuwe rekening te openen en om onze wettelijke verplichtingen na te leven. Als je je rekening sluit, worden je persoonsgegevens echter niet meer voor andere doeleinden door ons gebruikt en ook niet gedeeld met externe partijen, tenzij dit nodig is om fraude te voorkomen of de wetshandhaving te ondersteunen, zoals vereist door de wet of overeenkomstig dit Beleid.

Verzoeken om de verwerking van gegevens te beperken

Je hebt het recht te verzoeken om onder bepaalde omstandigheden de verwerking of overdracht van je persoonsgegevens door ons te beperken of je hiertegen te verzetten.

Afmelden voor directe marketing

Je hebt het recht ons te vragen je persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Je kunt dit recht op elk gewenst moment uitoefenen door je op de verschillende beschikbare manieren 'af te melden' (bijvoorbeeld door op de link met 'afmelden' te klikken in elke promotionele e-mail die je van ons krijgt). We zullen je keuze respecteren en je niet langer dergelijke communicatie sturen. Let wel op dat als je ons vraagt je niet langer via e-mail te contacteren op een bepaald e-mailadres, we een kopie van dat e-mailadres op een 'suppressielijst' bewaren om te kunnen voldoen aan je verzoek om geen contact op te nemen. Je kunt op elk gewenst moment vrijwillig je marketingkeuzes wijzigen.

Je kunt ook regelen hoe we je persoonsgegevens als onderdeel van onze Dienstverlening gebruiken (bijvoorbeeld, hoe we met jou communiceren) door je voorkeuren in je Profiel te bevestigen. Let op dat je niet alle communicatie kunt uitschakelen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat we verplicht zijn je kennisgevingen over onze Dienstverlening per e-mail te sturen om onze wettelijke verplichtingen na te leven onder de nationale wet- en regelgeving.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering.

In bepaalde jurisdicties heb je het recht niet aan een besluit te worden onderworpen alleen op basis van geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens, waaronder profilering, wat wettelijke of even wezenlijke effecten op je heeft, met uitzondering van de toepasselijke uitzonderingen onder de relevante gegevensbeschermingswetten.

Je privacyrechten uitoefenen

Je kunt een van bovenstaande privacyrechten uitoefenen door een verzoek in te dienen op een van de volgende manieren:

Identiteitscontrole

Om je verzoeken te verwerken, moeten we je identiteit verifiëren om te bevestigen dat het verzoek daadwerkelijk van jou afkomstig is. We kunnen per telefoon of e-mail contact met je opnemen om je verzoek te verifiëren.

HOE BESCHERMEN WE JE GEGEVENS?

We gebruiken algemeen aanvaarde standaarden binnen onze sector om de informatie die je bij ons indient te beschermen. We hebben SSL-encryptietechnologie (Secure Socket Layer) ingevoerd om je gevoelige informatie te beschermen. Dit omvat je bankrekeningnummer, creditcardnummer, geboortedatum en het nummer van je door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs dat je via onze website en/of app hebt verzonden. We vragen ook dat elke gebruiker die zijn of haar informatie op onze website en/of app wil raadplegen beveiligingsgegevens gebruikt (zoals, bijvoorbeeld, een gebruikersnaam en wachtwoord).

Wanneer we je beveiligingsgegevens (zoals een wachtwoord) hebben gegeven, of je deze zelf hebt gekozen, waarmee je bepaalde onderdelen van onze Dienstverlening kunt raadplegen, ben je zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig bewaren van deze gegevens. Als je daarenboven toegang tot onze Dienstverlening verkrijgt aan de hand van je vingerafdruk op je toestel (bijvoorbeeld Apple Touch ID), mag je geen enkele andere persoon toelaten zijn of haar vingerafdruk op dat Toestel te registreren, omdat ze dan toegang kunnen krijgen tot onze Dienstverlening en je voor hun handelingen verantwoordelijk zult worden gehouden. Geen enkele online overdrachtsmethode of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. Daarom kunnen we absolute veiligheid niet garanderen en gebeurt elke overdracht van persoonsgegevens op je eigen risico. Neem voor vragen over beveiliging contact met ons op via privacy@remitly.com.

HOELANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden van de verzameling te vervullen. Dit omvat het vervullen van alle wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. Om de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met het volgende, afhankelijk van (onder andere) je land van verblijf:

 • verplichtingen en/of bewaartermijnen die ons worden opgelegd door toepasselijke wetten en/of onze regelgevende instanties
 • de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens
 • het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van je persoonlijke gegevens, en
 • de doeleinden waarvoor we je persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

Let op: als je gebruikmaakt van onze Dienstverlening ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat we je persoonsgegevens (waaronder gegevens met betrekking tot je Transacties en onze verzameling en verificatie van je identiteit) langer dan 5 jaar na het einde van je wettelijke relatie met ons bewaren. Zo kunnen we fraude en/of ander onwettig gebruik van onze Dienstverlening opsporen en voorkomen.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

We kunnen dit Beleid op elk gewenst moment wijzigen. We brengen je hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie ervan op onze Website en App te plaatsen. Raadpleeg dit Beleid voorafgaand aan elke Transactie, omdat het mogelijk is bijgewerkt sinds je je voor het eerst voor onze Dienstverlening hebt aangemeld of sinds je laatste Transactie.

Als je niet akkoord gaat met dit Beleid, of met een wijziging daarvan, kun je jouw overeenkomst met ons beëindigen en je Profiel sluiten door een e-mail te sturen naar datasubjectrequest@remitly.com of op een andere manier contact met ons op te nemen.

Onderdelen van onze Dienstverlening maken gebruik van de dienstverlening van Google Maps, waaronder de Google Maps API('s). De aanvullende voorwaarden van Google Maps en het privacybeleid van Google zijn van toepassing op het gebruik van deze functies. Als je gebruikmaakt van deze Website en de Dienstverlening, ga je ook akkoord met de voorwaarden van Google (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).

Onze Website en App bevatten links naar andere websites met mogelijk andere privacypraktijken dan die van Remitly. Om, bijvoorbeeld, je identiteit te verifiëren, maakt Remitly gebruik van de dienstverlening van Onfido. Onfido controleert of je identiteitsbewijs geldig is en bevestigt dat je foto overeenkomt met de foto op je documenten. Vervolgens worden de resultaten van deze controle met Remitly gedeeld. Je foto en identiteitsbewijs worden voor dit doel met Onfido gedeeld, maar maken het Onfido ook mogelijk hun dienstverlening te onderhouden, beschermen en verbeteren. Je vindt hier een kopie van het privacybeleid van Onfido. We maken ook informatie aan op basis van onze analyse van de informatie die we al van jou hebben verzameld.

Als je bij een van deze websites persoonsgegevens indient, wordt je informatie door hun privacybeleid beheerd. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of voor persoonsgegevens die eventueel via deze websites of dienstverlening worden verzameld en verwerkt (zoals contactgegevens en gegevens over je locatie). We raden je aan het privacybeleid van alle websites of softwaretoepassingen die je gebruikt of bezoekt grondig te lezen.

Dit Beleid behandelt niet de praktijken van derden waar je eventueel mee in aanraking komt bij het gebruik van de Dienstverlening, bijvoorbeeld je mobiele netwerkaanbieder of andere gebruikers van onze Dienstverlening. Neem met hen contact op over hun privacybeleid voordat je hen je persoonsgegevens verstrekt.

PRIVACYVERKLARING VERWIJZINGSPROGRAMMA

Als je onze verwijzingsservice gebruikt om een vriend via e-mail over onze Dienstverlening te vertellen, hebben we de naam en het e-mailadres van je vriend nodig. Voordat je ons toegang verleent tot de gegevens van iemand anders, moet je eerst zijn of haar toestemming vragen om deze persoonsgegevens met ons te delen. We zullen hem of haar dan laten weten dat je deze gegevens met ons hebt gedeeld.

Wanneer je:

 • je contacten hebt geïmporteerd, sturen we gebaseerd op jouw instructie, een e-mailuitnodiging en maximaal één herinnerings-e-mail waarin we hem of haar uitnodigen om onze Site te bezoeken. We slaan deze informatie op met als enige doel deze e-mail te sturen; en/of
 • een naar ons verwezen vriend, sturen we je vriend automatisch een e-mail en maximaal één herinneringsmail waarin we hem of haar uitnodigen om onze Site te bezoeken. We slaan deze informatie op met als enige doel deze e-mail te sturen en het succes van je verwijzing op te volgen.

In beide gevallen kan je contact/vriend op elk moment VERZOEKEN TOT VERWIJDERING van deze informatie uit onze database en wij zullen een dergelijk verzoek honoreren. We bewaren een kopie van dat e-mailadres op een 'suppressielijst' om te kunnen voldoen aan je verzoek om geen contact op te nemen. Hij/zij kan op elk gewenst moment vrijwillig zijn/haar marketingkeuzes wijzigen.

KINDEREN

We vragen dat personen jonger dan 18 jaar (die we als kinderen en minderjarigen behandelen) onze Dienstverlening niet gebruiken en ook geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Personen jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor onze Dienstverlening en als we ontdekken dat iemand onder de leeftijd van 18 jaar een Profiel bij ons heeft geregistreerd, zullen we dit sluiten.

VERTALING PRIVACYBELEID

Dit Beleid is opgesteld in de Engelse taal en er kunnen vertalingen in andere talen worden verstrekt. Je stemt ermee in dat de Engelse versie van het Beleid bepalend is in geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies bij geschillen in verband met dit Beleid.

KLACHTEN

Als je een klacht hebt over hoe we je persoonsgegevens behandelen, kun je een e-mail sturen naar privacy@remitly.com of contact opnemen met de Klantenservice van Remitly.

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacybeleid, kun je contact opnemen via privacy@remitly.com.

PRIVACYVOORWAARDEN PER REGIO

We doen ons best om de beste privacypraktijken van elke regio voor al onze klanten in te voeren. Als je echter in een bepaalde regio woont, gelden voor jou wellicht een aantal specifieke vereisten.

PRIVACYRECHTEN VAN AMERIKAANSE STATEN:

Verklaring van toepasselijke privacyrechten

Als je een inwoner van Californië bent, kun je de volgende privacyrechten uitoefenen:

 • Recht op kennis: je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over je hebben verzameld, waaronder de categorieën persoonsgegevens, de categorieën bronnen waaruit de persoonsgegevens zijn verzameld, het zakelijke en commerciële doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, verkocht of gedeeld, de categorieën derden waaraan we persoonsgegevens vrijgeven en de specifieke persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld.
 • Recht op wissen: je hebt het recht persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld, te wissen. Let op: er zijn een aantal redenen waarom we je verzoek niet helemaal kunnen inwilligen, bijvoorbeeld om een transactie voor je uit te voeren, om frauduleuze en illegale activiteiten op te sporen en je hiertegen te beschermen, om onze rechten uit te oefenen, voor interne doeleinden of om een wettelijke verplichting na te leven.
 • Recht op correctie: je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens die we over jou hebben na een gepaste controle te laten corrigeren.
 • Recht om je af te melden van de verkoop of het delen van persoonsgegevens: je hebt het recht je af te melden van de 'verkoop' of het 'delen' van je persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de privacywetgeving van Californië.

Als je een inwoner van Virginia bent, kun je gebruikmaken van bepaalde privacyrechten, zoals om toegang, correctie, wissing of een kopie van je persoonsgegevens verzoeken. We 'verkopen' persoonsgegevens niet, maar kunnen wel 'doelgerichte advertenties' gebruiken, zoals gedefinieerd volgens de wet van Virginia. Je kunt je recht om je af te melden van een dergelijke verkoop of doelgerichte advertenties uitoefenen. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de ontzegging van je privacyrechten.

Een verzoek indienen

Om gebruik te maken van je recht op kennis, wissen, correctie of overdraagbaarheid volgens de wet van Californië of Virginia, of om je te verzetten tegen een ontzegging van je privacyrechten, kun je een e-mail sturen naar datasubjectrequest@remitly.com of Contact opnemen. We kunnen bepaalde informatie vragen om je identiteit te verifiëren voordat we op je verzoeken om toegang, wissing, correctie of overdraagbaarheid kunnen reageren. We bevestigen ontvangst van je verzoek binnen 10 werkdagen en reageren op je verzoek binnen 45 kalenderdagen na een passende controle. Als we extra tijd nodig hebben, laten we je dit weten.

We hechten veel waarde aan je privacy en zullen je niet discrimineren als je je privacyrechten uitoefent.

OPENBAARMAKING VAN GEGEVENSBESCHERMING

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we en met welk doel?

Voor een lijst met de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, zie de bovenstaande rubriek 'Welke persoonsgegevens verzamelen we?'. Voor meer informatie over de bronnen waaruit we persoonsgegevens verkrijgen, zie de bovenstaande rubriek 'Hoe verzamelen we persoonsgegevens?'. We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voor de zakelijke of commerciële doeleinden beschreven in de bovenstaande rubriek 'Hoe gebruiken en verwerken we je persoonsgegevens?'.

Categorieën vrijgegeven persoonsgegevens en categorieën ontvangers

We geven de volgende categorieën persoonsgegevens voor zakelijke of commerciële doeleinden vrij aan de volgende categorieën ontvangers:

 • We delen identificerende basisgegevens met: dienstverleners, zakelijke partners, externe partners, reclamenetwerken en socialemedianetwerken.
 • We delen door de overheid afgegeven identiteitsbewijzen of -documenten met: dienstverleners, zakelijke partners en externe partners.
 • We delen apparaatgegevens en andere unieke identificatiemiddelen met: dienstverleners, externe partners, reclamenetwerken en socialemedianetwerken.
 • We delen online of andere netwerkactiviteiten met: dienstverleners, externe partners, reclamenetwerken en socialemedianetwerken.
 • We delen geolocatiegegevens met: dienstverleners, zakelijke partners en externe partners.
 • We delen betalingsgegevens met: zakelijke partners en toepasselijke dienstverleners waar we van tijd tot tijd mee samenwerken om ons te helpen onze wettelijke verplichtingen na te leven met betrekking tot risicoscores, fraude, anti-terrorismefinanciering en anti-witwaspraktijken.
 • We delen Transactiegegevens met: dienstverleners, zakelijke partners en externe partners.
 • We delen gegevens van Ontvangers met: dienstverleners, zakelijke partners, externe partners, reclamenetwerken en socialemedianetwerken.
 • We delen Verwijzingsgegevens met: dienstverleners, zakelijke partners en externe partners.
 • We delen Door de gebruiker gegenereerde informatie of inhoud met: dienstverleners die ons helpen onze programma's te beheren, zoals Community- of productbeoordelingen en socialemedianetwerken.
 • We delen Technische gegevens met: dienstverleners en zakelijke partners.
 • We delen Audiovisuele gegevens met: dienstverleners, die ons bijvoorbeeld helpen met klantenservice, identiteitscontrole voor naleving van 'Ken-je-klant', fraudepreventiediensten en diensten tot voorkoming van dataverlies.
 • We delen Inferenties met: dienstverleners die ons helpen bij marketing en personalisatie.

Meer informatie over hoe je informatie wordt gedeeld, vind je in de rubriek 'Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?'. Mogelijk moeten we de bovenstaande categorieën informatie ook delen als onderdeel van een juridische procedure.

Ons gebruik van cookies of andere traceertechnologieën kan onder de toepasselijke wetgeving ook als "verkoop" of "delen" worden beschouwd. Je hebt mogelijk het recht je af te melden van het delen van je persoonsgegevens voor doelgerichte advertenties. We verkopen niet bewust de persoonsgegevens van consumenten jonger dan 16 jaar.

Categorieën persoonsgegevens die als Verkoop of Delen kunnen worden beschouwd onder de wet van Californië: Identificerende basisgegevens, Apparaat- of andere unieke identificatiemiddelen, Geolocatiegegevens, Technische gegevens en Gegevens over online of andere netwerkactiviteiten.

Categorieën externe partijen aan wie de persoonsgegevens werden vrijgegeven die als 'Verkoop' of 'Delen' worden beschouwd volgens de wet van Californië: bepaalde Dienstverleners, zoals reclame- of marketingpartners, serviceproviders voor gegevensanalyse en socialemedianetwerken.

Meer informatie over hoe je informatie wordt gedeeld, vind je in de rubriek 'Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?'. Daarin staat meer uitleg over onze Dienstverleners en Externe partners. Mogelijk moeten we de bovenstaande categorieën informatie ook delen als onderdeel van een juridische procedure.

PRIVACYVERKLARING VOOR AMERIKAANSE CONSUMENTEN

De volgende Privacyverklaring voor consumenten is op jou van toepassing als je in de Verenigde Staten woont en Remitly gebruikt voor je eigen persoonlijke, familiale of huishouddoeleinden.

WAT DOET REMITLY MET JE PERSOONSGEGEVENS?

En waarom?

Financiële bedrijven kiezen hoe ze je persoonsgegevens delen. De federale wetgeving geeft consumenten het recht een deel van, maar niet al, dit delen te beperken. Volgens de federale wetgeving zijn we ook verplicht je te vertellen hoe we je persoonsgegevens verzamelen, delen en beschermen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen wat we doen.

Wat?

Welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en delen, hangt af van het product of de dienst die we jou verstrekken. Het gaat dan onder andere om:

 • Burgerservicenummer (SSN) en rekeninggegevens
 • Transactiegeschiedenis en transactiegegevens of -instructies

Hoe?

Alle financiële bedrijven moeten de persoonsgegevens van hun klanten delen om hun dagelijkse zakelijke activiteiten uit te voeren. De onderstaande rubriek bevat een lijst van redenen waarom financiële bedrijven de persoonsgegevens van hun klanten kunnen delen, de redenen waarom Remitly deze deelt en of je dit delen kunt beperken.

Redenen waarom we je persoonsgegevens kunnen delen Deelt Remitly? Kun je het delen beperken?
Voor onze dagelijkse zakelijke doeleinden— zoals je transacties verwerken, je rekening(en) onderhouden of reageren op gerechtelijke bevelen en gerechtelijke vooronderzoeken Ja Nee
Voor onze marketingdoeleinden— om je onze producten en dienstverlening te bieden Ja Nee
Voor gezamenlijke marketing met andere financiële bedrijven Ja Nee
Voor de dagelijkse zakelijke doeleinden van onze gelieerde bedrijven—informatie over je transacties en ervaringen Ja Nee
Voor marketing door niet-gelieerde bedrijven Nee We delen niet

WIE ZIJN WIJ?

Remitly, Inc.

WAT DOEN WE?

Hoe beschermt Remitly mijn persoonsgegevens?

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik, maken we gebruik van beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de federale wetgeving. Tot deze maatregelen behoren computerbeveiliging en beveiligde bestanden en gebouwen. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens wanneer ze deze nodig hebben om hun werk te doen en bedrijven die voor ons werken, zijn verplicht je informatie te beschermen.

Hoe verzamelt Remitly mijn persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer je:

 • een rekening opent of ons je contactgegevens geeft
 • Remitly gebruikt om geld te sturen of ontvangen

We verzamelen je persoonsgegevens ook van anderen, zoals gelieerde of andere bedrijven.

Waarom kan ik niet al het delen beperken?

Onder de federale wetgeving heb je alleen het recht het volgende te beperken:

 • delen voor dagelijkse zakelijke doeleinden van gelieerde bedrijven—informatie over je kredietwaardigheid
 • het gebruik van informatie voor marketing door gelieerde bedrijven
 • delen voor marketing door niet-gelieerde bedrijven

Wetten en regels van individuele staten en bedrijven bevatten mogelijk aanvullende rechten om delen te beperken. Hieronder vind je meer informatie over je rechten onder de wetgeving van jouw staat.

DEFINITIES

Gelieerde bedrijven: bedrijven die een gemeenschappelijke eigenaar of bestuur hebben. Dit kunnen financiële of niet-financiële bedrijven zijn. Onze gelieerde bedrijven zijn bedrijven met Remitly in de naam, zoals Remitly UK Ltd, Remitly Europe Ltd of Remitly Canada, Inc.

Niet-gelieerde bedrijven: bedrijven die geen gemeenschappelijke eigenaar of bestuur hebben. Dit kunnen financiële of niet-financiële bedrijven zijn.

Niet-gelieerde bedrijven waarmee we persoonsgegevens delen, zijn onder andere dienstverleners die namens ons diensten of functies uitvoeren.

Gezamenlijke marketing: een formele overeenkomst tussen niet-gelieerde financiële bedrijven die samen financiële producten of dienstverlening aan jou verkopen.
Onze gezamenlijke marketingpartners zijn, onder andere, financiële bedrijven en banken.

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Voor inwoners van Californië: als aan jouw rekening bij Remitly een postadres in Californië verbonden is, delen we de gegevens die we over jou verzamelen niet met niet-gelieerde externe partijen, tenzij dit is toegestaan door de wet, bijvoorbeeld omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven of om met je rekening te kunnen werken. We beperken het delen met onze gelieerde bedrijven voor zover vereist door de Californische wetgeving.

Voor inwoners van Vermont: als aan jouw rekening bij Remitly een postadres in Vermont verbonden is, zullen we geen informatie over je kredietwaardigheid aan onze gelieerde bedrijven bekendmaken en zullen we je persoonsgegevens, financiële gegevens, kredietrapport of gezondheidsinformatie niet bekendmaken aan niet-gelieerde externe bedrijven voor marketingdoeleinden, tenzij toegestaan door de wet in Vermont of tenzij je ons toestemming hebt gegeven om deze gegevens bekend te maken.

VRAGEN?

Neem contact met ons op.