Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Tanzania
2,670.96 TZS

Phí chuyển tiền tại Bỉ đến Tanzania

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

TanzaniaTanzaniaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Tanzania

Phí chuyển tiền để nhận bằng Shilling Tanzania

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99€1.99