Tỉ giá ấn định
Ấn Độ
82,52 INR

Phí chuyển tiền tại Bỉ đến Ấn Độ

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Ấn ĐộẤn ĐộOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Gửi tiền đến Ấn Độ

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rupee Ấn Độ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99