Philippines Philippines

Tôi quản lý tài khoản Remitly của mình bằng cách nào?

Bạn có thể dùng website hoặc ứng dụng di động của chúng tôi để đổi mật khẩu, địa chỉ, số điện thoại và email.

Để thay đổi thông tin tài khoản của bạn, đầu tiên bạn phải vào phần Thiết lập tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản.
 2. Chọn “Thiết lập”.
 3. Chọn tiếp “Thông tin cá nhân”.

Để đổi mật khẩu

 1. Chọn “Thay đổi mật khẩu”.
 2. Nhập mật khẩu hiện tại.
 3. Nhập mật khẩu mới 2 lần.
 4. Chọn “Đổi mật khẩu” để hoàn tất và lưu thông tin mới.

Để đổi địa chỉ của bạn

 1. Chọn “Thay đổi địa chỉ”.
 2. Nhập địa chỉ mới.
 3. Chọn “Đổi địa chỉ” để hoàn tất và lưu thông tin mới.

Để đổi số điện thoại

 1. Chọn “Thay đổi số điện thoại”.
 2. Nhập số điện thoại mới.
 3. Chọn “Đổi số điện thoại” để hoàn tất và lưu thông tin mới.

Để đổi email

 1. Chọn “Thay đổi email”.
 2. Nhập email mới.
 3. Chọn “Đổi email” để hoàn tất và lưu thông tin mới.

Nếu bạn có thắc mắc, vui long liên hệ với chúng tôi.