เบลเยียมเบลเยียมเบลเยียมBEL
ฮอนดูรัส
ฮอนดูรัส

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากเบลเยียมไปยังฮอนดูรัส

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ฮอนดูรัสฮอนดูรัสOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง ฮอนดูรัส

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เลมพีรา ฮอนดูรัส

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€2.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€0.00