Tỉ giá ấn định
Philippines
Chuyển tiền thông thường 31.56 PHP | Chuyển tiền tốc hành 31.19 PHP