Tỉ giá ấn định
Philippines
Chuyển tiền thông thường 37.77 PHP | Chuyển tiền tốc hành 37.39 PHP